Presă

Event preview image

Inovarea social - economică în regiunea de confluență Marea Neagră - Dunăre, o prioritate națională

 

Event preview image

Open Science în dezbatere academică înternaţională

 

Event preview image

Shanghai, un centru de cooperare româno-chinez şi din perspectivă academică

 

Event preview image

România, țara anului la Biofach Shanghai, o nouă rampă de lansare a sectorului bio românesc

 

Event preview image

Participarea USH Pro Business la Conferința ”Zilele participării naționale în cadrul Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD)” Tulcea, 15-16 Mai 2019

 

Event preview image

Cât de sănătos locuim și lucrăm în România

Publicat 14 Mai 2019

USH ProBusiness a fost, în data de 10 mai, gazda unui eveniment internațional legat de calitatea caselor în care locuim și a modului prin care putem trăi mai sănătos dacă ne preocupă alinierea la stilul de locuințe și cladiri ale omului modern, responsabil atât de propria sănătate căt și de impactul clădirilor asupra dezvoltării sustenabile. Organizat împreună cu asociația Zero Energy, seminarul a oferit prilejul unor prezentări și comunicări academice dar și a mediului de afaceri din zona construcțiilor în legătură cu locuința modernă.

Au fost intens discutate și promovate atât  conceptul de clădire cu consum de energie aproape egală cu zero (nZEB) cât și cel de casă activă. Dacă primul este mai mult orientat  spre  reducerea  până la eliminare a emisiilor de gaze cu efect de seră generate de utilizarea clădirilor și folosirea energiilor verzi, al doilea, mult mai amplu, vizează modificări mai radicale ale modului de proiectare a clădirilor, de materiale folosite, de integrare a acestora în mediul de soluții și tehnologii care să aducă traiul mai sănătosîn casă.

Una din concluziile dezbaterilor a fost aceea că nu există în prezent o suficientă educație a românilor privind avantajele unor astfel de clădiri, inclusiv pentru sănătatea umană, fapt pentru care cererea este scăzută și nu stimulează oferta de acest gen a producatorilor naționali sau internaționali.

“Ne aflăm în același cerc vicios întâlnit și pe alte piețe naționale de produse de avangardă ale schimbării de paradigmă spre sustenabilitate bazată pe ecologie și bio-economie, pe noile principii care situează sănătatea umană și echilbrul cu natura  în centrul preocupărilor societății. Pe de o parte carențele educative persistă la nivelul oamenilor, al consumului. Pe de altă parte, atitudinea antreprenorială se adaptează și stimulează  aceste carențe din dorința de caștig imediat și mai facil. USH Pro Business rămâne consecvent ideii de comunități de practică, de clustere, alianțe și platforme colaborative care să poată declanșa procese mai accelerate de schimbare a atitudinilor spre aceste  obiective de dezvoltare sustinabilă care, de fapt, și le-a și asumat ca stat membru al Uniunii Europene” a declarat Costin Lianu, director general USH Pro Business.


USH Pro Business

Evenimente, Comunicare și Internaționalizare

Str. Nicolae Iorga nr 34-36,

Sector 1, București

Tel: +40 216 500 014

E-mail : office@ushprobusiness.ro

www.ushprobusiness.ro

Event preview image

Cea mai mare universitate din Thailanda cu profil agroindustrial a explicat forţa agricolă a Thailandei

Publicat 07 Mai 2019

Universitatea Spiru Haret, prin centrul antreprenorial USH Pro Business, a organizat în data de 3 mai 2019, seminarul ”Cum să dezvolţi gândirea creativ-inovativă la nivelul studenţilor şi să creşti calitatea în procesul de educare şi cel de cercetare”, eveniment la care ne-a onorat cu prezența delegația Universității Kasetsart, considerată a fi cea mai mare universitate din Thailanda şi un lider al învătământului şi cercetării în domeniul agroindustrial.

În cadrul evenimentului la care au luat parte cadre universitare de la cele doua universităţi,  s-au dezbătut teme  legate de noi provocări în sistemul de învățământ la nivel mondial, cu accent pe implicarea universităţilor în dezvoltarea creativităţii şi inovării atât la nivelul studenţilor cât şi a cadrelor didactice;  rolul bioeconomiei, ecologiei și digitalizării; rolul universităților antreprenoriale. Universitatea Kasetsart a facut o amplă prezentare a profilului  său agroindustrial, iar Universitatea Spiru  Haret a prezentat propriul ecosistem al inovării în jurul USH Pro Business, cu accent pe implicarea acesteia prin Inter-Bio (asociaţia filierelor de produse ecologice) şi a clusterelor Bio Danubius şi Bio Concept Valea Prahovei în dezvoltarea sustenabilă a agriculturii.

„Thailanda este într-adevăr un model de succes în dezvoltarea agroindustrială, fiind printre primele 15 ţări din lume în ceea ce priveşte exportul de produse agroalimentare, atât materii prime cât şi procesate. Este un lider regional şi în domeniul inovării, pornind de la agricultură, iar universităţile sunt implicate consistent în acest demers. Strategia lor naţională pune mare accent pe consolidarea şi dezvoltarea statutului de lider mondial în domeniu.” a declarat conf. univ. dr. Costin Lianu, prorector Relaţii Internaţionale, Universitatea Spiru Haret, director general USH Pro Business


USH Pro Business

Evenimente, Comunicare și Internaționalizare

Str. Nicolae Iorga nr 34-36,

Sector 1, București

Tel: +40 216 500 014

E-mail : office@ushprobusiness.ro

www.ushprobusiness.ro

Event preview image

Universitățile europene chemate să coopereze și să contribuie mai mult la prosperitatea și competitivitatea Europei

Publicat 15 Aprilie 2019

În cadrul Conferinței  Driving Innovation in Europe's Universities (11-12 aprilie 2019, Paris), organizată de Asociația Universităților Europene (European University Association-EUA) și dedicată promovării inovării în Europa, dezbaterile și intervențiile personalităților prezente din mediul academic și factorilor de decizie ai Uniunii Europene au evidențiat rolul esențial al universităților în asigurarea competitivității și prosperității europene, în contextul în care, pe  alte continentele (Asia, America Nord și Australia) se constată o amplificare a implicării universităților în rețelele și ecosistemele de inovare. Cele mai reprezentative universități europene prezente la dezbateri și-au focalizat atenția pe modalitățile concrete în care acestea se integrează în ecosistemele inovative la nivel național, regional și internațional. Au fost puse în evidență instrumente, mecanisme, strategii și practici universitare care să ajute universitățile să se inspire una de la alta dar și să formeze alianțe în inovare care să depășească cadrul strict național în care o parte din universități sunt încă cantonate.

Un impediment ades evocat în creșterea rolului universităților în inovare a fost rigiditatea reglementărilor  naționale și lipsa unei autonomii universitare avansate, care să permită acestora adaptarea rapidă a serviciilor educaționale și de cercetare la nevoile de susținere a inovării și antreprenoriatului.  

De asemenea, s-a menționat rolul central al universităților în noul program de cercetare Horizon Europe care se elaborează în prezent.

În cadrul dezbaterilor, Universitatea Spiru Haret a fost prezentă atât la dezbaterile  în plen cât și la atelierele de lucru dedicate ecosistemelor inovative dezvoltate și coordonate de universități, prezentând pe larg experiența centrului USH Pro Business, specializat în interacțiunii cu mediul de afaceri pentru susținerea inovării.

”Am constat că suntem în linie cu ceea ce marile universități europene înțeleg  în a dezvolta prin ecosisteme inovative și parteneriate de inovare și, că în anumite privințe, experiența noastră de implicare în clustere, în asociații profesionale cu rol de inovare, în centre de internaționalizare a afacerilor sau de digitalizare a  fost apreciată de alte universități și experții prezenți. Mai mult, am stabilit legături excelente cu alte universități. Nu în ultimul rând, am adus în discuție și implicarea noastră la nivel macro-regional, în SUERD, ceea ce a lăsat o buna impresie a declarat conf. univ. dr. Costin Lianu, Prorector Universitatea Spiru Haret, director general USH Pro Business.

În contextul conferinței a fost ales un nou președinte al asociației, domnul Michael B. Murphy, Profesor la Universitatea Cork, Irland, care a declarat că are în vedere ca prioritate a mandatului său creșterea rolului universităților în inovarea europeană și susținerea dezvoltării de consorții universitare. În viziunea sa și a liderilor EUA, cunoașterea inovativa trebuie să fie noua amprentă a universităților în ecosistemele de inovare, nu numai prin aplicarea noilor tehnologii dar și prin înțelegerea și difuzarea avantajelor sociale ale acestora concomitent cu cercetarea posibilelor implicații negative, mai puțin cercetate de mediul antreprenorial. Un important aport al EUA în acest sens, este ideea de cercetare a aspectelor etice legate de inteligența artificială.

USH Pro Business

Evenimente, Comunicare și Internaționalizare

Str. Nicolae Iorga nr 34-36,

Sector 1, București

Tel: +40 216 500 014

E-mail : office@ushprobusiness.ro

www.ushprobusiness.ro

Event preview image

Consiliul Consultativ SUERD contribuie la procesul de revizuire a strategiei macroregionale pentru regiunea Dunării

Publicat 12 Aprilie 2019

Se vizează o strategie mai eficientă și mai bine finanțată, adaptată principiului coeziunii, mai bine comunicată și mai aproape de cetățeni 

Acestea au fost concluziile consultărilor de la USH Pro Business, centrul antreprenorial universitar al Universitatii Spiru Haret, din data de 8 Aprilie 2019.

USH Pro Business, reprezentând Secretariatul  Consiliul Consultativ SUERD, a organizat evenimentul “Consultări în Consiliul Consultativ SUERD pentru revizuirea Strategiei UE pentru Regiunea Dunării”, cu scopul preluării  și centralizării unor propuneri venite din partea societății civile, a mediului de afaceri si a ONG-urilor, cu privire la modul în care strategia va putea să fie mai bine înțeleasă, mai bine comunicată și mai eficientă. Astfel, Consiliul Consultativ susţine structura de guvernanţă naţională SUERD din cadrul Ministerului Afacerilor Externe şi ministerele responsabile pentru Ariile Prioritare, prin centralizarea și transmiterea propunerilor rezultate în cadrul consultărilor organizate împreună cu membrii societăţii civile, privind modul de revizuire a Strategiei SUERD.

La dezbateri au participat reprezentanți ai Academiei Române, mediului universitar (Universitatea Spiru Haret, Academia de Studii Economice, Universitatea Politehnica din București), institute de cercetări, experți, reprezentanţi ai societăţii civile, reprezentanţi ai structurilor asociative, ale de mediului de afaceri, reprezentanți de clustere si ONG-uri. Din sectorul public au fost prezenți reprezentanți din cadrul  Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Muncii, Ministerului Educaţiei, Ministerului Economiei, Ministerului Transporturilor și ai  Ministerului pentru Românii de Pretutindeni.

Propunerile, recomandările și sugestiile privind revizuirea Strategiei UE au vizat un evantai larg de teme precum: adăugarea unei sub-arii prioritare cu privire la agricultura durabilă și ecologică, securitatea alimentară; includerea unei arii transversale precum  digitalizare și transformare digitală, atragerea de  resurse financiare dedicate Strategiei SUERD; includerea unui obiectiv important în strategie, care să vizeze, cu prioritate, reducerea decalajelor economice și sociale între regiunile de dezvoltare din țările membre UE; implicarea activă a agențiilor de dezvoltarea regională și a consiliilor de dezvoltare regională în procesele de specializare inteligentă; dezvoltarea transporturilor multimodale, a coridoarelor strategice (coridoarele Est-Vest) ca prioritate strategică; dezvoltarea unei  rețele regionale de monitorizare a apei; creșterea rolului finanțărilor pentru localitățile limitrofe și riverane Dunării, colaborarea  cu organizaţiile de experţi europeni pentru a ajuta la protejarea şi conservarea resurselor unice ale Dunării, crearea unor funcții de observator în Grupul la Nivel Înalt (HLG); alocarea spațiului de discurs la Forumul SUERD pentru societatea civilă, includerea de observatori în fiecare grup de coordonare a ariilor prioritare; organizarea audierii anuale legate de îndeplinirea strategiei; asigurarea accesului facil la surse de finanțare; crearea unui fond de participare - Civil Society Participation Fund (CSPF); transformarea Dunării în coridor strategic paneuropean est-vest, întâietate la finanțare a regiunilor riverane cu decalaj major și probleme de sărăcie accentuată, monitorizarea Strategiei SUERD prin implicarea ofițerilor SUERD, accent pe dezvoltarea clusterelor.

Propunerile vor fi transmise către instituții ale SUERD, respectiv GLI, grupe de lucru interministeriale,  în vederea elaborării documentului final, pe care Președinția României la SUERD îl va propune, spre dezbatere, la reuniunile viitoare ale acestei strategii macro-regionale.

România deţine preşedinţia SUERD, până la finalul lunii octombrie, 2019. Prima etapă de revizuire a SUERD s-a încheiat în data de 9 ianuarie. Aceasta este cea de-a doua etapă a revizuirii Strategiei.

În prezent, procesul de consultare naţională se derulează în toate statele Strategiei Dunării.

Cei interesaţi îşi pot transmite propunerile, răspunzând online la cinci întrebări accesând:

 EUSDR - Revision of the Action Plan - ONLINE CONSULTATION

“Consiliul Consultativ este un organism recent înființat și am acționat cât am putut de repede prin reprezentanții interesați din diverse medii socio-profesionale, pentru a aduce în față teme majore și temeri majore exprimate în cadrul consultărilor de luni, 8 Aprilie 2019, pentru a putea transmite aceste teme mai departe coordonatorilor naționali. Trebuie să subliniem  că strategia nu este un proces care se  decide în spatele ușilor închise și nu sunt puțini cei care spun că  această strategie este puțin cunoscută, înțeleasă și eficientă. Nu numai noi dar și Comisia Europeană, în studii importante (“Study on macro-regional strategies and their links with cohesion policy” Data and analytical report for the EUSDR, Noiembrie 2017), atrage atenția că esența obiectivelor strategice este politica de coeziunea iar decalajele majore economice – sociale din țările dunărene nu indică, după  o decadă de strategie dunăreană, diminuarea lor. În plus, implicarea României în strategie, în grupele de lucru și arii prioritare, este firavă”, a declarat conf. univ. dr. Costin Lianu, Prorector, Universitatea Spiru Haret, coordonator al Secretariatului Consiliului Consultativ SUERD.

Event preview image

Femeile din România optează pentru emancipare și pacifism prin International Woman’s Peace Group

Publicat 05 Aprilie 2019

În data de 3 aprilie 2019, Universitatea Spiru Haret și centrul USH Pro Business au participat la evenimentul ”IWPG World Peace Conference in Europe”, organizat de International Woman’s Peace Group (IWPG) în Aula Magna Auditorium a Universității din București.

În cadrul evenimentului, a fost prezentată importanța creării unei rețele mondiale de consolidare a păcii bazată pe participarea femeilor în activități sociale, antreprenoriale, interculturale și în aspecte care se adresează egalității de șanse și drepturilor omului.

De asemenea, a fost evidențiată necesitatea existenței unei stări de pace pentru derularea cât mai optimă a activităților economice la nivel global.

La finalul conferinței, Universitatea Spiru Haret și International Women’s Peace Group au semnat un Memorandum de Cooperare, prin care Universitatea Spiru Haret și-a exprimat susținerea față de această mișcare mondială și dorința de a se implica activ pentru a sprijini această cauză. Prin centrul USH Pro Business, Universitatea va susține IWPG în aspecte ce privesc antreprenoriatul feminin și va implica studenți în activitățile acestei mișcări mondiale.

În sală au fost prezenți reprezentanți ai Centrului de Cercetare pentru Drepturile Omului, reprezentanți ai mediului de afaceri și ai mediului academic.

"Semnarea acestui memorandum ne va permite să ne implicăm mai mult în activități multidisciplinare legate nu numai de antreprenoriatul feminin și rolul femeii în societate dar și în aspecte la fel de profunde privind sustenabilitatea, pacea și sensul dezvoltării umane în armonie cu mediul înconjurător. Nu întâmplător, universitatea se implică și în alte mișcări de dezvoltare sustenabilă precum evenimentul ”One Health, 2nd European Conference” ce va avea loc în perioada 21-22 iunie 2019” a declarat  dl. Costin Lianu, director general USH Pro Business și prorector al Universității Spiru Haret.


USH Pro Business

Evenimente, Comunicare și Internaționalizare

Str. Nicolae Iorga nr 34-36,

Sector 1, București

Tel: +40 216 500 014

E-mail : office@ushprobusiness.ro

www.ushprobusiness.ro

Search

Filter by

Newsletter