Servicii

Din perspectivă universitară, Centrul USH Pro Business este un facilitator pro-market, în tranziția de la școală la viața activă, de la educație universitară la piața muncii a studenților și absolvenților.

Prin intermediul programelor dezvoltate pentru studenți (programe de informare, consiliere în carieră, parteneriate între universitate și mediul de afaceri, activități de voluntariat), USH Pro Business oferă studenților experiență practică inovatoare, la potențiali angajatori, asigurând formarea unor competențe cheie solicitate pe piața muncii, printr-o abordare pro-market, integrată.

Activitățile pro-market ale Centrului USH Pro Business urmăresc îmbunătățirea inserției studenților pe piața muncii, oferindu-le oportunitatea de a participa efectiv la activități curente ale partenerilor USH Pro Business și a acumula în timpul pregătirii profesionale, experiență, implicare directă, dezvoltarea abilităților tehnice și a aptitudinilor practice de muncă.

STUDII DE PIAȚĂ ȘI CERCETARE


În funcție de obiectivele studiului, mixăm metodologiile și dezvoltăm instrumente pentru a livra o soluție de cercetare adecvată. 
  
Întregul demers de cercetare îl derulăm ca un schimb de informații între centrul nostru, mediul cercetat și beneficiarul studiului. Astfel, modelăm împreună întrebările, delimitările și explicațiile pe care studiul de piață trebuie să le atingă și să le identifice. 
  
Ținem cont de toate aceste aspecte, în plus, avem în vedere permanent preocuparea noastră constantă privind atât velocitatea acțiunilor cât și adaptarea lor în timp real la nevoile și constrângerile clientului. 
  
Prin acest serviciu fie răspundem la solicitările mediului de afaceri, fie valorificăm cercetări deja existente. Am tratat și concretizat cu succes studii pe teme de mare actualitate precum “valorificarea masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a statului”, “perceptiile antreprenoriale privind procesele de internaționalizare” sau „percepții și tendințe antreprenoriale în rândul studenților”. 
  
Cercetarea noastră are un caracter aplicat oferind inclusiv soluții în afaceri precum și un potențial parteneriat. 

MATCHMAKING


Sub genericul "Meet the markets" organizăm evenimente pentru firme, clustere și asociații interesate să dezvolte afaceri pe piețele internaționale. 
 
În cadrul acestui gen de întâlniri, ne concentrăm pe un număr limitat de firme cu potențial de export și internaționalizare, pe care le punem în legătură cu consultanți bine cotați pe piață, capabili să ofere expertiză, acces pe piețe dar și contacte utile la importatori, distribuitori sau alte canale de comercializare pe piețe. 
  
De asemenea, se preocupă să identifice și să promoveze inițiativele inovative ale mediului antreprenorial ca rezultat al activitătilor de cercetare-dezvoltare-inovare. 
  
Acest gen de întâlniri au loc periodic la sediul nostru și se desfășoară sub forma unei prezentări generale a serviciilor consultantului, urmate de discuții individuale de circa 30 min cu fiecare dintre participanți, în condiții de confidențialitate față de restul participanților. 
  
De regulă, ne concentrăm per întâlnire, la un număr restrâns de domenii în funcție de interesul manifestat Dvs. A face lucrurile împreună presupune să ne implicăm în a acompania firmele pe piețele internaționale. Secțiunea „Meet the markets” fixează deja experiența noastră în a aduce piețele mai aproape de cei ce doresc să le înțeleagă și să le cucerească.

INTERNAȚIONALIZARE


Strategia UE pentru regiunea Dunării este cea mai importantă strategie macroregionala din care România face parte. Guvernanța acestei strategii este asigurată printr-o rețea de instituții naționale și regionale. 
  
În cele 11 arii prioritare ale strategiei există de asemenea mecanisme de coordonare în măsură să permită evidențierea unor proiecte relevante cu caracter regional care ulterior să beneficieze de finanțări. 
  
USH Pro Business este parte din acest proces și oferă servicii de consultanță și de training pentru entitățile publice sau private care doresc să-și promoveze proiecte proprii în această strategie. 

Newsletter