Presă

Event preview image

Managementul riscurilor valutare în comerțul exterior

 

Event preview image

România, o prezență remarcabilă la Biofach 2019

 

Event preview image

România, evoluții semnificative în comparație internațională în sectorul produselor ecologice

 

Event preview image

Capacitatea de asociere și de cooperare pe ramură în practicarea agriculturii ecologice, o măsură a succesului sectorului organic

 

Event preview image

Participarea Universității Spiru Haret la ”Reuniunea reprezentanților relațiilor internaționale ale institutelor membre AUF din Europa Centrală și de Est”

 

Event preview image

CLUSTERUL BUCUREȘTIUL CREATIV, o nouă întâlnire de lucru

Publicat 11 Februarie 2019

În  data de 8 Februarie 2019, USH Pro Business a organizat “Întâlnirea de lucru a membrilor  Clusterului Bucureștiul Creativ - centru macroregional de excelență”.

În cadrul workshop-ului a fost prezentată activitatea clusterului pentru anul 2018 și au fost făcute propuneri privind strategia de dezvoltare a clusterului pe termen mediu și lung.

De asemenea, au fost analizate domeniile în care clusterul va dezvolta activități atât la nivelul Regiunii de dezvoltare București Ilfov cât și în alte regiuni, prin contribuția membrilor clusterului, în special a ecosistemului de inovare dezvoltat de USH Pro Business.

În activitatea de inovare a clusterului se va pune accent pe domeniile de specializare inteligentă care să facă legătura cu alte clustere din ecosistem: Danube Furniture Cluster, Bio Concept Valea Prahovei, Smart Alliance, Bio Danubius, Danube Engineering Hub.

 

USH Pro Business

Evenimente, Comunicare și Internaționalizare

Str. Nicolae Iorga nr 34-36,

Sector 1, București

Tel: +40 216 500 014

E-mail : office@ushprobusiness.ro

www.ushprobusiness.ro

Event preview image

CLUSTERUL DANUBE FURNITURE, o nouă întâlnire de lucru

Publicat 11 Februarie 2019

În data de 8 Februarie 2019, USH Pro Business a organizat  “Întâlnirea de lucru a membrilor Danube Furniture Cluster”.

Subiectele dezbătute au vizat  importanţa branding-ului în mediul business şi a brandului de cluster, avantajele promovării firmelor sub brand colectiv, prezentarea surselor de finanțare din fonduri naționale și europene, măsuri de consolidare și dezvoltare a clusterului.

Cu această ocazie a fost prezentată evaluarea brandurilor producătorilor de mobilă, membrii ai Danube Furniture Cluster, ca branduri dezvoltate cu sprijinul Contribuției Elvețiene pentru reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse acordate României, în cadrul Programului de cooperare Elvețiano - Român.

La eveniment au participat din rândul membrilor clusterului DFC, IMM urile: Euphoria, Rapitectura, Arta Lemnului, Lux Artim, Romvitrine, HDC HOME DESIGN CLUB SRL și reprezentanții CLUSTERO și Smart Alliance.

Au  fost prezentate rezultatele activității clusterului în anul 2018, propuneri privind strategia de dezvoltare pentru anul 2019.

De asemenea  au fost făcute propuneri tehnice privind managementul de cluster, atragerea de noi membrii, stabilirea de legături între domeniilor principale de activitate și domenii conexe, transectoriale pentru consolidarea clusterului. 

 

 

 USH Pro Business

Evenimente, Comunicare și Internaționalizare

Str. Nicolae Iorga nr 34-36,

Sector 1, București

Tel: +40 216 500 014

E-mail : office@ushprobusiness.ro

www.ushprobusiness.ro

Event preview image

Agricultura ecologică în centrul atenției Contribuției Elvețiene pentru reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse

Publicat 31 Ianuarie 2019

În data de 30 ianuarie 2019, în cadrul a două evenimente organizate la USH Pro Business, au fost abordate elementele de sustenabilitate privind exportul de produse ecologice. Astfel, în cadrul primului eveniment a fost analizată participarea firmelor românești la ediția trecută a târgului internațional Middle East Natural&Organic Product Expo (MENOPE) și au fost făcute propuneri de continuare a acestei participări la ediția din decembrie 2019.

În acest context, a fost subliniat faptul că urmare contribuției elvețiene la nivel asociativ s-a constituit Asociația Interprofesionala InterBio a filierelor de produse ecologice, precum și Asociația Centrelor de Afaceri pentru Export a profesioniștilor în domeniul dezvoltării exporturilor. Cei prezenți și-au exprimat interesul pentru participarea la târgul internațional MENOPE, mandatând InterBio să solicite la Ministerul Economiei finanțarea participării la acest târg ca element de sustenabilitate a programului. Un număr de cel puțin 10 firme și-au manifestat interesul de participare.

În cadrul celui de-al doilea eveniment, dedicat clusterului BioConcept Valea Prahovei, a fost prezentat raportul de activitate al clusterului, precum și intențiile privind activitățile din anul 2019.

Ca element de sustenabilitate în cadrul acestui cluster, experții Clustero prezenți au indicat consolidarea echipei de management, conectarea clusterului la platformele colaborative europene, întărirea relațiilor cu sectorul financiar-bancar, realizarea specializări inteligente între clustere și dezvoltarea de obiective cu domenii de activitate conexe.

USH Pro Business a prezentat strategia de dezvoltare a unui ecosistem de inovare în Regiunea Sud-Muntenia și includerea clusterului în acest sistem prin componenta de transfer tehnologic a centrului.

Ca elemente de sustenabilitate a contribuției elvețiene dar și a finanțării de la bugetul de stat a centrelor de afaceri pentru export s-au făcut următoarele recomandări:

- Continuarea participării la târgurile internaționale alese prin Proiectul Servicii Integrate de Export pentru IMM-urile din România prin programe naționale pentru încă cel puțin 3 ani;

- Susținerea structurilor asociative create prin Programul Elvețiano-Român, clustere și asociații interprofesionale;

- Revizuirea și adaptarea manualelor de training după încheierea programului, pe baza analizelor ex-post;

- Introducerea de noi domenii de training vizând consorțiile de export, managementul inovării, dezvoltarea de servicii dedicate în Centrele de Afaceri pentru Export Bacău și Ploiești și extinderea acestora în alte regiuni;

- Introducerea de activități de cercetare și de evaluare a stadiului de dezvoltare către piața firmelor (SMART ASSESSMENT) în colaborare cu institutul FIBL Elveția.

”Constatăm că Programul Contribuției Elvețiene este un succes prin prisma aprecierilor elogioase și a rezultatelor IMM-urilor din program. Pe lângă atingerea țintelor din program, se dovedește că acesta are un efect de multiplicare greu de anticipat la lansarea acestuia. Ne referim în special la dobândirea unor abilități manageriale și a unor atitudini deschise spre alianțe de export, coagularea unor structuri asociative noi și indispensabile României, precum filierele de produse ecologice, coagularea unor activități de profesionalizare a centrelor de afaceri pentru export și de îmbunătățire a serviciilor acestora, de revizuire și îmbogățire a manualelor de export, toate reflectând introducerea unei noi culturi de export în România”, a declarat domnul Costin Lianu, Director General USH Pro Business.

În sală au fost prezenți reprezentanți ai mediului de afaceri, ai Ambasadei Elveției la București, cadre didactice din cadrul Facultății de Medicină Veterinară a Universității Spiru Haret și din cadrul Universității Petrol și Gaze Ploiești, reprezentanți ai Clustero, ACEX, InterBio și BioConcept Valea Prahovei.


USH Pro Business

Evenimente, Comunicare și Internaționalizare

Str. Nicolae Iorga nr 34-36,

Sector 1, București

Tel: +40 216 500 014

E-mail : office@ushprobusiness.ro

www.ushprobusiness.ro


Event preview image

România și Europa de Est pot deveni viitorul centru regional al expansiunii în industria mobilei

Publicat 28 Ianuarie 2019

Ahmed Gulec, președintele Federației Industriilor de Mobilă din Turcia, este încrezător că România, alături de Polonia și alte țări est europene pot domina piața mobilei pe continentul European și zona Orientului Apropiat, putând fi competitive pe termen mediu față de competiția din China și alte țări asiatice. Aceasta a fost una din concluziile întâlnirii reprezentanților industriei mobilei din România,  în cadrul unei conferințe ținute la Istanbul în data de 25 ianuarie 2019, în cadrul târgului internațional IMOB 2019 Istanbul – unul din cele mai mari târguri specializate în industria mobilei din lume.

Deocamdată însă, România nu este un important exportator în zona țărilor Mării Negre comparativ cu Polonia, exportul românesc pe piața turcă fiind de doar 25 milioane euro. Industria mobilei din Turcia este remarcabil de competitivă, chiar și în lipsa materiei prime și a investitorilor străini.

“Modelul turcesc de dezvoltare a industriei mobilei se bazează pe doua elemente strategice însușite de actorii de pe piață: orientarea puternică spre marketing și tendințe de consum și cooperare a actorilor din piață, la care se adaugă sprijinul pe care statul îl acordă exportatorilor, nu numai la nivelul asociațiilor patronale, dar și la nivelul grupărilor de firme constituite fie în clustere, fie în consorții de export.

Susținerea exportului prin grupări de firme constituite în alianțe pentru inovare și internaționalizare nu este specific turcesc, ci mai degrabă Turcia a asimilat atent practici internaționale de acest gen din Europa și SUA. Turcia beneficiază de peste 30 clustere și consorții în industria mobilei, organizate teritorial și pe profile de afaceri care sunt susținute de stat si universități. În România, acest proces este rămas în urmă.” a declarat Prof. univ. dr. Costin Lianu, Director General USH Pro Business și Președintele ACEX.

Danube Furniture Cluster este o platformă colaborativă cu participarea USH Pro Business în calitate de facilitator și are potențial de dezvoltare a unei alianțe strategice de export în cazul în care firmele vor găsi cele mai bune opțiuni de  colaborare ca și grupare de export.

USH Pro Business

Evenimente, Comunicare și Internaționalizare

Str. Nicolae Iorga nr 34-36,

Sector 1, București

Tel: +40 216 500 014

E-mail : office@ushprobusiness.ro

www.ushprobusiness.ro

Event preview image

Reprezentanţii macro-regiunilor Europei caută soluţii strategice la Bucureşti de depistare a decalajelor de inovare la nivel european

Publicat 28 Ianuarie 2019

Pornind de la harta europeană a inovării, care demonstrează adânci decalaje între ţări şi regiuni, reprezentanţii macro-regiunilor: baltică, dunăreană, adriatică şi a zonei Alpilor, au dezbătut intens în cadrul unui seminar al coordonatorilor  naţionali, macro-regionali, organizat la Bucureşti în 23 şi 24 ianuarie, modalităţile  prin care strategiile macro-regionale vor acţiona mai eficient în viitor în vederea depășirii decalajelor regionale de inovare. Pentru România, membru important al SUERD, Strategia UE pentru Regiunea Dunării, care se află pe ultimul loc în ierarhia UE  a inovării, subiectul este de mare actualitate.

Un element important în discuţii, a fost legat de rolul şi implicarea universităţilor în procesele de inovare şi specializare inteligentă regională, prin interacţiunea complexă cu mediul de afaceri, scoţându-se în evidenţă potenţialul mare pe care acestea îl au, pentru a deveni vectori  regionali cheie ai inovării.

 “O concluzie a evenimentului este că infrastructura cercetării, mai ales din  regiunile rămase în urmă, suferă  în special sub aspectul calităţii reţelelor şi ecosistemului de sprijin antreprenorial şi nu sub  aspectul numărului de entităţi  de sprijin. Calitatea interacţiunii dintre centrele de  infrastructură a cercetării şi mediul de afaceri, lasă de dorit în multe regiuni. Lipsesc atât experţii specializaţi pe servicii de inovare dedicate, cât şi ţinte manageriale de soluţii inovative. La acestea se adaugă  nevoia de a spori abilităţile manageriale de conducere a unui  ecosistem de inovare eficient. Mai mult, ţintele de specializare inteligentă regională, ar trebui revizuite şi conectate cu experienţele antreprenoriale în domeniu. Un motiv al stagnării noastre inovative este lipsa interesului pentru comunităţi de practică, cu implicare pe termen lung a actorilor din ecosistemul inovării. Acesta este elementul calitativ.” a declarat Conf. univ. dr. Costin Lianu, Director General USH Pro Business şi membru în Consiliul Consultativ SUERD, participant la eveniment.

Dezbaterea a vizat şi viitorul finanţării inovării  în macro-regiuni precum SUERD şi în general în UE. Preocuparea principală a viitoarelor programe de finanţare este să  se adreseze diferenţiat nevoilor regionale, de la o regiune la alta, în funcţie de  capabilităţile existente şi de nivelul de inovare atins de fiecare în parte, evitând soluţiile generale, aplicabile tuturor.

UE are în vedere în prezent strategii macro-regionale pentru: Marea Baltică, regiunea Dunării, regiunea Mării Adriatice şi zona Alpilor. Există preocupări de revizuire a acestor strategii. România, pe perioada asigurării preşedinţiei UE, va continua să fie activă  în Strategia UE pentru Regiunea Dunării.

 USH Pro Business

Evenimente, Comunicare și Internaționalizare

Str. Nicolae Iorga nr 34-36,

Sector 1, București

Tel: +40 216 500 014

E-mail : office@ushprobusiness.ro

www.ushprobusiness.ro

Search

Filter by

Newsletter