You are currently viewing Campanie constientizare: Curs de dezvoltare a competențelor digitale specifice gestionării volumelor mari de data (Big Data)

Campanie constientizare: Curs de dezvoltare a competențelor digitale specifice gestionării volumelor mari de data (Big Data)

Campania de conștientizare este derulată în cadrul proiectului „Angajați performanți, întreprinderi competitive!”(POCU/860/3/12/142460)

Lucrezi în cadrul unui IMM-uri din regiunile Centru, Sud-Muntenia, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Vest Oltenia?
Poți participa gratuit la cursurile în domeniul Tehnologiei Informației și Comunicației sau Programe de Formare în Domeniul Digital pentru dezvoltarea competențelor digitale, prin intermediul proiectului “ANGAJAȚI PERFORMANȚI, ÎNTREPRINDERI COMPETITIVE!”


Proiect cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

https://apic.spiruharet.ro/