Presă

Event preview image

Managerii IMM-urilor, actori cheie pentru depășirea decalajelor de inovare

 

Event preview image

Strategia UE pentru Regiunea Dunării are nevoie de o revizuire mai amplă

 

Event preview image

Centrele de transfer tehnologic în atenția Innovative Enterprise Week 2019

 

Event preview image

INTER-BIO semnalează provocările agriculturii organice în noua Politică Agricolă Comună ( PAC)

 

Event preview image

Mișcarea mondială One Health prezentă în România la nivel academic de prim rang

 

Event preview image

Smart eHub contribuie la transformarea digitală a regiunilor București-Ilfov și Sud Muntenia

Publicat 13 Iunie 2019

Smart eHub, cu sprijinul DIHELP Academy, a susținut în data de 6 iunie 2019, un workshop dedicat dezvoltării primului centru regional de inovare digitală din regiunile București–Ilfov și Sud Muntenia. Scopul acestui eveniment a fost de a consolida legătură dintre membrii consorțiului Smart eHub și stakeholderii din cele două regiuni menționate și, în același timp, de a avea o consultare publică cu privire la serviciile pe care consorțiul ar trebui să le ofere companiilor care au nevoie de transformare prin inovație digitală.

"Există destulă confuzie între semnificațiile termenilor de digitizare și digitalizare. Gartner, Forbes și alți lideri de opinie autorizați  sunt de acord că există cel puțin trei procese paralele, dar asta nu înseamnă că în funcție de înțelegere, un utilizator sau altul al noțiunilor să nu contribuie la menținerea confuziei prin interpretări proprii. Digitizarea desemnează procesul de transformare a informație și conținutului din analog in biți iar digitalizarea este  de fapt un proces de utilizare de către organizații a tehnologiilor informației pentru a fi mai eficiente. Cel mai amplu însă  ca întindere semantică este transformarea digitală, care presupune cele două noțiuni anterioare dar și practica social-economică globală în care  convergența  noilor tehnologii generează modele de interacțiune cu mediul, între oameni, de comunicare, de afaceri.

Smart eHub va trebui, pe de o parte, să contribuie la creșterea nivelului de pregătire digitală prin măsuri de conștientizare și educare, cât și la dezvoltarea gradului de digitalizare a societății și a firmelor prin servicii cât mai atractive și utile mediului de afaceri în special. Însă obiectivul cel mai ambițios pe care ni-l propunem este transformarea digitală a regiunilor de dezvoltare unde vom acționa" a declarat conf. universitar dr. Costin Lianu, director general USH Pro Business, prorector Universitatea Spiru Haret și membru fondator Smart E Hub.

Motivul principal pentru care acest consorțiu de inovare digitală a fost creat este acela de a oferi organizațiilor din regiunile București–Ilfov și Sud Muntenia posibilitatea de acces la un one-stop-shop unde pot să obțină soluții inovatoare digitale care să le răspundă nevoilor lor. Pentru a afla care sunt aceste nevoi specifice fiecărei industrii în regiunile menționate, coordonatorii,  USH Pro Business,  Smart Alliance Innovation Technology Cluster  & ELINCLUS Cluster împreună cu Olivier Chartier și Alexander Vigkos, mentorii din cadrul DIHELP Academy, au avut o sesiune interactivă cu membrii consorțiului, reprezentanți ai Ministerului pentru Fonduri Europene, ai Agenției pentru Dezvoltare Regională București–Ilfov și ai Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia.

„În timpul evenimentului am dezbătut principalele întrebări la care audiența dorea un răspuns: ce este un Hub de Inovare Digitală, cum am creat Smart eHub, viziunea, misiunea și, cel mai important – cum putem ajuta companiile din regiunile București–Ilfov și Sud Muntenia să devină mai profitabile prin digitalizare. Ceea ce noi credem că este cel mai important detaliu al acestui eveniment este felul în care audiența a interacționat cu noi. Feedback-ul pozitiv în mare măsură ne-a făcut să credem că acest proiect poate să fie principalul motor al digitalizării în aceste regiuni” a declarat Cosmin Măcăneață, Vicepreședinte Smart Alliance Innovation Technology Cluster și Managing Partner Omega Trust.

Am dezbătut modelul de business al Smart eHub-ului pentru a-l putea îmbunătăți și să juxtapunem conceptele necesare pentru a dezvolta un hub de inovare digitală care să acționeze ca un facilitator  pentru  organizațiile  care  sunt în căutare de a-și mări profitul. Feedback-ul pe care l-am primit a fost foarte pozitiv, sprijinind strategia pe care coordonatorii Smart eHub au ales-o. În același timp, aportul participanților a fost extrem de valoros și se va regăsi în modelul de business pe care-l vom aplica.

„Ceea ce m-a impresionat cel mai mult este numărul mare de companii private prezente dar și reprezentanții guvernului și ai agențiilor de dezvoltare regională. Consider că este un început extraordinar pentru Smart eHub și suntem impresionați de capacitatea și expertiza voastră pentru a putea livra promisiunile hub-ului”, a declarat Alexandros Vigkos, Specialist în inovație la Ecorys.

Prin colaborarea cu autoritățile publice, organizațiile profesionale și non-profit precum și cu mediul privat de afaceri, se dorește a se crea o agora a digitizării și identificarea celor mai inovatoare soluții pentru problemele stringente subliniate în ultimul Index al Economiei Digitale și Societate cu privire la gradul scăzut de digitalizare.

„Crearea Smart eHub este un pas foarte important în creșterea competitivității economice a organizațiilor din regiunile targetate. Sinergia creată de aceste trei entități separate este, de fapt, piatra de temelie pe care orice organizație din cele două regiuni pot să se transforme digital. Cred cu tărie că Smart eHub reprezintă un răspuns concret în regiunile noastre pentru a ajuta organizațiile să se alinieze la trendurile societății viitorului, a declarat Paul Svasta, Președinte ELINCLUS Cluster, profesor la Universitatea Politehnică București.

Smart eHUB intenționează să colaboreze și să lucreze împreună cu principalii actori ai societății noastre, cum ar fi: autorități publice, mediul privat de afaceri, universități, organizații non-guvernamentale, institute de cercetare și companii din domeniul IT&C pentru a găsi soluții fezabile în vederea transformării prin digitalizare, astfel încât să existe un impact relevant în economia românească. 


USH Pro Business

Evenimente, Comunicare și Internaționalizare

Str. Nicolae Iorga nr 34-36,

Sector 1, București

Tel: +40 216 500 014

E-mail : office@ushprobusiness.ro

www.ushprobusiness.ro

Event preview image

Atracţia tinerilor pentru robotică

Publicat 04 Iunie 2019

Universitatea Spiru Haret, prin Centrul antreprenorial USH Pro Business Ploieşti, în cooperare cu clusterul Danube Engineering Hub, a organizat în data de 1 Iunie 2019, de Ziua Internațională a Copilului, evenimentul “A bot’s life. Robotică şi informatică aplicată. Ediția II.”.

La eveniment au participat copii din clasele 1-4 din Ploieşti, alături de părinţi, beneficiind de un transfer de cunoştinţe cu exemple practice privind robotica şi informatica aplicată.

Copiilor li s-a făcut o prezentare a sistemelor robotice și a modului de aplicare a acestor sisteme în diverse activități umane. S-a pus accent pe dezvoltarea deprinderilor practice pentru o categorie de vârstă extrem de receptivă la noile tehnologii.

În colaborare cu clusterul Danube Engineering Hub, Universitatea Spiru Haret se va implica în diseminarea acestor cunoștințe și organizarea de cursuri în învățământul preuniversitar.

“Acţiunea se înscrie în  preocupările Universităţii Spiru Haret şi a clusterului Danube Engineering Hub, de a dezvolta un centru de transfer de cunoştinţe şi de transformare digitală. Universitatea îşi propune ca prin USH Pro Business să devină  un furnizor de servicii de transformare digitală şi de pregătire timpurie a tinerilor talentaţi spre acest obiectiv. “ a declarat conf.univ. dr Costin Lianu, director general USH Pro Business.

USH Pro Business

Evenimente, Comunicare și Internaționalizare

Str. Nicolae Iorga nr 34-36,

Sector 1, București

Tel: +40 216 500 014

E-mail : office@ushprobusiness.ro

www.ushprobusiness.ro

Event preview image

Inovarea social - economică în regiunea de confluență Marea Neagră - Dunăre, o prioritate națională

Publicat 04 Iunie 2019

Aceasta a fost o concluzie importantă a reuniunii “European Maritime Day in Romania”, organizată de Senatul României în colaborare cu Eurolink, Casa Europei şi sub egida Comisiei Europene, DG Mare, la data de 31 mai 2019. Reuniunea a scos în evidenţă diverse aspecte ale dezvoltării integrate şi inclusive a zonei fluviale dunărene la confluenţa cu zona maritimă dobrogeană şi a adoptat o foaie de parcurs cu direcţii şi iniţiative de dezvoltare durabilă a zonei.

În cadrul reuniunii, USH Pro Business a primit trofeul Black Sea Danubian Social & Economic Innovator şi Diploma de excelenţă Black Sea Danubian Social & Economic Innovator, ca recunoaştere a implicării sale în problematica dezvoltării zonei precum  şi rolul asumat în calitate de secretariat al Consiliului Consultativ SUERD- Strategia UE pentru regiunea Dunării.

"Trofeul este onorant pentru noi. Evenimentul atrage atenţia, asupra importanţei europene a managementului complex al sistemului Marea Neagră - Delta Dunării, subiect destul de neglijat şi puţin mediatizat. România are o poziţie unică deţinând cea mai mare întindere a confluenţei cursului inferior al fluviului cu zona maritimă şi va trebui să  îşi asume rolul de coordonator european al zonei fluvialo-maritime. Prin proiectul Danubius RI, România va deveni centrul cercetării europene pe sisteme fluvialo-maritime dar nu ar trebui să ţintim numai asta pentru că e insuficient. Proiectul de cercetare în sine, va oferi date de cercetare pentru toţi cei interesaţi dar nu va rezolva problema unui management avansat al dezvoltării economico-sociale a zonei. Asta depinde de comunităţile locale, regionale în primul rând, dar şi de sprijinul pe care îl primesc la nivel naţional, în al doilea rând. România poate să devină exemplu şi să fixeze standarde ale economiei durabile pentru cursul inferior al Dunării în proximitatea Mării Negre, standarde emblematice în Europa şi în lume, dacă se va reuşi aplicarea unei strategii durabile, bazată pe atuurile zonei dar şi coezivă şi eficientă în implementarea declarat conf.univ. dr Costin Lianu, director general USH Pro Business.

USH Pro Business

Evenimente, Comunicare și Internaționalizare

Str. Nicolae Iorga nr 34-36,

Sector 1, București

Tel: +40 216 500 014

E-mail : office@ushprobusiness.ro

www.ushprobusiness.ro

Event preview image

Open Science în dezbatere academică înternaţională

Publicat 31 Mai 2019

Sub egida  reţelei  Black Sea University Network (BSUN), Universitatea din Bucureşti, Universitatea de Stat din Baku şi a  reţelei Universităţilor din Capitalele Europei (UNICA), a avut loc la Bucureşti, în perioada 28-29 Mai 2019, Conferinţa Internaţională  “Inter University Cooperation for Open Science”. Evenimentul a marcat împlinirea a 100 de ani a Universităţii de Stat din Baku, în sală fiind prezent domnul Huseyn N. Najafov, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Azerbaidjan în România

În centrul dezbaterii s-a situat conceptul de ştiinţă deschisă, care vizează stimularea interesului universităţilor spre accesul liber şi digital la date de cercetare.

Universitatea Spiru Haret, a participat la dezbateri  prin Profesor dr. Manuela Epure cu prezentarea “Platforma politică pentru Ştiinţă Deschisă – trecut, prezent şi muncă viitoare” şi Prorector dr. Costin Lianu, care a abordat  tema “Ştiinţa deschisă şi Ecosisteme  de inovare”. Universitatea Spiru Haret susţine conceptele de Open Science şi Open Innovation şi se implică prin USH Pro Business, prezentat ca exemplu în cadrul  conferinţei,  în dezvoltarea unor  modele care să permită transformarea cercetării  către sisteme  deschise de inovare.

“Au fost prezentate activităţile USH Pro Business, de dezvoltare a  unui ecosistem de inovare, centrat pe clustere, centru de transfer tehnologic, centru de digitizare şi cel de internaţionalizare” a declarat Prorector Costin Lianu, director general USH Pro Business.


USH Pro Business

Evenimente, Comunicare și Internaționalizare

Str. Nicolae Iorga nr 34-36,

Sector 1, București

Tel: +40 216 500 014

E-mail : office@ushprobusiness.ro

www.ushprobusiness.ro

Event preview image

Shanghai, un centru de cooperare româno-chinez şi din perspectivă academică

Publicat 22 Mai 2019

Perspectiva academică în relaţiile economice și de dezvoltare a afacerilor bilaterale este importantă, aflându-se în atenția universităților chineze și române, fapt dovedit și prin recenta semnare la Shanghai a unui acord de cooperare între Universitatea Spiru Haret și Universitatea din Shanghai pentru Afaceri Internaţionale și Economie (SUIBE), la dată de 17 mai 2019.

În baza acordului, cele două instituții academice vor netezi calea relațiilor economice bilaterale, prin cercetare aplicată la nevoile firmelor chineze și române, prin studii și îndrumare, transfer de cunoștințe de dezvoltare antreprenorială.

SUIBE, un vârf de lance al învățământului chinez, este intens implicată în pregătirea elitelor manageriale chineze, iar în realitatea și perspectivele colaborării cu țările est și central europene, aceasta va coopera cu Universitatea Spiru Haret  și cu centrul său antreprenorial USH Pro Business pe tematici concrete de promovare economică bilaterală.

“Un exemplu recent al acestei colaborări a fost conferința de comunicări științifice, desfășurată în cadrul târgului Biofach Shanghai 2019, târg dedicat producătorilor de produse bio, unde România a fost declarată țara anului. Suntem bucuroși că am contribuit la această reușită, ambele universități având comunicări bine apreciate, de natură să contribuie la dezvoltarea comerțului și cooperării româno-chineze în domeniul agriculturii ecologice. Pornind de la această participare, cooperarea va continua pentru susținerea mediilor de afaceri din ambele țări. Shanghai  trebuie să fie un hub al colaborării româno-chineze și un model de colaborare academică aplicată nevoilor antreprenorilor, întrucât este un pol major competitiv și inovativ al Chinei” a declarat conf. univ. dr. Costin Lianu, prorector Universitatea Spiru Haret, director general USH Pro Business.

Centrul USH Pro Business, membru al rețelei Think Tanks Network CEEC – China, a acordat constant atenție evaluării perspectivelor relaţiilor economice și geo-economice dintre România şi China, a organizat sesiuni de comunicări ştiinţifice, transfer de cunoștiinţe, workshop-uri româno-chineze și a efectuat cercetări cu caracter economic. În cursul acestui an se vor organiza noi activităţi de acest gen.

USH Pro Business

Evenimente, Comunicare și Internaționalizare

Str. Nicolae Iorga nr 34-36,

Sector 1, București

Tel: +40 216 500 014

E-mail : office@ushprobusiness.ro

www.ushprobusiness.ro

Search

Filter by

Newsletter