You are currently viewing TALENTUL MANAGERIAL – DECISIV PENTRU DEZVOLTAREA PERFORMANȚELOR SECTOARELOR ECONOMICE

TALENTUL MANAGERIAL – DECISIV PENTRU DEZVOLTAREA PERFORMANȚELOR SECTOARELOR ECONOMICE

Aceasta a fost concluzia principală a temei „Productive managers, productive branches, and the rewards. Evidence from the cooperative banks in Sri Lanka” elaborată de prof. univ. dr. Shingo Takahashi de la Universitatea Hyogodin Kobe, Japonia. Seminarul a fost organizat de Facultatea de Științe Economice, UPG Ploiești  în colaborare cu centrul antreprenorial USH Pro Business București, Institutul de Economie Națională al Academiei Române, Centrul European de Inovare Digitală Wallachia eHub și Asociația Centrelor de Afaceri pentru Export, cu participarea unor cadre didactice și cercetători din mediul academic.

Analiza susținută de distinsul profesor din Japonia, realizată pe o solidă metodologie a estimării efectelor mixte, are la bază date colectate privind performanțele unor bănci cooperatiste din Sri Lanka și a luat în calcul, pe lângă competențele manageriale și alți determinanți precum, politicile de salarizare, recompensele și concentrarea activității economice regionale.

„Nu este prima dată când domnul profesor a efectuat astfel de analize, acesta fiind un specialist în domeniu. Cu ani în urmă a abordat, în mod similar, sectorul auto din Japonia. Pentru mediul academic al facultății noastre acest tip de analiză bazată pe decompoziția unor efecte mixte cu un anumit grad relativ de incertitudine este un imbold de a face astfel de cercetări pe sectoarele economice din România și UE. Este cert că abilitățile manageriale sunt esențiale, iar literatura de specialitate confirmă acest lucru”, a declarat prof. univ. dr. Rădulescu Irina Gabriela, decan Facultatea de Științe Economice, UPG Ploiești.

USH Pro Business

Evenimente, Comunicare și Internaționalizare

www.ushprobusiness.ro