Presă

Event preview image

INTER-BIO semnalează provocările agriculturii organice în noua Politică Agricolă Comună ( PAC)

 

Event preview image

Mișcarea mondială One Health prezentă în România la nivel academic de prim rang

 

Event preview image

Smart eHub contribuie la transformarea digitală a regiunilor București-Ilfov și Sud Muntenia

 

Event preview image

Atracţia tinerilor pentru robotică

 

Event preview image

Inovarea social - economică în regiunea de confluență Marea Neagră - Dunăre, o prioritate națională

 

Event preview image

Open Science în dezbatere academică înternaţională

Publicat 31 Mai 2019

Sub egida  reţelei  Black Sea University Network (BSUN), Universitatea din Bucureşti, Universitatea de Stat din Baku şi a  reţelei Universităţilor din Capitalele Europei (UNICA), a avut loc la Bucureşti, în perioada 28-29 Mai 2019, Conferinţa Internaţională  “Inter University Cooperation for Open Science”. Evenimentul a marcat împlinirea a 100 de ani a Universităţii de Stat din Baku, în sală fiind prezent domnul Huseyn N. Najafov, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Azerbaidjan în România

În centrul dezbaterii s-a situat conceptul de ştiinţă deschisă, care vizează stimularea interesului universităţilor spre accesul liber şi digital la date de cercetare.

Universitatea Spiru Haret, a participat la dezbateri  prin Profesor dr. Manuela Epure cu prezentarea “Platforma politică pentru Ştiinţă Deschisă – trecut, prezent şi muncă viitoare” şi Prorector dr. Costin Lianu, care a abordat  tema “Ştiinţa deschisă şi Ecosisteme  de inovare”. Universitatea Spiru Haret susţine conceptele de Open Science şi Open Innovation şi se implică prin USH Pro Business, prezentat ca exemplu în cadrul  conferinţei,  în dezvoltarea unor  modele care să permită transformarea cercetării  către sisteme  deschise de inovare.

“Au fost prezentate activităţile USH Pro Business, de dezvoltare a  unui ecosistem de inovare, centrat pe clustere, centru de transfer tehnologic, centru de digitizare şi cel de internaţionalizare” a declarat Prorector Costin Lianu, director general USH Pro Business.


USH Pro Business

Evenimente, Comunicare și Internaționalizare

Str. Nicolae Iorga nr 34-36,

Sector 1, București

Tel: +40 216 500 014

E-mail : office@ushprobusiness.ro

www.ushprobusiness.ro

Event preview image

Shanghai, un centru de cooperare româno-chinez şi din perspectivă academică

Publicat 22 Mai 2019

Perspectiva academică în relaţiile economice și de dezvoltare a afacerilor bilaterale este importantă, aflându-se în atenția universităților chineze și române, fapt dovedit și prin recenta semnare la Shanghai a unui acord de cooperare între Universitatea Spiru Haret și Universitatea din Shanghai pentru Afaceri Internaţionale și Economie (SUIBE), la dată de 17 mai 2019.

În baza acordului, cele două instituții academice vor netezi calea relațiilor economice bilaterale, prin cercetare aplicată la nevoile firmelor chineze și române, prin studii și îndrumare, transfer de cunoștințe de dezvoltare antreprenorială.

SUIBE, un vârf de lance al învățământului chinez, este intens implicată în pregătirea elitelor manageriale chineze, iar în realitatea și perspectivele colaborării cu țările est și central europene, aceasta va coopera cu Universitatea Spiru Haret  și cu centrul său antreprenorial USH Pro Business pe tematici concrete de promovare economică bilaterală.

“Un exemplu recent al acestei colaborări a fost conferința de comunicări științifice, desfășurată în cadrul târgului Biofach Shanghai 2019, târg dedicat producătorilor de produse bio, unde România a fost declarată țara anului. Suntem bucuroși că am contribuit la această reușită, ambele universități având comunicări bine apreciate, de natură să contribuie la dezvoltarea comerțului și cooperării româno-chineze în domeniul agriculturii ecologice. Pornind de la această participare, cooperarea va continua pentru susținerea mediilor de afaceri din ambele țări. Shanghai  trebuie să fie un hub al colaborării româno-chineze și un model de colaborare academică aplicată nevoilor antreprenorilor, întrucât este un pol major competitiv și inovativ al Chinei” a declarat conf. univ. dr. Costin Lianu, prorector Universitatea Spiru Haret, director general USH Pro Business.

Centrul USH Pro Business, membru al rețelei Think Tanks Network CEEC – China, a acordat constant atenție evaluării perspectivelor relaţiilor economice și geo-economice dintre România şi China, a organizat sesiuni de comunicări ştiinţifice, transfer de cunoștiinţe, workshop-uri româno-chineze și a efectuat cercetări cu caracter economic. În cursul acestui an se vor organiza noi activităţi de acest gen.

USH Pro Business

Evenimente, Comunicare și Internaționalizare

Str. Nicolae Iorga nr 34-36,

Sector 1, București

Tel: +40 216 500 014

E-mail : office@ushprobusiness.ro

www.ushprobusiness.ro

Event preview image

România, țara anului la Biofach Shanghai, o nouă rampă de lansare a sectorului bio românesc

Publicat 21 Mai 2019

Recent, organizația interprofesională “INTER-BIO” prin proiectul “Servicii integrate de export pentru IMM urile din România - Programul de Cooperare Elvețiano-Român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse” 2017-2019 a susținut prezența producătorilor bio la cel mai mare târg de bio-agricultură din Asia, Biofach Shanghai 2019, unde au participat 30 de producători autohtoni cu produse diverse: produse apicole, vinuri, brânzeturi, pește, uleiuri presate la rece, ceaiuri, fructe și semințe.

După eforturile de a intra pe rețelele de retail din România, producătorii noștri bio au înțeles și prin această participare că pentru a vinde trebuie să abordeze piețele externe. Din acest motiv, prezența ofertei românești de produse pe piața chineză vine într-un moment în care China înregistrează cel mai mare ritm de creștere al consumului de produse bio din lume, fiind în prezent a patra mare piață de desfacere după SUA, Germania și Franța. În plus, noua generație de consumatori bio girează cu mai multă încredere produsele europene certificate bio și sunt în căutarea lor, apreciindu-le foarte mult pentru gust și standard înalt de calitate.

“Raportat la cerințele piețelor externe în general și ale Chinei, prin acest eveniment, concluzia este că cererea românească de produse bio este  mică, iar piață internă nu oferă posibilități mai mari de afirmare producătorilor și procesatorilor. Din păcate, rețelele de distribuție existente în ţară nu sunt prietenoase și stimulative pentru producătorii români , neputând  permite acestora  dezvoltarea afacerilor la scală mare, națională și apoi internațională. Producția autohtonă este insuficient  stimulată. Singură, reducerea TVA ului nu ajută prea mult, ca stimul pentru producători și procesatori. Nici exportul singur, mai ales cel axat pe produse primare, puțin prelucrate, precum cerealele sau fructele nu dezvoltă afacerile în mod sustenabil și profitabil. Programul de Cooperare Elvețiano-Român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse” 2017-2019, a fost şcoala pașaportului de export pentru firme mici cu mari ambiții în procesare și brand, care au prins curaj pe piețe externe. Platforma creată de program, centrele de export dezvoltate ca proiecte pilot la Ploiești și Bacău se pot disipa, iar ceea ce s-a acumulat ca experiență se poate pierde fară o susținere în viitor. Noi avem de partea noastră acest spirit cutezător al unor firme de care programele anterioare de susținere puțin știau. INTER-BIO că soluție de organizare a filierelor de produse bio, deşi încercată și eșuată anterior a renăscut din interiorul lor” a declarat conf. univ. dr. Costin Lianu, director general USH Pro Business, președintele Asociaţiei INTER-BIO.

“Sunt numeroase exemple, în multe state, de politici guvernamentale pentru dezvoltarea sectorului bio prin campanii de informare, conștientizare și educare a populației, prioritizarea în achizițiile publice a alimentelor bio, cu efecte directe asupra dezvoltării pieței. Ar trebuie ca guvernanții să se inspire mai mult de la ele. China spre exemplu susține crearea de hub uri de vânzare atât în ţară cât și în străinătate. În toate țările sunt prezente, astfel de centre sau clustere, iar INTER-BIO, născută printr-o mișcare de conștientizare a producătorilor prin Programul de Cooperare Elvețiano-Român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse” 2017-2019, va solicita susținere atât pentru continuarea centrelor regionale din țară cât și pentru organizarea în exterior a unor astfel de centre permanente, în care să expună producătorii și exportatorii bio români” a declarat Madalina Giurescu, președintele cooperativei agricole Bio Cătina, și reprezentant al Asociației Organic Land - organizație membră INTER-BIO.

România mai are multe de făcut pentru a depăși modestul procent de 2% din suprafața agricolă certificată ca ecologic. Deşi salutară și apreciată de tot sectorul, decizia recentă a guvernului de a reduce TVA ul la 5%, nu trebuie să rămână singulară, statul fiind obligat să se preocupe mai mult de impactul benefic al produselor bio asupra sănătății populației și de a facilita accesul la astfel de produse.

“Bio Carpathia urmează aceiași paşi de dezvoltare pe care cooperativele agricole din Europa le-au făcut acum mai bine de 250 de ani. Am organizat producția de materie primă și ulterior procesarea, lucruri deloc ușoare în Romania, după trauma comunismului. Din păcate, deşi beneficiem de falicitati fiscale oferite prin lege și putem dezvolta mai mult producţia de brânzeturi, marca Bio Carpathia, lipsa de acces la retailul din România ne-a determinat să ne orientăm către piețele externe. Cu toții știm că produsele care nu se vând omoară producătorul. Ne-am bucurat de aprecierea gustului specific branzeturior românești (cașcaval, telemea, brânză maturată etc.), însă volumele mari cerute la export ne  pun în imposibilitatea de a face față acestei provocări, având nevoie de investiții mari în dezvoltarea infrastructurii logistice și depozitare. Piața chineză este enormă (1,3 miliarde de locuitori) și ea trebuie abordată strategic, colectiv, nu individual. Ne dorim ca succesul înregistrat la Shanghai să fie continuat prin programul național de finanțare a exporturilor” a declarat Aurel Blaj, președintele Asociației Procesatorilor Ecologici din România (APER), organizație membră INTER-BIO.

“Competiția internațională e mult mai dură decât piața internă deoarece România nu are un brand de țară,  reper pentru orice consumator de pe glob. Acum e momentul să facem cu produsele bio, brandul de țară al României. România are mari avantaje  date de calitatea solului și unicitatea condițiilor pedoclimatice, care, exploatate în regim bio, potențează aceste atuuri. Piața chineză urmează trendul mondial de creștere accelerată a consumului de produse bio, dar ca să pătrunzi pe ea trebuie să investești nu numai în imaginea ta ca firmă, ci să beneficiezi de avantajele unui brand de ţară intens și continuu promovat  indiferent de guvernare” a declarat  Lucian  Neacșu, președintele Asociației Producătorilor de Vinuri și Produse Vitivinicole - Însurăței, Brăila, organizație membră INTER-BIO. “Eu m-am retras de bună voie din lanțuri, datorită condițiilor inacceptabile impuse de marii retaileri care monopolizează piața de consum din România. Că exemplu, Franța nu are taxă de raft la nici un retailer” a declarat acesta.

USH Pro Business

Evenimente, Comunicare și Internaționalizare

Str. Nicolae Iorga nr 34-36,

Sector 1, București

Tel: +40 216 500 014

E-mail : office@ushprobusiness.ro

www.ushprobusiness.ro

Event preview image

Participarea USH Pro Business la Conferința ”Zilele participării naționale în cadrul Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD)” Tulcea, 15-16 Mai 2019

Publicat 21 Mai 2019

Ca urmare încredințării de către Coordonatorul Național/Biroul SUERD din cadrul Ministerului Afacerilor Externe a mandatului de asigurare, prin rotație, a Secretariatului executiv al Consiliului Consultativ SUERD, USH Pro Business a participat la conferința ”Zilele participării naționale în cadrul Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD)”, care a avut loc în perioada 15-16 Mai 2019.

Evenimentul a fost organizat la Tulcea, sub egida Președinției României la Consiliul Uniunii Europene, de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Ministerul Afacerilor Externe, în parteneriat cu Programul Transnațional Dunărea, Consiliul Județean Tulcea și Fundația Agapedia din România.

În cadrul sesiunii “Dezbatere privind stadiul revizuirii Planului de Acțiune SUERD”, Corina Gudei, Director CTT Pro Transfer, a prezentat activitatea întreprinsă de experții USH Pro Business în procesul de actualizare/revizuire a Planului de Acțiune a Strategiei Dunării.

De la preluarea mandatului Secretariatului executiv al Consiliului Consultativ SUERD, USH Pro Business a organizat o serie de evenimente dedicate Strategiei SUERD, la care au participat reprezentanți ai instituțiilor de linie (Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Muncii, Ministerul Educaţiei, Ministerul Economiei, Ministerul Transporturilor, Ministerul pentru Românii de Pretutindeni), reprezentanți ai mediului academic, universitar (Academia Română, Universitatea Spiru Haret, Academia Oamenilor de Știință), reprezentanţi ai societăţii civile, reprezentanţi ai mediului de afaceri, ONG-uri.

În procesul de revizuire a Strategiei UE pentru regiunea Dunării, propunerile făcute în cadrul consultărilor, au fost centralizate și transmise de USH Pro Business către Coordonatorul Național/Biroul SUERD, instituțiile din cadrul Grupurilor de Lucru Interministeriale (GLI SUERD) și către reprezentanții societății civile, în vederea elaborării documentului final, pe care Președinția României la SUERD îl va propune, spre dezbatere, la reuniunile viitoare ale acestei strategii macro-regionale.

De asemenea, USH Pro Business a fost prezent la dezbaterile Forumului Național al Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (eveniment de lansare a Preşedinţiei României la SUERD), din 5-6 Noiembrie 2018, organizat la Palatul Parlamentului și la Întâlnirea membrilor Consiliului Consultativ SUERD, din 11 Decembrie 2018, la sediul Ministerului Afacerilor Externe.

Sub acest mandat, USH Pro Business a informat reprezentanții societății civile din Consiliul Consultativ SUERD despre reuniunile GLI SUERD, conferințele organizate în acest scop, stadiul colectării propunerilor de revizuire a Strategiei, invitând la dialog entitățile interesate pentru avansarea propunerilor de ajustare a obiectivelor Ariilor Prioritare SUERD, la temele principale de pe agenda europeană.

În perioada următoare, USH Pro Business se va implica în identificarea și promovarea de proiecte relevante pe SUERD, prin organizarea unor activități de consultare între coordonatorii de Arii Prioritare și reprezentanți ai Societății Civile.

USH Pro Business

Evenimente, Comunicare și Internaționalizare

Str. Nicolae Iorga nr 34-36,

Sector 1, București

Tel: +40 216 500 014

E-mail : office@ushprobusiness.ro

www.ushprobusiness.ro

Event preview image

Cât de sănătos locuim și lucrăm în România

Publicat 14 Mai 2019

USH ProBusiness a fost, în data de 10 mai, gazda unui eveniment internațional legat de calitatea caselor în care locuim și a modului prin care putem trăi mai sănătos dacă ne preocupă alinierea la stilul de locuințe și cladiri ale omului modern, responsabil atât de propria sănătate căt și de impactul clădirilor asupra dezvoltării sustenabile. Organizat împreună cu asociația Zero Energy, seminarul a oferit prilejul unor prezentări și comunicări academice dar și a mediului de afaceri din zona construcțiilor în legătură cu locuința modernă.

Au fost intens discutate și promovate atât  conceptul de clădire cu consum de energie aproape egală cu zero (nZEB) cât și cel de casă activă. Dacă primul este mai mult orientat  spre  reducerea  până la eliminare a emisiilor de gaze cu efect de seră generate de utilizarea clădirilor și folosirea energiilor verzi, al doilea, mult mai amplu, vizează modificări mai radicale ale modului de proiectare a clădirilor, de materiale folosite, de integrare a acestora în mediul de soluții și tehnologii care să aducă traiul mai sănătosîn casă.

Una din concluziile dezbaterilor a fost aceea că nu există în prezent o suficientă educație a românilor privind avantajele unor astfel de clădiri, inclusiv pentru sănătatea umană, fapt pentru care cererea este scăzută și nu stimulează oferta de acest gen a producatorilor naționali sau internaționali.

“Ne aflăm în același cerc vicios întâlnit și pe alte piețe naționale de produse de avangardă ale schimbării de paradigmă spre sustenabilitate bazată pe ecologie și bio-economie, pe noile principii care situează sănătatea umană și echilbrul cu natura  în centrul preocupărilor societății. Pe de o parte carențele educative persistă la nivelul oamenilor, al consumului. Pe de altă parte, atitudinea antreprenorială se adaptează și stimulează  aceste carențe din dorința de caștig imediat și mai facil. USH Pro Business rămâne consecvent ideii de comunități de practică, de clustere, alianțe și platforme colaborative care să poată declanșa procese mai accelerate de schimbare a atitudinilor spre aceste  obiective de dezvoltare sustinabilă care, de fapt, și le-a și asumat ca stat membru al Uniunii Europene” a declarat Costin Lianu, director general USH Pro Business.


USH Pro Business

Evenimente, Comunicare și Internaționalizare

Str. Nicolae Iorga nr 34-36,

Sector 1, București

Tel: +40 216 500 014

E-mail : office@ushprobusiness.ro

www.ushprobusiness.ro

Search

Filter by

Newsletter