You are currently viewing Elevii și cadrele didactice de la Colegiul Național Militar Dimitrie Cantemir din Breaza – participanți activi la săptămâna verde

Elevii și cadrele didactice de la Colegiul Național Militar Dimitrie Cantemir din Breaza – participanți activi la săptămâna verde

La data de 7 noiembrie 2023, în cadrul evenimentului găzduit de Facultatea de Științe Economice, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești și Asociația Inter-Bio a fost organizată o întâlnire cu elevii și cadrele didactice ale Colegiului Național Militar „Dimitrie Cantemir” din Breaza având ca tematică: inițiative și soluții de sustenabilitate și implicare responsabilă în economisirea de resurse, tranziția verde, culegerea de date despre mediu (Programul Citizen Science).

În cadrul întâlnirii au fost lansate și discutate interactiv soluții precum: consumul responsabil de produse alimentare cum sunt cele ecologice care contribuie atât la sănătatea umană, cât și la cea a planetei, evitarea risipei alimentare, reducerea amprentei de apă la nivel de consumator, gospodării și mediu de afaceri, reciclarea materialelor.

„Ne-a impresionat modul în care tinerii și cadrele didactice dezvoltă spirit civic, inițiative și atitudini care vor contribui cu siguranță la obiectivele dezvoltării sustenabile și tranziției verzi. Seria de evenimente GO GREEN lansată de Facultatea de Științe Economice are ca scop înțelegerea provocărilor și a oportunităților tranziției verzi și digitale și oferă o platformă de cunoștințe și cercetare cu ajutorul căreia să se creeze conexiuni între diferite chestiuni tematice privind schimbările climatice, strategiile inovatoare cu emisii scăzute de carbon și eficiente din punctul de vedere al resurselor etc.”, a declarat prof. univ. dr. Irina Gabriela Rădulescu, decan Facultatea de Științe Economice, UPG Ploiești.

„Vedem acest eveniment ca o continuare firească a întâlnirii cu elevii Colegiului Național Militar Dimitrie Cantemir pentru celebrarea zilei europene a agriculturii ecologice de la Breaza din 23 septembrie. Ca și atunci am pus accentul pe importanța tranziției verzi în agricultură prin înțelegerea și aplicarea principiilor agroecologiei. Ne bucură interesul manifestat de elevi și vom continua să dezvoltăm astfel de evenimente cu acest liceu, cât și cu alte licee din regiune”, a declarat conf. univ. dr. Costin Lianu, președinte Asociația Inter-Bio.

Inter-Bio

Website: https://inter-bio.ro/ro/

Email: office@inter-bio.ro

https://www.facebook.com/interbio.ro