Servicii

Studenți

Dispunem de o resursă extrem de valoroasă, studenții, cărora le oferim complementar studiilor atât elemente de cultura antreprenorială cât și orientare concreta spre oportunități de afaceri. Îi conectăm permanent cu mediul de afaceri, îi îndrumăm spre cercetare aplicată, facilitându-le fie găsirea unor locuri de munca cât și deschiderea propriei afaceri. 


USH Pro Business coordonează activitatea SOCIETĂȚII ANTREPRENORIALE STUDENȚEȘTI (S.A.S) - structură fără personalitate juridică a Universităţii Spiru Haret. S.A.S. reprezintă un mecanism de sprijinire, dezvoltare și încurajare a spiritului antreprenorial al studenților și absolvenților de învățământ superior, în vederea creșterii competitivității universității.

Activitatea S.A.S. se adresează:
  • studenților Universității Spiru Haret, indiferent de programul de studiu pe care aceștia îl frecventează indiferent de forma de învățământ, inclusiv studenții veniți la studii prin programe de mobilități;
  • absolvenților Universității Spiru Haret în primii 3 ani de la absolvire.

Start-up


USH Pro Business s-a preocupat în timp de programe și proiecte pentru dezvoltarea competenţelor antreprenoriale ale persoanelor cu vârsta peste 18 ani care doresc să dezvolte o activitate independentă. Suntem deschiși la parteneriate care vizează dezvoltarea start up-urilor și elaborarea unor planuri de afaceri viabile.

IMM


USH Pro Business dezvoltă soluții de susținere a IMM-urilor, le ajută să regândească problemele, strategiile și activitățile prin abordări specifice profilului/domeniului de activitate, să anticipeze în loc să reacţioneze la evenimente, să devină performante şi să obţină avantaje competitive pe piața locală, regională, națională sau internațională.

  • servicii de consultanță pentru activități dedicate finanțării afacerilor, identificând și oferind soluții de finanțare din fonduri europene și naționale, dar și din alte surse; 
  • soluții în domeniul marketingului strategic și operațional pentru îmbunătățirea strategiilor și reducerea riscurilor cu care se confruntă firmele pe piețele aflate într-o permanentă schimbare, prin analiza mediului (studii de satisfacție, studii de documentare, benchmarking, cercetare de teren, desk research) în domenii: servicii, industrie, construcții, energii regenerabile, domenii cheie finanțate prin fonduri europene la nivel local, național și internațional; 
  • organizare de evenimente și conferințe pentru să dezvolte afaceri pe piețe naționale și internaționale; servicii de consultanță în diverse domenii, inclusiv pentru formarea și dezvoltarea de asociații, respectiv clustere; 
  • servicii specializate de asistență și servicii suport în Strategia UE pentru Regiunea Dunării (SUERD).

Newsletter