You are currently viewing „GESTIONAREA DURABILĂ ȘI POSIBILITĂȚI DE VALORIFICARE A NĂMOLURILOR PROVENITE DE LA STAȚIILE DE EPURARE ALE APEI. SOLUȚII DE FINANȚARE PENTRU ROMÂNIA” – 12 septembrie 2016 –

„GESTIONAREA DURABILĂ ȘI POSIBILITĂȚI DE VALORIFICARE A NĂMOLURILOR PROVENITE DE LA STAȚIILE DE EPURARE ALE APEI. SOLUȚII DE FINANȚARE PENTRU ROMÂNIA” – 12 septembrie 2016 –

Centrul USH Pro Business, vă invită în data de 12 septembrie 2016, orele 09:45, la  întâlnirea privind solutii de  gestionare durabilă si posibilitati de valorificare a nămolurilor de epurare, precum și identificarea soluțiilor de  finanţare pentru România în acest domeniu.În cadrul acestui eveniment vor fi  prezentate: importanța gestionării durabile a nămolului de epurare prin metode  de  purificare și reutilizare; potențialul de nămol din România – sursa unei noi economii; soluții de finanțare în domeniu, pentru România, prin programe naţionale şi programe europene; sisteme de tratare a nămolurilor biologice.Evenimentul este organizat de USH Pro Business, centru  specializat în activități dedicate  mediului antreprenorial pentru sprijinirea companiilor și oferirea de soluții de susținere a competitivității împreună cu alte structuri asociative și entități implicate în acest demers.Demersul  are în vedere:
-adaptarea și dezvoltarea legislației în vigoare la realitățile prezente având în vedere tendința de creștere a cantității de nămol produs într-un timp foarte scurt  în stațiile de epurare deja existente precum și în cele viitoare.-identificarea  de solutii concrete de gestionare durabilă a nămolurilor de epurare respectând normele de mediu  și posibilități de valorificare a acestora.-identificarea terenurilor agricole pe care nămolurile pot fi încorporate.identificarea soluțiilor  de finanțare în domeniu, pentru România, prin programe naţionale şi programe europene
Avand in vedere cele de mai sus, obiectivele principale ale evenimentului sunt:
-Sa intelegem importanta gestionarii durabile a namolului de epurare pornind de la obiectivul Uniunii Europene de crestere a calitatii vietii, politica care va responsabiliza colaborarea dintre autoritatile central, producatorii de namoluri si stakeholderii interesati (fermieri, producatori de tehnologii de tratare si transformare a namolurilor in produse finite, societatea civila);-Sa identificam potentialul de namol din Romania;-Sa identificam solutiile de finantare pentru acest domeniu;-Sa intelegem cum putem valorifica durabil si ecologic acest namol prin intermediul solutiilor oferite de sistemele de tratare a namolurilor biologice.
Grupul țintă al evenimentului este format din: autoritățile centrale, producătorii de nămoluri , fermierii, producatorii de tehnologii de tratare si transformare a namolurilor  în produse finite.
Evenimentul va avea loc la sediul USH Pro Business, din strada Nicolae Iorga nr. 34-36, Sector 1, București (fosta Ambasada Canadei). Confirmarile de participare vor fi trimise pana cel tarziu la data de  1 septembrie  2016  la adresa de email iliecristina19@yahoo.com


Costin Lianu Ph D

Director General

Coordonator al Strategiei de Export a Romaniei

USH Pro BusinessStr. Nicolae Iorga nr 34-36, Sect 1010436, Bucuresti, Romaniawww.ushprobusiness.ro