You are currently viewing INTER- BIO, membru IFOAM EU salută decizia de a pune produsele ecologice în centrul sistemului european de alimentație

INTER- BIO, membru IFOAM EU salută decizia de a pune produsele ecologice în centrul sistemului european de alimentație

INTER-BIO, organizație a filierelor de produse ecologice, este în total acord cu IFOAM UE, în calitate de membru al acestei organizații și salută iniţiativele recente îndreptate spre întărirea rolului agriculturii ecologice în programul UE “De la fermă la furculiţă“ (F2F). Obiectivul UE de a atinge 25% rată de adopție a terenurilor ecologice până în 2030, precum și măsurile de stimulare a cererii de produse ecologice prin scheme de promovare și achiziții publice sunt bine venite și sperăm ca România să se alinieze.

Jan Plagge, președintele IFOAM EU, a declarat recent că stabilirea unei ținte a UE pentru terenurile ecologice este o decizie de referință care pune agricultura ecologică în centrul tranziției agriculturii europene spre agroecologie. El a mai subliniat că trebuie să transformăm agricultura UE dacă dorim să abordăm criza climatică și a biodiversității și să facem sistemele noastre agricole mai rezistente.

“Mișcarea ecologică din UE consideră că agricultura bio este un model economic de succes pentru fermieri, cu beneficii dovedite pentru mediu și acum viziunea este clară la nivelul Comisiei Europene și țărilor europene responsabile. Nu știm cât este de clară însă pentru noi în România unde adopția agriculturii ecologice este de numai 2% în prezent și unde lipsesc analizele la nivelul autorităţilor care să explice că actuala secetă se datorează și politicilor greșite în materie de dezvoltarea economică sustenabilă şi ecologica. La noi discuțiile despre un sistem alimentar durabil sunt extrem de vagi” a declarat Costin Lianu , președinte Inter-Bio.

Așa cum atrage atenția IFOAM. EU, obiectivele UE privind biodiversitatea nu se realizează de la sine, ci numai dacă vor fi luate în considerare de statele membre, inclusiv de România, în negocierile reformei în curs, de politică agricolă comună (PAC). Nu ne putem plânge în continuarea de secetă și pandemie fără a lua în seamă investiția în agricultura ecologică drept oportună si strategica. Continuăm să neglijăm propriile noastre atuuri în ciuda avantajelor solului. Chiar și în condițiile actualei secete, terenurile cultivate bio au fost mai rezistente, din informațiile pe care le aveam de la fermieri, a continuat Costin Lianu.

 “Mișcarea organica solicită Parlamentului European, Consiliului și Comisiei, să integreze pe deplin obiectivele strategiilor F2F și Biodiversitate în Regulamentul privind planurile strategice PAC, să ridice nivelul de ambiție și să facă din PAC un instrument eficient pentru a stimula și ajută fermierii să treacă la practici agroecologice și mai durabile. UE are nevoie de o nouă PAC care să recompenseze fermierii pentru contribuția lor la bunurile publice, cum ar fi conservarea resurselor noastre naturale” a declarat Jan Plagge.

Potrivit IFOAM UE, atingerea procentului de 25% terenuri organice în UE până în 2030, este realizabilă, dacă prin PAC se oferă remunerația necesară pentru beneficiile oferite de conversie și întreținere ecologică, prin politicile de dezvoltare rurală existente sau prin instrumente inovatoare precum ecosistemele ecologice. Includerea unor măsuri în ceea ce privește cererea, precum schemele de promovare și creștere a ponderii produselor ecologice în școli și spitale prin achiziții publice ecologice, este o alegere inteligentă, deoarece această abordare “push-pull” s-a dovedit de succes pentru dezvoltarea agriculturii ecologice în țări precum Danemarca.

IFOAM.EU salută, de asemenea, intenția lansării unui plan ambițios de acțiune al UE pentru agricultura ecologică, care va sprijini conversia terenurilor, dezvoltarea lanțului de aprovizionare, cercetarea, inovarea și dezvoltarea pieței. Cu o PAC reformată și un plan de acțiune solid, care să includă obiective pe perioade stabilite de timp și un buget dedicat, va exista o bază bună pentru creșterea în număr a terenurilor organice și atingerea țintei pentru 2030.

USH Pro Business

www.ushprobusiness.ro