Presă

Event preview image

Cultura inovației și afacerile viitorului

 

Event preview image

Combaterea sărăciei în Regiunea Dunării

 

Event preview image

Întâlnirea membrilor Danube Furniture Cluster la BIFE-SIM 2019

 

Event preview image

Rolul SUERD în combaterea sărăciei și dezvoltarea economico-socială în macro-regiunea Dunării

 

Event preview image

Cercetarea economică japoneză în slujba măsurării performanţei manageriale

 

Event preview image

”Danube Furniture Cluster” își dezvoltă capacitatea de acțiune pe piață

Publicat 14 August 2019

La data de 9 august 2019, la Buzău, a avut loc întâlnirea de lucru a clusterului Danube Furniture, prilej cu care a fost analizată strategia de dezvoltare a clusterului pentru perioada sfârșit 2019-2020, cu accent pe atragerea de noi membrii și creșterea capacității organizaționale. De asemenea, clusterul vizează creșterea vizibilității și atractivității. La întâlnire au participat reprezentanți ai companiilor LUX ARTIM SRL, USH PRO BUSINESS, MOBIMAR EXPERT SRL, ARTA LEMNULUI SA, ROMVITRINE SRL, NEO PAL GRUP SRL, BAIBIA KIND SRL.

"Intenționăm ca în perioada următoare să creștem vizibilitatea acțiunilor noastre printr-o abordare manageriala solidă a clusterului, astfel încât să atragem în această alianță cât mai multe firme din cele patru regiuni de dezvoltare și să devenim în viitor un pol de competitivitate" a declarat domnul conf. univ. dr. Costin Lianu prorector USH, director general USH Pro Business și vicepreședinte al asociației.

"Asociația Danube Funriture Cluster s-a dezvoltat organic după ce am creat o adevărată comunitate de practică în care am discutat opțiunile noastre strategice de a fi competitivi împreună. Am căutat o viziune comună care să ne ducă la succes în afaceri și am realizat că Danube Furniture Cluster e platforma colaborativă  prin care vom fi mai vizibili și eficienți" a declarat Gabriel Năfureanu, președinte al Asociației Danube Furniture Cluster și administrator al societății Lux Artim SRL din Onești.


USH Pro Business

Evenimente, Comunicare și Internaționalizare

Str. Nicolae Iorga nr 34-36,

Sector 1, București

Tel: +40 216 500 014

E-mail : office@ushprobusiness.ro

www.ushprobusiness.ro

Event preview image

Supraviețuire prin inovare

Publicat 31 Iulie 2019

În zilele de 25 și 26 iulie ac, USH Pro Business împreună cu partenerii săi, clusterele inovative regionale Bio Concept Valea Prahovei, Danube Furniture Cluster și Danube Engineering Hub, au organizat la Ploiești la sediul Centrului de Transfer Tehnologic al Universității ”Spiru Haret” evenimentul „Oportunităţi de dezvoltare pentru IMM-uri şi Clustere”, un workshop privind managementul inovării.

Seminarul a vizat transferul de cunoștințe din domeniul inovării și internaționalizării către IMM-uri și clustere, precum și oportunitățile de finanțare pentru acestea în exercițiul financiar 2021-2027.

În cadrul evenimentului au fost prezentate pe larg beneficiile inovării în cultura organizațională a IMM-urilor, precum și modalități concrete de a asigura managementul inovării pentru trei industrii, respectiv industria componentelor auto, agricultură ecologică și IT&C.

Seminarul a promovat un proiect axat pe inovare al firmei de consultanță Loop Operations. Firmele participante vor beneficia de asistență gratuită în elaborarea și implementarea unei strategii de promovare și internaționalizare bazată pe specializare inteligentă.

„Centrul USH Pro Business este dedicat managementului inovării, specializării inteligente, internaționalizării firmelor și a clusterelor. Considerăm că există numeroase resurse de dezvoltare de produse și servicii noi, de optimizare a proceselor și de accelerare a finanțărilor care nu sunt cunoscute suficient de către firme. Elaborarea de strategii cu această țintă de către managerii de firme este primul pas în lupta pentru supraviețuire. Firmelor participante le acordăm tot sprijinul în aceste demersuri prin ecosistemul nostru inovativ” a declarat Conf. univ. dr. Costin Lianu, Director General USH Pro Business.


USH Pro Business

Evenimente, Comunicare și Internaționalizare

Str. Nicolae Iorga nr 34-36,

Sector 1, București

Tel: +40 216 500 014

E-mail : office@ushprobusiness.ro

www.ushprobusiness.ro

Event preview image

Întâlnirea de lucru a membrilor CC SUERD

Publicat 19 Iulie 2019

În data de 16 iulie 2019, Secretariatul  Executiv al Consiliul Consultativ SUERD, reprezentat de  USH Pro Business, a organizat o nouă întâlnire de lucru a membrilor CC SUERD.

La dezbatere au participat reprezentanți ai autorităților publice: Ministerului Afacerilor Externe, Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, reprezentanți ai ADR Sud Muntenia, Agenția pentru Arii Naturale Protejate, Federația Societetea Civilă Românească, Clubul Fermierilor Români, World Wide Fund For Nature Romania, Asociația Profesională a Urbaniștilor din România, reprezentanți ai mediului academic și universitar, asociații profesionale din domeniul agriculturii, firme de consultanță și reprezentanți ai mediului de afaceri.

Obiectivul principal al dezbaterii a fost generarea unei pepiniere de proiecte pe ariile prioritare ale strategiei SUERD și difuzarea acestor propuneri în rândul membrilor Consiliului Consultativ și a reprezentanților GLI în vederea implementării celor mai bune idei de proiecte.

Ideile de proiect prezentate în cadrul evenimentului au venit ca soluții la probleme legate de mediu, respectiv la barierele împotriva exploatării eficiente a potențialului agricol al României. Astfel, proiectele propuse au vizat aspecte legate de comasarea și amenajarea terenurilor agricole și forestiere, adoptarea unor mijloace de transport electrice pe Dunăre, conversia ecologică a deșeurilor în energie pentru transport în vederea protejării ecosistemului Dunării și valorificarea stufului.

Pe lângă ideile de proiecte, în cadrul evenimentului au fost discutate și idei care au vizat crearea unui grup de lobby în cadrul SUERD (un număr de țări) care să promoveze obiectivele strategiei SUERD, crearea unui grup de reflecție asupra modalităților de reducere  a decalajelor și asigurare a convergenței economice, aspecte legate de mediatizarea strategiei, posibilitatea acordării de bonusuri acelor propuneri de proiecte care se dovedesc a fi eficiente la nivel național prin atingerea unor indicatori specifici strategiei. Alte aspecte aduse în discuție în cadrul evenimentului au fost legate de necesitatea existenței unor bune practici de etichetare a proiectelor SUERD, de implementarea unor mecanisme de susținere a firmelor pentru a aplica pe noile linii de finanțare, de elaborarea unei metodologii de redactare pentru Planul de acţiune local/regional pe componenta de învăţământ și de promovarea programului de studii - învățământ dual - în localitățile limitrofe Dunării.

În contextul în care, în România, există foarte puţine firme  cu experienţă în  scrierea și depunerea de proiecte direct la Bruxelles, a fost propusă implicarea Ministerului Fondurilor Europene  în finanţarea de  cursuri de informare pentru scriere de proiecte.


USH Pro Business

Evenimente, Comunicare și Internaționalizare

Str. Nicolae Iorga nr 34-36,

Sector 1, București

Tel: +40 216 500 014

E-mail : office@ushprobusiness.ro

www.ushprobusiness.ro

Event preview image

Inițiativa DUC- formarea alianței Dual Use Cluster

Publicat 11 Iulie 2019

În data de 8 iulie ac, la sediul USH Pro Business a avut loc întâlnirea de lucru la nivelul mediului de afaceri, a structurilor sale inovative și a mediului academic pentru formarea alianței Dual Use Cluster care are ca scop consolidarea și dezvoltarea industriilor cu tehnologii de utilizarea duală, civila și militară.

La eveniment au participat membrii unor patronate de ramură, mediu academic și firme activând în acest domeniu, consultanți și experți pentru a dezbate avantajele constituirii unui cluster în acest domeniu.

Cei prezenți si-au exprimat interesul în a contribui la materializarea acestei inițiative formându-se un grup de lucru care să permită analizarea celor mai bune opțiuni de identificare a domeniilor și  obiectivelor cheie precum și a viziunii unui astfel de cluster.

”În prezent ne aflăm în faza de lansare a inițiativei iar dezbaterile au insistat pe importanța acestei inițiative și valoarea sa adăugată în domeniul inovării  cu utilizare duală. Am analizat diverse scenarii și modele interne și internaționale și sperăm ca în câteva luni să avem o construcție inițială de cluster care să răspundă așteptărilor membrilor. Este evident că ne lipsește o astfel de inițiativă și Universitatea Spiru Haret, prin centrul său antreprenorial USH Pro Business, va facilita consolidarea ei” a declarat Costin Lianu, director general USH Pro Business.


USH Pro Business

Evenimente, Comunicare și Internaționalizare

Str. Nicolae Iorga nr 34-36,

Sector 1, București

Tel: +40 216 500 014

E-mail : office@ushprobusiness.ro

www.ushprobusiness.ro

Event preview image

Producătorii români insuficient pregătiți pentru export

Publicat 09 Iulie 2019

În cadrul unei conferințe ce a avut loc în data de 2 iulie ac cu ocazia închiderii Programului de Cooperare Elvețiano-Român, Servicii integrate de export pentru IMM-urile din România, un proiect de succes care a introdus în România cultura pregătirii minuțioase pentru a face export (sistem Passport to export),  putem afirma că nu există în prezent o abordare coerentă a continuării lui. Deși a coincis cu Zilele Diplomaţiei Comerciale, evenimentul nu a fost marcat de prezența reprezentanților comerciali ai României în exterior, cu excepția reprezentantului BPCE Berna .

Proiectul a dezvoltat module de training pentru elaborarea de strategii de export pentru 80 de exportatori, pentru a-i pregăti să meargă pe piețe externe, formându-se pentru aceasta centre regionale la Ploiești și Bacău pentru agricultură ecologică și mobilă.

Din păcate, acest mod de intervenție la nivelul exportatorilor cu potențial, dar care nu știu sa abordeze piețele externe, nu poate fi continuat la parametrii optimi, centrele având în continuare nevoie de susținere pentru a oferi servicii integrate atât primului lot de exportatori cât și altora care ar trebui să urmeze.

Un astfel de instrument denumit Pașaport de export, în alte țări (vezi cazul Marii Britanii), are nevoie de un instrument național de intervenție integrat în politica publică de susținere și promovare a  exportului.

Singura încercare de a prelua această inițiativă aparține USH Pro Business, centru antreprenorial al Universității Spiru Haret, prin crearea Centrului de Afaceri pentru Export București-Ilfov, dar aceasta este  o inițiativă privată, finanțată 100% de această universitate.

Pentru a veni în consonanță cu Strategia Națională de Export care pune accent pe extinderea bazei de exportatori, integrarea formulei Pașaport de export în sistemul de instrumente de sprijin ar fi o soluție salutară, dar nu există o fundamentare a unei astfel de scheme.

Schema Pașaport de export  este una din neîmplinirile Strategiei Naționale de Export, alături de crearea Centrului de Promovare a Comerțului, posibilitatea utilizării de personal autohton la Birourile Consulare/ Birourile de Promovare Consulare Economice (BPCE), susținerea clusterelor de export, campanii de branding sectorial, ș.a.

Programul de Cooperare Româno-Elvețian,  este o picătura într-un ocean deoarece sunt sute de firme, daca nu mii, care au potențial de export dar nu pot beneficia de un training consistent până când o astfel de schemă nu va funcționa la nivel național.

           

Costin Lianu

 

Coordonator al Strategiei Naționale de Export 2004-2015

Președinte Asociația Centrelor de Afaceri pentru Export (ACEX)

Director General USH Pro Business


USH Pro Business

Evenimente, Comunicare și Internaționalizare

Str. Nicolae Iorga nr 34-36,

Sector 1, București

Tel: +40 216 500 014

E-mail : office@ushprobusiness.ro

www.ushprobusiness.ro

Search

Filter by

Newsletter