Presă

Event preview image

„Danube Furniture Cluster” vizează inovarea, internaționalizarea și atragerea de noi membrii

 

Event preview image

Deschiderea anului universitar 2019-2020

 

Event preview image

Cultura inovației și afacerile viitorului

 

Event preview image

Combaterea sărăciei în Regiunea Dunării

 

Event preview image

Întâlnirea membrilor Danube Furniture Cluster la BIFE-SIM 2019

 

Event preview image

Rolul SUERD în combaterea sărăciei și dezvoltarea economico-socială în macro-regiunea Dunării

Publicat 12 Septembrie 2019

La data de 10 septembrie 2019, USH Pro Business a organizat, în calitate de Secretariat al Consiliului Consultativ SUERD, o întâlnire de lucru care și-a propus gruparea unor inițiative ale membrilor societății civile în jurul priorităților și ariilor tematice ale strategiei.

 La întâlnire au participat reprezentanți ai Academiei Române, ADR Sud Muntenia, Camerelor de Comerț, mediului de afaceri, societății civile, institutelor de cercetare, ș.a. care au propus teme care să constituie un punct de plecare al priorităților naționale ce pot fi realizate prin intermediul acestei strategii.

De asemenea, la întâlnire au fost prezenți și reprezentanți ai grupurilor de lucru interministeriale (GLI) care au preluat aceste inițiative pentru formularea propriilor lor priorități sau care au expus priorități, preluate ulterior de societatea civilă.

Tematica întâlnirii a vizat subiecte precum conectivitate, bunăstare, competitivitate, inovare, protecția mediului, învățământ, agricultură, securitate socială, etc.

”Mesajul principal al întâlnirii este acela că proiectele trebuie să se subsumeze ideii de reducere a decalajelor economico-sociale și combaterea sărăciei. Inițiatorii de proiecte au interacționat cu cei prezenți iar la finalul lucrărilor au aderat la una din grupele de lucru care s-au constituit. La fiecare proiect propus avem un coordonator de proiect care să poată dezvolta pe mai departe proiectul în vederea obținerii unei finanțări” a declarat Costin Lianu, director general USH Pro Business, coordonator Secretariat Consiliu Consultativ SUERD.

În acest moment sunt constituite mai multe grupe de lucru care acționează pentru a aprofunda proiectele, urmând să aibă loc, până la sfârșitul anului, o noua întâlnire în plen. În cadrul acestei întâlniri cei care și-au asumat responsabilitatea coordonării proiectelor vor prezenta stadiul măsurilor întreprinse.


USH Pro Business

Evenimente, Comunicare și Internaționalizare

Str. Nicolae Iorga nr 34-36,

Sector 1, București

Tel: +40 216 500 014

E-mail : office@ushprobusiness.ro

www.ushprobusiness.ro

Event preview image

Cercetarea economică japoneză în slujba măsurării performanţei manageriale

Publicat 20 August 2019

În cadrul seminarului "Doing science with personnel data", organizat de USH Pro Business la sediul din Ploiești în data de 19 august 2019, auditoriul s-a familiarizat cu cercetările de ultimă oră ale Prof. Shingo Takahashi de la Universitatea din Hiroshima, legate de măsurarea efectelor abilităţilor şi competenţelor manageriale, subiect specific unei ramuri economice aparte, economia resurselor umane. Au fost prezentate într-o analiză econometrică trei tipuri de efecte, respectiv:

·         Efectele schemelor de stimulente acordate angajaţilor;

·         Efectele comportamentului  managerilor asupra performaţelor subordonaţilor;

·         Folosirea senzorilor pentru măsurarea performanţelor manageriale.

Materialele s-au bazat pe studii de caz şi măsurători laborioase care dovedesc că analiza ştiințifică a datelor despre personal  poate aduce beneficii factorilor de decizie la nivel de organizaţii.  Concluziile prezentărilor profesorului japonez sunt urmatoarele:

-       Stimulentele îmbunătăţesc productivitatea la locul de muncă, nu numai prin stimulentul efectiv, dar şi prin migrarea muncitorilor spre organizaţii care practică astfel de scheme;

-       Managerii tineri şi predispuşi la acumularea de experienţă sunt mai productivi în zona managementului mediu, sectorial;

-       Nu exista date empirice care să demonstreze efectul “learing by doing” la managerii lipsiţi de experienţă şi aptitudini;

-       Există mari diferenţe între performanţele managariale sub aspectul productivităţii;

-       Folosirea senzorilor ne poate ajuta să înţelegem de ce un manager este mai performant decât altul.

“În economie, orice pârghie de stimulare a angajaţilor poate avea şi efecte perverse pe termen mediul sau lung, dincolo de ce se întâmplă pe termen scurt dacă analizezi numai productivitatea. Dezbaterile au evidenţiat faptul că  managerii se pot confrunta şi cu efecte negative pe termen lung, precum pierderea unor clienţi, dacă goana după rezultate afectează calitatea şi valoarea aduagată a serviciilor. Analiza producativităţii manageriale a fost extrem de bine documentată, iar utilizarea de senzori care să permită înţelegerea mai bună a efectelor performanţelor manageriale face noi deschideri asupra modului în care digitizarea poate îmbunătăţi competitivtatea firmelor. Fiind la al doilea seminar de acest gen, USH Pro Business are deja experienţă în înţelegerea acestor procese antreprenoriale moderne şi puţin cunoscute în România. Vom crea un colectiv de cercetare care să vizeze activitatea managerială din România şi efectele ei pornind de la tematica pusă în lumină de distinsul nostru oaspete, profesorul Shingo Takahashi” a delcarat conf. univ. dr. Costin Lianu, Prorector Universitatea Spiru Haret şi Director General USH Pro Business.


USH Pro Business

Evenimente, Comunicare și Internaționalizare

Str. Nicolae Iorga nr 34-36,

Sector 1, București

Tel: +40 216 500 014

E-mail : office@ushprobusiness.ro

www.ushprobusiness.ro

Event preview image

”Danube Furniture Cluster” își dezvoltă capacitatea de acțiune pe piață

Publicat 14 August 2019

La data de 9 august 2019, la Buzău, a avut loc întâlnirea de lucru a clusterului Danube Furniture, prilej cu care a fost analizată strategia de dezvoltare a clusterului pentru perioada sfârșit 2019-2020, cu accent pe atragerea de noi membrii și creșterea capacității organizaționale. De asemenea, clusterul vizează creșterea vizibilității și atractivității. La întâlnire au participat reprezentanți ai companiilor LUX ARTIM SRL, USH PRO BUSINESS, MOBIMAR EXPERT SRL, ARTA LEMNULUI SA, ROMVITRINE SRL, NEO PAL GRUP SRL, BAIBIA KIND SRL.

"Intenționăm ca în perioada următoare să creștem vizibilitatea acțiunilor noastre printr-o abordare manageriala solidă a clusterului, astfel încât să atragem în această alianță cât mai multe firme din cele patru regiuni de dezvoltare și să devenim în viitor un pol de competitivitate" a declarat domnul conf. univ. dr. Costin Lianu prorector USH, director general USH Pro Business și vicepreședinte al asociației.

"Asociația Danube Funriture Cluster s-a dezvoltat organic după ce am creat o adevărată comunitate de practică în care am discutat opțiunile noastre strategice de a fi competitivi împreună. Am căutat o viziune comună care să ne ducă la succes în afaceri și am realizat că Danube Furniture Cluster e platforma colaborativă  prin care vom fi mai vizibili și eficienți" a declarat Gabriel Năfureanu, președinte al Asociației Danube Furniture Cluster și administrator al societății Lux Artim SRL din Onești.


USH Pro Business

Evenimente, Comunicare și Internaționalizare

Str. Nicolae Iorga nr 34-36,

Sector 1, București

Tel: +40 216 500 014

E-mail : office@ushprobusiness.ro

www.ushprobusiness.ro

Event preview image

Supraviețuire prin inovare

Publicat 31 Iulie 2019

În zilele de 25 și 26 iulie ac, USH Pro Business împreună cu partenerii săi, clusterele inovative regionale Bio Concept Valea Prahovei, Danube Furniture Cluster și Danube Engineering Hub, au organizat la Ploiești la sediul Centrului de Transfer Tehnologic al Universității ”Spiru Haret” evenimentul „Oportunităţi de dezvoltare pentru IMM-uri şi Clustere”, un workshop privind managementul inovării.

Seminarul a vizat transferul de cunoștințe din domeniul inovării și internaționalizării către IMM-uri și clustere, precum și oportunitățile de finanțare pentru acestea în exercițiul financiar 2021-2027.

În cadrul evenimentului au fost prezentate pe larg beneficiile inovării în cultura organizațională a IMM-urilor, precum și modalități concrete de a asigura managementul inovării pentru trei industrii, respectiv industria componentelor auto, agricultură ecologică și IT&C.

Seminarul a promovat un proiect axat pe inovare al firmei de consultanță Loop Operations. Firmele participante vor beneficia de asistență gratuită în elaborarea și implementarea unei strategii de promovare și internaționalizare bazată pe specializare inteligentă.

„Centrul USH Pro Business este dedicat managementului inovării, specializării inteligente, internaționalizării firmelor și a clusterelor. Considerăm că există numeroase resurse de dezvoltare de produse și servicii noi, de optimizare a proceselor și de accelerare a finanțărilor care nu sunt cunoscute suficient de către firme. Elaborarea de strategii cu această țintă de către managerii de firme este primul pas în lupta pentru supraviețuire. Firmelor participante le acordăm tot sprijinul în aceste demersuri prin ecosistemul nostru inovativ” a declarat Conf. univ. dr. Costin Lianu, Director General USH Pro Business.


USH Pro Business

Evenimente, Comunicare și Internaționalizare

Str. Nicolae Iorga nr 34-36,

Sector 1, București

Tel: +40 216 500 014

E-mail : office@ushprobusiness.ro

www.ushprobusiness.ro

Event preview image

Întâlnirea de lucru a membrilor CC SUERD

Publicat 19 Iulie 2019

În data de 16 iulie 2019, Secretariatul  Executiv al Consiliul Consultativ SUERD, reprezentat de  USH Pro Business, a organizat o nouă întâlnire de lucru a membrilor CC SUERD.

La dezbatere au participat reprezentanți ai autorităților publice: Ministerului Afacerilor Externe, Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, reprezentanți ai ADR Sud Muntenia, Agenția pentru Arii Naturale Protejate, Federația Societetea Civilă Românească, Clubul Fermierilor Români, World Wide Fund For Nature Romania, Asociația Profesională a Urbaniștilor din România, reprezentanți ai mediului academic și universitar, asociații profesionale din domeniul agriculturii, firme de consultanță și reprezentanți ai mediului de afaceri.

Obiectivul principal al dezbaterii a fost generarea unei pepiniere de proiecte pe ariile prioritare ale strategiei SUERD și difuzarea acestor propuneri în rândul membrilor Consiliului Consultativ și a reprezentanților GLI în vederea implementării celor mai bune idei de proiecte.

Ideile de proiect prezentate în cadrul evenimentului au venit ca soluții la probleme legate de mediu, respectiv la barierele împotriva exploatării eficiente a potențialului agricol al României. Astfel, proiectele propuse au vizat aspecte legate de comasarea și amenajarea terenurilor agricole și forestiere, adoptarea unor mijloace de transport electrice pe Dunăre, conversia ecologică a deșeurilor în energie pentru transport în vederea protejării ecosistemului Dunării și valorificarea stufului.

Pe lângă ideile de proiecte, în cadrul evenimentului au fost discutate și idei care au vizat crearea unui grup de lobby în cadrul SUERD (un număr de țări) care să promoveze obiectivele strategiei SUERD, crearea unui grup de reflecție asupra modalităților de reducere  a decalajelor și asigurare a convergenței economice, aspecte legate de mediatizarea strategiei, posibilitatea acordării de bonusuri acelor propuneri de proiecte care se dovedesc a fi eficiente la nivel național prin atingerea unor indicatori specifici strategiei. Alte aspecte aduse în discuție în cadrul evenimentului au fost legate de necesitatea existenței unor bune practici de etichetare a proiectelor SUERD, de implementarea unor mecanisme de susținere a firmelor pentru a aplica pe noile linii de finanțare, de elaborarea unei metodologii de redactare pentru Planul de acţiune local/regional pe componenta de învăţământ și de promovarea programului de studii - învățământ dual - în localitățile limitrofe Dunării.

În contextul în care, în România, există foarte puţine firme  cu experienţă în  scrierea și depunerea de proiecte direct la Bruxelles, a fost propusă implicarea Ministerului Fondurilor Europene  în finanţarea de  cursuri de informare pentru scriere de proiecte.


USH Pro Business

Evenimente, Comunicare și Internaționalizare

Str. Nicolae Iorga nr 34-36,

Sector 1, București

Tel: +40 216 500 014

E-mail : office@ushprobusiness.ro

www.ushprobusiness.ro

Search

Filter by

Newsletter