You are currently viewing Tehnologiile cu utilizare duală, civilă și militară, în atenția structurilor asociative ale mediului de afaceri și mediului academic

Tehnologiile cu utilizare duală, civilă și militară, în atenția structurilor asociative ale mediului de afaceri și mediului academic

În data de 3 octombrie 2023, a avut loc la sediul Dual Use Cluster România seminarul cu tema “Scenarii privind evoluția fluxurilor comerciale cu produse și servicii cu dublă utilizare”. În cadrul evenimentului au fost dezbătute și prezentate următoarele teme: o nouă paradigmă în abordarea tehnologiilor cu dublă utilizare: sinergiile civili-militari în context UE și NATO; repere privind interacțiunea geopolitică – tehnologie; elemente de analiză asupra fluxurilor și modelelor duale, precum și prezentări ale Wallachia eHub și  sectorului național dual.

În cadrul dezbaterilor a reieșit faptul că sectorul tehnologiilor cu dublă utilizare se află în continuă creștere ca importanță pentru aplicații de securitate, militare sau civile, cu un potențial ridicat de dezvoltare dacă sunt identificate modele de afaceri adecvate de transfer de inovație și transformate în valoare atât în întreprinderile de apărare și securitate, cât și în cele civile.

La seminar au participat reprezentanți ai mai multor entități relevante la nivel național, regional, European și Euro-atlantic,  în sectorul dual, precum Asociația Patronală a Producătorilor de Tehnică Militară (Patromil) și Asociația I2DS2, dar și reprezentanți ai USH Pro Business, Dual Use Cluster, Wallachia eHub sau companii private care activează în acest domeniu (Petal, Diad Vox).

„Putem sesiza o nouă paradigmă în abordarea tehnologiilor cu dublă utilizare: sinergiile civili-militari în contextul UE și NATO. De aceea, avem nevoie de o politică guvernamentală care să reconfirme adoptarea la nivel național și European a inițiativelor EDF, PESCO, CARD, precum și finanțarea participării în consorții care să acceseze fonduri destinate apărării, care să aibă componenta duală. Astfel de consorții au întâietate la finanțarea europeană și beneficiază de bonificații semnificative”, a declarat Nicu Iancu, președinte “I2DS2”.

Seminarul a insistat și pe modul în care această nouă paradigmă ar putea să fie însușită în România.

„Avem o anumită teamă de a ne asuma răspunderi în ceea ce privește un sistem de achiziții publice transparent care să permită și valorificarea potențialului autohton de cercetare și producție în domeniul dual. Avem o bază industrială de potențial, dar nu avem încă o cartare și o recunoaștere a acesteia în sistemul autohton de achiziții publice pentru a permite contracte de achiziții de la firmele românești cu mare potențial în domeniu. De asemenea, nu avem încă un cadru legal care să reglementeze în mod eficient transferul inovării din zona militară în zona civilă și invers. E nevoie și de o schimbare de mentalitate care să permită acest lucru”,  a declarat Cristian Dincovici, președinte DUC și  director general TID.

„Patromil, ca organizație patronală în sectorul tehnicii militare recunoscută la nivel NATO și UE, este permanent preocupată de finanțarea acestor transferuri și de crearea de sinergii și inițiative legislative care să conducă la această modificare majoră de paradigmă. Majoritatea firmelor de apărare au abordare duală și facilităm cooperarea regională în domeniu cu alte asociații similare din UE și din regiune”, a declarat Viorel Manole, director executiv Patromil.

Evoluțiile geopolitice și tehnologice recente prezintă elemente de incertitudine cu privire la controlul acestora, iar din ce în ce mai multe produse duale fac obiectul uneori reglementări speciale. În acest context, se conturează scenarii de evoluție de care vor depinde viitoarele structuri de specializare inteligentă.

“Identificarea și validarea unui set de factori și sub-factori, a scenariilor care rezultă din interacțiunea factorilor, dar și impactul asupra comerțului cu aceste produse pe piața din România au fost în centrul dezbaterilor. România are pași importanți de făcut pentru a-și adapta structurile de specializare la noile provocări”, a declarat Cosmin Lianu, drd. ASE, tehnologii duale și manager al clusterului DUC.

Grupul de reflecție constituit va continua discuțiile în context cât mai larg prin implicarea mediului de afaceri. La data de 20 octombrie, vom fi în mijlocul mediului de afaceri, pentru a analiza mai bine profilul firmelor cu potențial, cu o temă atractivă: „Baza industrială și de cercetare românească a inovării cu dublă utilizare. Modalități de identificare și activare”.

„Vom relua aceasta temă și în viitor din perspectiva digitalizării, la Summit-ul InnopRo ce va avea loc la Sinaia în perioada 16-17 noiembrie a.c., eveniment la care îi invităm pe toți cei interesați despre acest subiect să se înregistreze și să participe. Wallachia eHub este unul din puținele centre europene de inovare digitală care și-a propus pași concreți în transformarea digitală a unor astfel de tehnologii, fiind membră a unei rețele europene care poate sprijini IMM-urile să se inițieze și să performeze în afaceri, în acest domeniu. Vă așteptăm la Sinaia” a declarat Costin Lianu coordonator WeH.

USH Pro Business
Evenimente, Comunicare și Internaționalizare
www.ushprobusiness.ro
https://www.facebook.com/www.ushprobusiness.ro
https://www.linkedin.com/in/ush-pro-business/
https://www.instagram.com/ushprobusiness/