You are currently viewing Anunț de presă privind începerea proiectului<br>„Wallachia eHUB (WEH)”<br>Competitivi împreună

Anunț de presă privind începerea proiectului
„Wallachia eHUB (WEH)”
Competitivi împreună

UNIVERSITATEA „SPIRU HARET”, în calitate de Beneficiar-Coordonator al Consorțiului format din 16 parteneri după cum urmează: UNIVERSITATEA SPIRU HARET,  ASOCIAȚIA DANUBE ENGINEERING HUB; UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEȘTI; HEVECO SRL; UNBOX MANAGEMENT SOLUTIONS SRL; AUDIT SRL; ASOCIAȚIA CLUSTERULUI TECHNOLOGY ENABLED CONSTRUCTION (TEC) ; GREENTRONICS SRL; ASOCIAȚIA PENTRU PROMOVAREA TEHNOLOGIEI ELECTRONICE (APTE); BEIA CONSULT INTERNATIONAL SRL;  BUCHAREST PROMO ROBOTS SRL; OMEGA TRUST SRL; INTEGRISOFT SOLUTIONS SRL;  KOGNITIVE MANUFACTURING TECH SRL; PETAL SA și INPULSE PARTNERS SRL

A demarat proiectul „Wallachia eHUB (WEH)”, cod SMIS 161799, finanțat prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027, Axa prioritară Digitalizare în administrația publică centrală și mediul de afaceri, Operațiunea Acțiunea 2.4 Digitalizarea IMM-urilor realizată prin Hub-uri de Inovare Digitală Europene din România (EDIH)

Contractul de finanțare a fost semnat cu Autoritatea pentru Digitalizarea României, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027.

Valoarea totală a contractului este de 8.016.262,06 lei, din care valoare totală eligibilă 7.820.895,94 lei și valoare eligibilă nerambursabilă 7.820.895,94.

Consorțiul  are ca obiectiv armonizarea reciprocă a capacităţilor de a oferi servicii specializate sub formă de soluții digitale şi de interoperabilitate aplicând tehnologii avansate precum AI, securitate cibernetică, robotică, mobilitate, tehnologii de localizare (GIS), modelare digitală în construcții (BIM), Blockchain etc. Proiectul WeH va oferi o gamă de servicii de înaltă tehnologie care se concentrează pe inginerie logistică, agricultură de precizie, smart city, servicii cu dublă utilizare, urbanism și programe de formare privind conceptele cheie ale digitalizării etc.

Industriile planificate pentru a fi sprijinite, prin intermediul proiectului WeH, în următorii trei ani sunt: producție (mobilier, textile, structuri metalice și plastice, industria 4.0); industria agroalimentară; turism și patrimoniu (hoteluri, restaurante, bunuri de patrimoniu precum muzee, clădiri vechi, tour-operatori, antreprenori implicați în turismul rural și piețe de nișă combinând turism cu alimente ecologice de la producători locali); industria construcțiilor; energie, petrol și gaze; sănătate; mijloace de transport și autorități publice.

Perioada de implementare a proiectului 14.12.2023 – 31.12.2025

Consorțiul are calitatea de Beneficiar al proiectului WALLACHIA eHUB – DIGITAL INNOVATION HUB (WeH), ID 101083410, Call DIGITAL-2021-EDIH-01

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027

Date contact Beneficiar:

Universitatea Spiru Haret

Email: weh@spiruharet.ro

Website: https://wallachiaehub.ro/