You are currently viewing ZIUA MARITIMĂ EUROPEANĂ ÎN ROMÂNIA, 2023 -29 iunie 2023, ora 14.00-

ZIUA MARITIMĂ EUROPEANĂ ÎN ROMÂNIA, 2023 -29 iunie 2023, ora 14.00-

Rețeaua Inovării Dunăre-Marea Neagră a luat ființă, la inițiativa Fundației EUROLINK-Casa Europei, încă din anul 2011 (Palatul Parlamentului), cu ocazia primei ediții a Zilei Maritime Europene în România, iar ulterior s-a dovedit utilă prin focalizarea pe diverse tipuri de inițiative, teme și oportunități de cooperare și finanțare.

Ce obiectiv central ne propunem?
Să realizăm reunirea, conștientizarea și valorizarea sinergiilor necesare conexe, în vederea îndeplinirii cu deplin succes atât a Misiunii specifice, derivate sectorial din Programul HORIZON EU privind redresarea ecosistemului unic al Bazinului Dunăre-Marea Neagră, în special, în corelare cu acela învecinat al Rinului. Această orientare este plasată în contextul transpunerii recentei Charter for the Mission “Restore our Ocean and Waters by 2030”. O focalizare aparte se impune atât cu privire la prezervarea patrimoniului cultural-istoric-turistic, cât și a ”creșterii albastre”, cu accent special pe aceea a Biosferei Deltei Dunarii, aflată sub auspiciile Patrimoniului Universal UNESCO, cât și a zonelor conexe cu potențial de excelență mai ales din Ucraina, Republica Moldova și Bulgaria.