Presă

Event preview image

VIITORUL ROMÂNIEI DEPINDE DE INOVARE ȘI CERCETARE

 

Event preview image

UNIVERSITATEA SPIRU HARET A PARTICIPAT LA TÂRGUL INTERNAȚIONAL INDAGRA 2018

 

Event preview image

FERMELE ECOLOGICE SUNT MAI BINE PREGĂTITE PENTRU AGRICULTURA VIITORULUI

 

Event preview image

ROLUL CONSILIULUI CONSULTATIV SUERD IN DEZBATEREA SOCIETĂȚII CIVILE

 

Event preview image

PLOIEȘTIUL, POL DE COMPETITIVITATE PRIN CLUSTERE ȘI TRANSFER TEHNOLOGIC

 

Event preview image

FERMIERII IRLANDEZI APRECIAZĂ EVOLUȚIILE DIN SECTORUL AGRICULTURII ORGANICE DIN ROMÂNIA

Publicat 14 Octombrie 2018

Un grup de fermieri irlandezi condus de John Kennedy, consultant agricol, s-a aflat recent în România, în perioada 8-14 Octombrie 2018. USH Pro Business, împreună cu unul dintre partenerii centrului, Cooperativa Bio Carpathia, a organizat în data de 12 Octombrie 2018 o vizită a acestui grup la fermele agricole ecologice din judeţul Braşov. 
Ulterior, în data de 13 Octombrie 2018, fermierii irlandezi au participat la evenimente organizate la Breaza, județul Prahova, împreună cu Asociaţia de Fermieri din zonă, unde au avut ocazia să deguste produse agro-alimentare şi să asiste la evenimentele culturale-artistice dedicate înfrăţirii celor 7 localităţi româneşti cu denumirea Breaza.
Atât la Braşov cât şi la Breaza, fermierii au fost interesaţi de evoluţia sectorului agriculturii organice în România, cât şi de implicare învăţământului universitar, preuniversitar și postuniversitar în dezvoltarea acestui sector. În acest context, fermierii irlandezi au apreciat implicarea Universităţii Spiru Haret şi a Centrului Antreprenorial USH Pro Business în dezvoltarea acestei forme de agricultură.
John Kennedy, liderul fermierilor irlandezi, consideră că Irlanda şi România, ar putea să aibă mai multe forme de colaborare pe acest domeniu în viitor, ambele ţări având încă procente mici de suprafeţe de teren agricol în conversie. 
“ Fermierii irlandezi ne-au relatat că Irlanda nu are o suprafaţă prea mare în conversie organică (2% din total), dar totuşi aceasta este superioară României (1% din total). Au fost impresionați de cele văzute la firmele Cooperativei Bio Carpathia și de colaborarea pe care USH Pro Business o are cu această cooperativă precum și cu fermierii din județul Prahova organizați în Clusterul Bio Concept Valea Prahovei” a declarat domnul Costin Lianu.

USH Pro Business

Evenimente, Comunicare și Internaționalizare

Str. Nicolae Iorga nr 34-36,

București, sector 1

Tel: +40 216 500 014

E-mail : office@ushprobusiness.ro

www.ushprobusiness.ro

Event preview image

UNIVERSITATEA ”SPIRU HARET” DEZVOLTĂ COLABORĂRI CU MEDIUL ACADEMIC DIN REPUBLICA MOLDOVA

Publicat 12 Octombrie 2018

În data de 12 octombrie 2018, Universitatea ”Spiru Haret” a primit vizita delegației universităților din Republica Moldova condusă de prof. univ. dr. Gheorghe Avornic, Rector al Universității de Studii Politice și Economice Europene ”Constantin Stere” din Chișinău.

În cadrul acestei întrevederi a fost analizat stadiul memorandumului de înțelegere încheiat între Universitatea ”Spiru Haret” și Universitatea ”Constantin Stere” din Chișinău, fiind stabilite o serie de domenii de colaborare în cercetare aplicată, pe linie Erasmus precum și dezvoltarea unei colaborări în domeniul studiilor universitare.

De asemenea, în cadrul acestei întâlniri s-a analizat și posibilitatea participării la activități comune în cadrul Acordului de constituire a Consorțiului Universităților din Republica Moldova – Spania – Cipru - Turcia – Federația Rusă – Ucraina – Grecia – Marea Britanie – Danemarca – România.


USH Pro Business

Evenimente, Comunicare și Internaționalizare

Str. Nicolae Iorga nr 34-36,

București, Sector 1

Tel: +40 216 500 014

E-mail : office@ushprobusiness.ro

www.ushprobusiness.ro

Event preview image

SOCIETATEA CIVILĂ SUSȚINE CREAREA CONSILIULUI CONSULTATIV ROMÂN PENTRU STRATEGIA DUNĂRII-SUERD

Publicat 09 Octombrie 2018

În cadrul conferinței regionale ”Regional Danube Strategy Summit” pentru evaluarea SUERD, desfășurată în data de 9 octombrie 2018 la sediul Universității ”Spiru Haret”, eveniment organizat de Asociația ”Comunitățile Locale Riverane Dunării” (CLDR) în cooperare cu Universitatea ”Spiru Haret” și USH Pro Business, reprezentantul Ministerului Afacerilor Externe, domnul Consilier Dorel Dorobanțu, a prezentat Hotărârea de Guvern nr. 462/28.06.2018 privind funcționarea sistemului de coordonare la nivel național a implementării Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD) în conformitate cu care se va constitui Punctul Focal pentru Asistență Tehnică SUERD, care va fi găzduit, în tandem, de Guvernul Austriei și al României, și Consiliul Consultativ Român – SUERD. Punctul Focal de lucru este în faza avansată de organizare și va deveni operațional până la sfârșitul acestui an.

Pentru a accelera constituirea Consiliului Consultativ Român, USH Pro Business a propus crearea unui grup de inițiativă pentru operaționalizarea cât mai grabnică a Consiliului Consultativ și s-a convenit ca în ultima decadă a lunii octombrie să se organizeze o nouă întâlnire cu cei prezenți.

Reprezentanții societății civile prezenți la conferință (mediul academic, mediul de afaceri și clustere, autorități publice locale, ONG-uri) au considerat această inițiativă extrem de bună pentru a putea contribui cât mai bine la punerea în practică a Strategiei, întrucât lipsa mecanismelor de consultare nu a permis României până în prezent să dispună de finanțări în SUERD, la nivelul altor state.

Conferința a trecut în revistă problematica și oportunitățile SUERD, importanța clusterelor și a priorităților naționale SUERD, rolul universităților și a institutelor de cercetare aplicată și a subliniat importanța colaborării între toți actorii implicați și interesați de implementarea Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării.

”Este momentul ca la preluarea de către România a președinției UE să reușim să promovăm cât mai multe proiecte strategice de anvergur, pe măsura importanței pe care România o are în această regiune. Pentru aceasta, avem nevoie de capacitate instituțională la nivelul autorităților care asigură guvernanța strategiei” a declarat Costin Lianu, director general USH Pro Business, fost coordonator Aria Prioritară PA 8 în cadrul SUERD.


USH Pro Business

Evenimente, Comunicare și Internaționalizare

Str. Nicolae Iorga nr 34-36,

București, sector 1

Tel: +40 216 500 014

E-mail : office@ushprobusiness.ro

www.ushprobusiness.ro

Event preview image

Orizonturi antreprenoriale studențești la USH Pro Business, în noul an universitar 2018-2019

Publicat 02 Octombrie 2018

Festivitatea de deschidere a anului universitar 2018-2019, organizată de Facultatea de Științe Economice, București, în data de 1 Octombrie 2018, a reprezentat pentru Centrul antreprenorial USH Pro Business, un bun prilej de conectare a resurselor științifice, academice, din cadrul Universității ”Spiru Haret”, cu resursele mediului de afaceri, în condițiile în care se constată că cel mai mare deficit pentru punerea în valoare a potențialului inovativ al României este în prezent, cooperarea în condiții de piață, între cele două categorii de resurse.

În acest sens, mesajul de încurajare, susținere și implicare activă în activitățile centrului USH Pro Business, alături de partenerii săi din mediul de afaceri, este adresat întregii comunități studențești a Universității ”Spiru Haret”, tuturor studenților și masteranzilor care doresc să dezvolte și abilități antreprenoriale, pe lângă competențele profesionale dobândite în timpul formării lor profesionale, în cadrul unor proiecte concrete, alături de reprezentanți de firme, cadre didactice și cercetători din universitate.

Propuneri concrete de colaborare cu studenții și cadrele didactice ale Facultății de Științe Economice, au venit din partea reprezentanților membrilor Clusterului “Bucureștiul Creativ”, cluster dezvoltat de USH Pro Business, în cadrul activităților Centrului de Transfer Tehnologic “CTT Pro Transfer”.

Astfel, Ionescu Ştefan Emil, reprezentant LEICHMANN WEIFERT GROUP ROMÂNIA, (domeniul IT) și Mihalcea Bogdan, reprezentant ARHIBOX (S.C. MBM ARHIVARE S.R.L.), (domeniul serviciilor de arhivare), au lansat invitația de colaborare, în echipe mixte formate din studenți, cadre didactice, cercetători, tutori desemnați ai firmelor, în cadrul unor proiecte inovative cu componentă de cercetare științifică importantă, pentru realizare de modele experimentale și prototipuri în vederea dezvoltării de  produse noi.

De asemenea, mesaje de încurajare a spiritului antreprenorial în rândul studenților au venit din partea reprezentanților autorităților publice, prezenți la festivitate: Sava Răzvan, fost Primar General al Municipiului Bucureşti și reprezentant de firme inovative, din domeniul energiei, colaborator al postului TVH, partener al Universității Spiru Haret, în proiecte din Subprogramul „Cecuri pentru inovare”; Cristian Ilie, Director General al Direcției Generale Afaceri Europene din cadrul Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri (MECMA); Barbu Mihai, reprezentant MIBA (domeniul sistemelor de iluminat inteligent), partener  al Universității Spiru Haret; Pastramă Mavrodin Cristina, Consultant de Ministru, Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, reprezentant firme din domeniile energie, servicii medicale și colaborator în proiecte ale Editurii Fundaţiei România de Mâine.

 

USH Pro Business

Evenimente, Comunicare și Internaționalizare

Str. Nicolae Iorga nr 34-36,

București, sector 1

Tel: +40 216 500 014

E-mail : office@ushprobusiness.ro

www.ushprobusiness.ro

Event preview image

Shenzhen pune pe harta sa România talentelor

Publicat 28 Septembrie 2018

Delegaţia chineză din zona de vest, a oraşului Shenzhen a organizat în data de 24 Septembrie 2018, împreună cu Centrul USH Pro Business, evenimentul “Shenzhen/China – Romania Investment Cooperation Exchange Conference”, eveniment desfăşurat la Centrul USH Pro Business, cu scopul de a promova oportunităţile  pe care cel mai inovativ oraş din China, le pune la dispoziţie.

În cadrul evenimentului, domnul Youming WANG, reprezentant Invest Shenzhen, a adus argumente  în favoarea regiunii Shenzhen, ca poartă principală de dezvoltare a afacerilor inovative pentru firmele din România. Membrii delegaţiei chineze au prezentat Zona Specială de Cooperare, hub-ul ştiinţific şi tehnologic, arii tematice de start up-uri inovative, precum şi o serie de cercetări şi aplicaţii științifice.

Pe de altă parte, participanţii români, reprezentanți ai instituțiilor: Ministerul Mediului de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, Ministerul Cercetării și Inovării,  Agenția Română pentru Investiții Străine (ARIS) au prezentat oportunităţile de afaceri şi investiţii oferite de România.

De asemenea, partenerii USH Pro Business, respectiv clustere din domeniile IT&C, energie, produse agro-alimentare, engineering, precum şi reprezentanți  de firme cu soluții inovative au avut oportunitatea de a prezenta domeniile de activitate și oferta de producție a firmelor,  precum şi experienţele de afaceri avute în regiunea Shenzhen.

Anterior întâlnirii, USH Pro Business a organizat o vizită a delegaţiei chineze la ELI-NP Măgurele. Şeful delegaţiei chineze, Youming Wang a apreciat implicarea USH Pro Business  în buna organizare a vizitei şi evenimentului și a declarat că: ”Primul pas al cooperării directe cu municipalitatea Shenzhen a fost realizat, după care vor urma şi alţii, care vor da substanţă parteneriatului încheiat”.

“Vizita acestei delegaţii din Shenzhen  este semnificativă, deoarece, pentru prima dată, se dezvoltă un canal de colaborare direct cu autorităţile  locale ale unui oraş de 20 milioane de locuitori, extrem de inovativ  şi atractiv pentru mediul de afaceri. USH Pro Business va întări parteneriatul cu Shenzhen. Cei prezenți în sală au putut constata că orașul Shenzhen este puternic orientat spre inovare și locul unde se croiesc afacerile și meseriile viitorului. Am avut plăcerea ca în sală să avem firme inovative, atât din Shenzhen cât și din România”, a declarat domnul Costin Lianu.

 

USH Pro Business

Evenimente, Comunicare și Internaționalizare

Str. Nicolae Iorga nr 34-36,

București, sector 1

Tel: +40 216 500 014

E-mail : office@ushprobusiness.ro

www.ushprobusiness.ro

Search

Filter by

Newsletter