Servicii

CLUSTERE


 • servicii de sprijin și consultanță în formarea, dezvoltarea și colaborarea intra și inter-clustere la nivel regional, național și internațional în scopul promovării, relansării și dezvoltării economice a membrilor clusterelor. 
 •  servicii de informare cu privire la reglementarile legislative ce vizează activitatea clusterelor, surse si posibilitati de finantare, evenimente 
 • activități de reprezentare și lobby a clusterelor la nivel național și pentru internaționalizare 
 • activități de promovare a membrilor clusterelor prin diverse mijloace si la toate nivelurile (regional, national, international)
 • activități de sustinere a clusterelor in elaboarea strategiilor de branding si organizarea de evenimente de promovare nationale si internationale la targuri, expozitii, misiuni economice, conferinte 
 • servicii de consultanta pentru accesarea fondurilor publice de dezvoltare a activitatii IMM-urilor din componența clusterelor 
 • cercetare și studii de piață in domeniul clusterelor 
 • organizarea de seminarii și cursuri specifice domeniului clusterelor servicii de consultanță în scopul acreditării/certificării clusterelor 
 • activitati de instruire și consultanță pentru managementul clusterelor 
 • participare directă în structuri de clustere la nivel național pe pilonul CDI, în activități de cercetare 
 • participare directă în structuri de clustere ca CTT (centru de transfer tehnologic).

Suntem parteneri activi în mai multe clustere care vizează bioeconomia (Bio Danubius, Bio Concept Valea Prahovei), energiile verzi (Cermand), IT&C și engineering (Danube Engineering Hub și Smart Alliance), industria modei (Romanian Textile Concept) și construcții (CCIO).

ECOSISTEME DE INOVARE


Ecosistemul de inovare oferă facilități în zona de inovare. El reunește clustere, întreprinzători inovativi cu valențe de business angels, incubatoare de afaceri, start-up-uri. Are rolul de a stimula antreprenoriatul inovativ şi de a implica firmele în activităţile de cercetare, dezvoltare şi inovare.

USH Pro Business urmărește să identifice problemele, dificultățile întreprinzătorilor în vederea soluționării lor, cu ajutorul unor instrumente specifice prin care să se faciliteze diverse tipuri de finanțări. De asemenea, se preocupa să identifice şi să promoveze iniţiativele inovative ale mediului antreprenorial ca rezultat al activităților de cercetare - dezvoltare - inovare.

Pe lângă centrul din București, prin oficiile USH Pro Business din Brașov, Câmpulung, Constanța, Craiova și Ploiești, interacționăm la nivel local, prin experții din teritoriu.


FORMARE ȘI PERFECȚIONARE PROFESIONALĂ ȘI VOCAȚIONALĂ


Oferim servicii de formare profesională adaptate la nevoile pieței, astfel încât parcurgerea acestor cursuri să constituie o șansă reală de integrare pe piața forței de muncă dar și de perfecționare continuă la locul de muncă. Dispunem de traineri bine pregătiți, având o vastă experiență în lucrul cu adulții. Prin experiența lor în organizarea de astfel de cursuri evidențiem astfel calitatea servicilor oferite, prin implicarea echipei noastre și suportul pe care îl oferim participanților pe tot parcursul procesului de transfer de cunoștințe. 

Newsletter