You are currently viewing Educație și formare profesională: Competențe pentru prezent și pentru viitor

Educație și formare profesională: Competențe pentru prezent și pentru viitor

Pe măsură ce industriile și ocupațiile se schimbă, la fel se vor schimba și nevoile angajatorilor și cerințele impuse lucrătorilor. Educația și formarea profesională (EFP) de înaltă calitate joacă un rol esențial în asigurarea faptului că oamenii au competențele potrivite pentru a aborda provocările socioeconomice și pentru a prospera în viața personală și profesională. Acest lucru este valabil atât pentru tinerii de astăzi, cărora EFP le oferă o cale ușoară de intrare pe piața forței de muncă încă din învățământul obligatoriu, cât și pentru adulții care trebuie să se perfecționeze și să se recalifice pentru a se adapta la o lume a muncii în schimbare.

Uniunea Europeană (UE) este de mult timp lider în ceea ce privește promovarea și investițiile în EFP. Recomandarea Consiliului privind EFP pentru competitivitate durabilă, echitate socială și reziliență, publicată în 2020, stabilește viziunea cuprinzătoare a UE pentru viitorul EFP. Obiectivul este de a face din EFP o opțiune atractivă și de înaltă calitate pentru toți cursanții.

 • Ce este educația și formarea profesională?

Recomandarea Consiliului definește „educația și formarea profesională” ca fiind „educația și formarea care vizează să înzestreze tinerii și adulții cu cunoștințele, abilitățile și competențele necesare în anumite profesii sau, mai pe larg, pe piața muncii”. Acestea pot fi furnizate în contexte formale și informale, la toate nivelurile Cadrului european al calificărilor (CEC). EFP este sectorul de educație și formare profesională cel mai apropiat de piața muncii. Această formă adaptată de educație și formare este extrem de importantă și eficientă, deoarece asigură competențe care pregătesc lucrătorii pentru cariere și ocupații specifice, oferind în același timp competențe transferabile valoroase și răspunzând în mod eficient nevoilor economice.

 • Beneficiile educației și formării profesionale

Fie că se adresează tinerilor aflați la început de carieră sau adulților care doresc să se perfecționeze sau să se recalifice, EFP le oferă cursanților competențe care le sprijină dezvoltarea personală și profesională:

 • EFP pregătește tinerii pentru a intra cu succes în viața activă;
 • îi ajută pe cei care au un loc de muncă să își îmbunătățească continuu competențele;
 • le permite să se adapteze la cerințele în schimbare ale câmpului muncii sau să negocieze schimbarea locului de muncă;
 • îi ajută pe șomeri să dobândească competențele de care au nevoie pentru a se reintegra pe piața muncii;
 • mai general, le conferă cursanților cunoștințele, competențele și caracteristicile necesare pentru a se dezvolta pe plan profesional, social și personal.
 • Educația și formarea profesională:
 • înzestrează tinerii și adulții cu cunoștințele, aptitudinile și competențele necesare pentru a prospera pe piața muncii și în societatea în evoluție, pentru a gestiona redresarea și tranziția echitabilă către o economie verde și digitală, în perioade de schimbare demografică și pe parcursul tuturor ciclurilor economice;
 • favorizează incluziunea și egalitatea de șanse și contribuie la realizarea rezilienței, a echității sociale și a prosperității pentru toți;
 • promovează sistemele europene de educație și formare profesională într-un context internațional, astfel încât acestea să fie recunoscute ca o referință la nivel mondial pentru cursanții din învățământul profesional.

Recomandarea stabilește, de asemenea, următoarele obiective la nivelul UE, pe care urmărește să le atingă până în 2025:

 • cel puțin 82 % din absolvenții de EFP să ocupe un loc de muncă;
 • 60 % dintre proaspeții absolvenți de EFP să beneficieze de o formă de învățare la locul de muncă în timpul studiilor;
 • 8 % din cursanții de EFP să urmeze un program educațional în străinătate.
 • Care sunt obiectivele formării profesionale?

Formarea profesională are ca obiectiv principal îmbunătățirea abilităților și însușirea de noi cunoștințe. Programele au scopul de a oferi posibilitatea angajaților de a-și îmbunătăți competențele profesionale. 

Iată câteva dintre obiectivele principale:

 • Obținerea unei calificări profesionale.
 • Adaptarea angajaților la cerințele locului de muncă și ale postului respectiv.
 • Promovarea la locul de muncă.
 • Dezvoltarea carierei profesionale.
 • Actualizarea cunoștințelor și abilităților profesionale pentru locul de muncă respectiv.
 • Perfecționarea pregătirii profesionale pentru ocupația de bază.
 • Reconversia profesională pentru angajații care vor să lucreze în alt domeniu.
 • Dobândirea de cunoștințe avansate.

Deși toate aceste avantaje favorizează orientarea spre formarea profesională, în piața muncii încă întâlnim reticenţe de ambele părți. Unele țin de disponibilitatea timpului iar altele de investiția financiară, mai ales în perioadele de criză economică. 

Încurajăm însă să se privească  dincolo de aceste piedici de moment pentru că beneficiile pe care le poate aduce formarea profesională se revarsă în mod pozitiv în perioada imediat următoare atât pentru angajat, cât și pentru angajator.

 • Formarea profesionala aduce beneficii atât pentru tine, cât și pentru angajator.

Programele de formare profesională aduc avantaje atât pentru angajați, cât și pentru angajatori.  

Este important să știi că legislația prevede că programele de formare profesională pot fi organizate fie la inițiativa angajatorului cât și la inițiativa angajatului. Participarea trebuie să fie realizată cu acordul ambelor părți, care trebuie să înțeleagă oportunitatea și să își asume participarea.

Avantajul pentru angajații este că își pot îmbunătăți abilitățile profesionale, având șansa de a promova la locul de muncă către o poziție superioară. 

Din punct de vedere al angajatorului, acesta va avea în echipă oameni mai performanți, capabili să aducă un plus de valoare în companie.

 • Specializarea în mai multe arii din domeniul tău îți poate oferi mai multe șanse de a avansa.

Învățarea în timpul vieții de adult este o parte foarte importantă a felului în care te dezvolți și contribuie la integrarea  în societate și la succesul tău pe plan profesional. Cu cât vei fi mai specializat, eventual în mai multe arii din domeniul său de activitate, cu atât vei fi mai capabil să faci față schimbărilor.

Formarea profesională continuă și pregătirea constantă scade riscurile ieșirii de pe piața muncii. Astfel, vei avea stabilitatea pe care o căutăm cu toții și în plus o serie de avantaje profesionale.

In concluzie, dobândirea de noi competențe prin cursuri de specializare ar trebui să fie o constantă a vieții noastre profesionale atât pentru a avansa în carieră cât și pentru a ne adapta mediului socio-economic, fiind mereu pregătiți să facem față schimbărilor și provocărilor.

Universitatea Spiru Haret implementează pe parcursul anului 2023 un amplu proiect prin care oferă GRATUIT companiilor din regiunile Centru, Nord-Est, Sud – Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest Oltenia cursuri online destinate creșterii nivelului de competente digitale ale angajaților. Grupul țintă îl constituie societățile din județele Alba, Brașov, Mureș (municipiul Târgu-Mureș), Sibiu, Bacău, Iași, Neamț, Argeș, Călărași, Dâmbovița, Ialomița, Prahova, Buzău, Constanța, Vrancea, Gorj, Olt și Vâlcea.

Scopul proiectului este creșterea nivelului de cunoștințe, competențe și aptitudini aferente sectoarelor economice și domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților, prin realizarea analizei potențialului de digitalizare și formare pentru 50 întreprinderi și derularea programelor de formare profesională a competențelor digitale pentru 500 de angajați.

Printre cursurile organizate în cadrul proiectului, menționăm următoarele cursuri de aplicații informatice destinate creșterii nivelului de competențe digitale ale angajaților:

 • HRM (Human Resource Management)
 • ERP (Enterprise Resource Planning)
 • CRM (Customer Relationship Management)
 • CAD (Computer Aided Design)
 • Contact Center și Workforce Management)

Pentru înscrieri și informații accesați https://apic.spiruharet.ro/ sau office@ushprobusiness.ro

Campania de conștientizare este derulată în cadrul proiectului „Angajați performanți, întreprinderi competitive!” (POCU/860/3/12/142460)

*Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Surse articol

https://op.europa.eu/webpub/empl/VET-skills-for-today-and-future/ro/index.html

https://bunincariera.ro/formarea-profesionala-ce-este-si-cum-te-ajuta-in-cariera/