You are currently viewing Întâlnirea de început (kick of meeting) a proiectului Wallachia eHub (WEH) – 26-27 Ianuarie 2023

Întâlnirea de început (kick of meeting) a proiectului Wallachia eHub (WEH) – 26-27 Ianuarie 2023

Agenda

26 Ianuarie 2023  
10:00–10:15Welcome Costin Lianu, coordonator WEH
10:15-10:45Strategia europeană de transformare digitală. Contextul european al proiectului WEH Costin Lianu, coordonator WEH Ofițer proiect Comisia Europeană
10:45-11.00WEH în context regional și national. Rol si directii de actiune Reprezentant ADR Sud-Muntenia și program POCIDIF
11:00–12:00Scurtă prezentare a partenerilor (3-5 minute/partener)  
12:00–13:00Prezentarea proiectului WEH – guvernanță, servicii, KPIs, direcții de acțiune Costin Lianu, coordonator WEH, Consiliul membrilor fondatori ai consorțiului de clustere Wallachia Hub Irina Gabriela Rădulescu, Consiliul membrilor fondatori ai consorțiului de clustere Wallachia Hub și Consiliul Executiv Emanuela Modoran, Consiliul Executiv Ana-Maria Paraschiv, Consiliul Executiv
13:00–13:30Coffee break  
13:30–14:30Prezentare Work Packages și a legăturilor dintre ele WP1 Project management and coordination Leader Universitatea Spiru Haret WP2 Support to find investments services Leader Unbox Management Solutions WP 3 Skills Development and Training Services Leader Universitatea Spiru Haret WP 4 Test before invest Leader Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești WP5 Ecosystem Innovation and Networking Leader Danube Engineering Hub WP6 Dissemination and communication Leader Universitatea Spiru Haret
27 Ianuarie 2023  
10:00–11:00Prezentare strategie de comunicare și site proiect Emanuela Modoran, Consiliul Executiv
11:00–11:30Aspecte financiare și de raportare Ana-Maria Paraschiv, Consiliul Executiv     
11:30–12:00  Sinergii cu alte proiecte derulate în cadrul consorțiului de clustere Wallachia Hub Costin Trandafir, președinte Consorțiul de clustere Wallachia Hub Costin Lianu, coordonator WEH, Consiliul membrilor fondatori ai consorțiului de clustere Wallachia Hub
12:00-12:30Concluzii