You are currently viewing What It Takes to Select the President of the United States:Step by Step

What It Takes to Select the President of the United States:Step by Step

 Conferință internațională

What It Takes to Select the President of the United States:Step by Step”            

Profesor Dr. John Pottenger

-în parteneriat cu Institutul de Economie Mondială al Academiei Române-

Parteneri media ai evenimentului:

Opinia Națională

Radio Seven

Editura Fundației România de Mâine.

Keynote Speakeri

Profesor Alexandra Radu, Institutul TESEO, Italia

Conf.univ.dr.Costin Lianu – Universitatea Spiru Haret

Conf.univ.dr.Andronie Mihai – Universitatea Spiru Haret

Conf.univ.dr.Băluță Aurelian Virgil- Universitatea Spiru Haret

Desfășurarea evenimentului

16,30-17,00 Primirea invitaților

17,00-19,00 Desfășurarea conferinței

19,00-19,30 Networking participanți

Desfășurarea conferinței

Prezidiu

Profesor Dr. John Pottenger

Profesor Alexandra Radu, Institutul TESEO, Italia-moderator

Conf.univ.dr.Costin Lianu

Conf.univ.dr.Andronie Mihai

Dr.Claudia Baicu- Institutul de Economie Mondială al Academiei Române

Intervenții

Costin Lianu, în calitate de gazdă

Băluță Aurelian Virgil

Andronie Mihai

Profesor Dr. John Pottenger

Întrebări și răspuns la întrebări