You are currently viewing DANUBE FURNITURE YOUNG DESIGNERS AWARD 2021

DANUBE FURNITURE YOUNG DESIGNERS AWARD 2021

Vedeți anunțul de prelungire a termenului de depunere

În următoarele decenii, în habitatul uman vor surveni schimbări ample, fapt pentru care va trebui să construim o relație mai echilibrată cu mediul și natura. Astfel, avem nevoie de tehnologii noi și inteligente care să permită o dezvoltare sustenabilă, de idei noi aplicabile atât la nivelul orașului și al clădirilor, cât și al spațiilor de lucru și cele de locuit sau la cele pentru petrecerea timpului liber.

             În ultimii ani ritmul schimbării s-a accelerat mult, iar pandemia a adus cu ea o criză care ne provoacă să găsim rapid soluții, să regândim strategii pe termen lung, să devenim mai adaptabili, inovatori și rezilienți.

             Pandemia va accelera procese, atitudini critice la modelele invazive practicate până acum și decizii politice care pot să producă o schimbare. Pentru a realiza înnoirea necesară, o bună strategie este să aducem împreună energiile creative și inovatoare: ne bucurăm să contribuim la acest proces prin colaborarea între mediul academic, reprezentat prin Universitatea de Arhitectura „Ion Mincu” și cel antreprenorial coerent, oferit de clusterul „Danube Furniture”.

              Această colaborare include și organizarea în parteneriat a unor concursuri de design: deschidem acum un nou concurs cu tema „Furniture for a new life”, temă care dorim să aducă în prim plan idea de mobilier inovator și un design promotor al soluțiilor pentru schimbările stilului de viață.

 Căutăm idei noi de mobilier adaptabil, inovator, fezabil pentru a le transforma în produse adaptate cerințelor actuale

 Sustenabilitate, inovare, materiale și tehnologii noi, „smart” și „eco-friendly”

 Așteptăm propuneri care să faciliteze adaptarea la diverse scenarii de utilizare prin modularitate și ingeniozitate, care să răspundă noilor criterii privind crearea unui mediu de viață sănătos, chiar și în condiții de pandemie

Criterii eligibilitate

 Înscrierea la concurs este deschisă tuturor tinerilor cu vârsta între 18 și 30 de ani (cetățeni români, indiferent de sex, rasă sau religie) scopul fiind susținerea și promovarea tinerelor talente

 Participarea la concurs este gratuită

 Proiectele înscrise în competiție trebuie să fie creații originale

 Se vor realiza vizite la unitățile de producție pentru a cunoaște realitatea din fabrică și a adapta proiectul la soluțiile tehnologice disponibile – doar așa se poate trece la etapa de realizare de prototip și ulterior de lansare în producție a produsului propus

 Pentru informații suplimentare privind criterii de eligibilitate consultați Regulamentul concursului (Anexa 3)

  Criterii de jurizare

 Relevanța proiectului propus pentru tema „Furniture for a new life”, propunerile trebuie să ofere soluții de design de mobilier pentru aceste schimbări

 Gradul de noutate – se caută idei inovatoare, soluții ingenioase, materiale noi

 Funcționalitate și utilitate – produsul propus trebuie să fie adaptat nevoilor actuale

 Fezabilitate – produsul trebuie să se bazeze pe capacitatea de fabricare oferită de membrii clusterului și să răspundă criteriilor tehnice și financiare specifice

 Estetica – designul produsului trebuie să încorporeze elemente de estetică contemporană

  Prezentarea proiectului

 Propunerea de proiect va fi transmisă pe email în format PDF, dimensiune A3, la adresa ush@adf-dfc.ro, începând cu data de 05.04.2021, până cel târziu la data de 17 Mai 2021, ora 23:59.

 Proiectul trebuie să conțină minim 2 imagini 3D ale produsului, vederi, secțiuni, detalii și să fie însoțit de Fișa tehnică (Anexa 2) cu explicații referitoare la materiale și soluții tehnice de producție propuse, racordate la tehnologiile de producție disponibile în prezent, la nivelul firmelor producătoare din clusterul Danube Furniture

 Planșele vor avea în colțul din dreapta jos, un cod format din 4 caractere (cifre si litere), scris cu Arial 18 Bold, ales aleatoriu de către autori, pentru păstrarea anonimității acestora în cadrul jurizării proiectelor înscrise în concurs. Acest cod se va regăsi și pe Fișa tehnică.

 Este necesar ca produsele prezentate în concurs să nu fi fost comercializate sau mediatizate în orice fel anterior datei concursului

 Pentru informații suplimentare privind participarea consultați Regulamentul concursului (Anexa 3)

Calendar și termene

Etapa 1
05 AprLansare concurs
05 Apr-17 MaiAplicare și înscriere
18-21 MaiJurizarea concursului
24 MaiAnunțarea aplicărilor selectate pentru etapa următoare
Etapa 2
25-29 MaiDiscuții pentru găsirea producătorilor care pot susține faza de prototip / Organizarea vizitei designerilor la fabricile respective
30 SepPredarea prototipuri
1 OctEvaluarea prototipurilor depuse
Etapa 3
5 Oct  Anunțarea câștigătorilor și decernarea premiilor

Premii:

Premiile oferite sunt:

Locul I – 2000 lei

Locul II – 1400 lei Locul III – 1000 lei

Pe lângă premiile în bani, câștigătorii vor beneficia şi de:

 Promovare prin intermediul ”Danube Furniture Cluster”

 Executarea creaţiilor realizate

 Expunerea produsului final în spațiile expoziționale ale membrilor ”Danube Furniture Cluster” , în cadrul evenimentelor naționale și internaționale, pe spațiul virtual al ”Danube Furniture Cluster ” sau al membrilor clusterului.

Vizualizați invitația

Vizualizați regulamentul

Vizualizați fisa tehnica

Vizualizați fisa de inscriere