Presă

Event preview image

Capacitatea de asociere și de cooperare pe ramură în practicarea agriculturii ecologice, o măsură a succesului sectorului organic

 

Event preview image

Participarea Universității Spiru Haret la ”Reuniunea reprezentanților relațiilor internaționale ale institutelor membre AUF din Europa Centrală și de Est”

 

Event preview image

CLUSTERUL BUCUREȘTIUL CREATIV, o nouă întâlnire de lucru

 

Event preview image

CLUSTERUL DANUBE FURNITURE, o nouă întâlnire de lucru

 

Event preview image

Agricultura ecologică în centrul atenției Contribuției Elvețiene pentru reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse

 

Event preview image

România și Europa de Est pot deveni viitorul centru regional al expansiunii în industria mobilei

Publicat 28 Ianuarie 2019

Ahmed Gulec, președintele Federației Industriilor de Mobilă din Turcia, este încrezător că România, alături de Polonia și alte țări est europene pot domina piața mobilei pe continentul European și zona Orientului Apropiat, putând fi competitive pe termen mediu față de competiția din China și alte țări asiatice. Aceasta a fost una din concluziile întâlnirii reprezentanților industriei mobilei din România,  în cadrul unei conferințe ținute la Istanbul în data de 25 ianuarie 2019, în cadrul târgului internațional IMOB 2019 Istanbul – unul din cele mai mari târguri specializate în industria mobilei din lume.

Deocamdată însă, România nu este un important exportator în zona țărilor Mării Negre comparativ cu Polonia, exportul românesc pe piața turcă fiind de doar 25 milioane euro. Industria mobilei din Turcia este remarcabil de competitivă, chiar și în lipsa materiei prime și a investitorilor străini.

“Modelul turcesc de dezvoltare a industriei mobilei se bazează pe doua elemente strategice însușite de actorii de pe piață: orientarea puternică spre marketing și tendințe de consum și cooperare a actorilor din piață, la care se adaugă sprijinul pe care statul îl acordă exportatorilor, nu numai la nivelul asociațiilor patronale, dar și la nivelul grupărilor de firme constituite fie în clustere, fie în consorții de export.

Susținerea exportului prin grupări de firme constituite în alianțe pentru inovare și internaționalizare nu este specific turcesc, ci mai degrabă Turcia a asimilat atent practici internaționale de acest gen din Europa și SUA. Turcia beneficiază de peste 30 clustere și consorții în industria mobilei, organizate teritorial și pe profile de afaceri care sunt susținute de stat si universități. În România, acest proces este rămas în urmă.” a declarat Prof. univ. dr. Costin Lianu, Director General USH Pro Business și Președintele ACEX.

Danube Furniture Cluster este o platformă colaborativă cu participarea USH Pro Business în calitate de facilitator și are potențial de dezvoltare a unei alianțe strategice de export în cazul în care firmele vor găsi cele mai bune opțiuni de  colaborare ca și grupare de export.

USH Pro Business

Evenimente, Comunicare și Internaționalizare

Str. Nicolae Iorga nr 34-36,

Sector 1, București

Tel: +40 216 500 014

E-mail : office@ushprobusiness.ro

www.ushprobusiness.ro

Event preview image

Reprezentanţii macro-regiunilor Europei caută soluţii strategice la Bucureşti de depistare a decalajelor de inovare la nivel european

Publicat 28 Ianuarie 2019

Pornind de la harta europeană a inovării, care demonstrează adânci decalaje între ţări şi regiuni, reprezentanţii macro-regiunilor: baltică, dunăreană, adriatică şi a zonei Alpilor, au dezbătut intens în cadrul unui seminar al coordonatorilor  naţionali, macro-regionali, organizat la Bucureşti în 23 şi 24 ianuarie, modalităţile  prin care strategiile macro-regionale vor acţiona mai eficient în viitor în vederea depășirii decalajelor regionale de inovare. Pentru România, membru important al SUERD, Strategia UE pentru Regiunea Dunării, care se află pe ultimul loc în ierarhia UE  a inovării, subiectul este de mare actualitate.

Un element important în discuţii, a fost legat de rolul şi implicarea universităţilor în procesele de inovare şi specializare inteligentă regională, prin interacţiunea complexă cu mediul de afaceri, scoţându-se în evidenţă potenţialul mare pe care acestea îl au, pentru a deveni vectori  regionali cheie ai inovării.

 “O concluzie a evenimentului este că infrastructura cercetării, mai ales din  regiunile rămase în urmă, suferă  în special sub aspectul calităţii reţelelor şi ecosistemului de sprijin antreprenorial şi nu sub  aspectul numărului de entităţi  de sprijin. Calitatea interacţiunii dintre centrele de  infrastructură a cercetării şi mediul de afaceri, lasă de dorit în multe regiuni. Lipsesc atât experţii specializaţi pe servicii de inovare dedicate, cât şi ţinte manageriale de soluţii inovative. La acestea se adaugă  nevoia de a spori abilităţile manageriale de conducere a unui  ecosistem de inovare eficient. Mai mult, ţintele de specializare inteligentă regională, ar trebui revizuite şi conectate cu experienţele antreprenoriale în domeniu. Un motiv al stagnării noastre inovative este lipsa interesului pentru comunităţi de practică, cu implicare pe termen lung a actorilor din ecosistemul inovării. Acesta este elementul calitativ.” a declarat Conf. univ. dr. Costin Lianu, Director General USH Pro Business şi membru în Consiliul Consultativ SUERD, participant la eveniment.

Dezbaterea a vizat şi viitorul finanţării inovării  în macro-regiuni precum SUERD şi în general în UE. Preocuparea principală a viitoarelor programe de finanţare este să  se adreseze diferenţiat nevoilor regionale, de la o regiune la alta, în funcţie de  capabilităţile existente şi de nivelul de inovare atins de fiecare în parte, evitând soluţiile generale, aplicabile tuturor.

UE are în vedere în prezent strategii macro-regionale pentru: Marea Baltică, regiunea Dunării, regiunea Mării Adriatice şi zona Alpilor. Există preocupări de revizuire a acestor strategii. România, pe perioada asigurării preşedinţiei UE, va continua să fie activă  în Strategia UE pentru Regiunea Dunării.

 USH Pro Business

Evenimente, Comunicare și Internaționalizare

Str. Nicolae Iorga nr 34-36,

Sector 1, București

Tel: +40 216 500 014

E-mail : office@ushprobusiness.ro

www.ushprobusiness.ro

Event preview image

Consorțiile de export devin atractive pentru exportatorii români

Publicat 21 Ianuarie 2019

În cadrul seminarului ”Consorții de export - Pledoarie pentru alianțe între exportatori cu obiective comune” organizat de USH Pro Business și Asociația Centrelor de Afaceri pentru Export (ACEX) în data de 21 ianuarie 2019 la sediul USH Pro Business, firmele prezente, reprezentând domenii precum agricultura ecologica, cosmetice ecologice și materiale de construcții, au fost extrem de deschise la ideea inițierii unui consorțiu de export.

În cadrul evenimentului, participanții s-au familiarizat cu conceptul de consorțiu de export ca o alianță strategică a unui grup de firme dornice să pătrundă pe piețele externe. Au fost reliefate diferențele dintre consorții de export și alte alianțe strategice sau rețele colaborative precum clusterul sau cooperativele.

De asemenea, au fost analizate experiențele exportatorilor din alte țări în afirmarea și dezvoltarea acestor tipuri de alianțe.

”România are o serioasă rămânere în urmă în afirmarea consorțiilor de export comparativ cu Italia, Spania, Polonia și alte țări în care putem vorbi de o tradiție în dezvoltarea acestui fel de alianțe. Există puțină experiență în domeniu, o lipsă de încredere în astfel de formule, o insuficientă implicare academică în a le explica, precum și o lipsă de suport a statului în acest domeniu. Cu toate acestea, credem că prin evenimentul de astăzi punem bazele lansării consorțiilor de export.”, a declarat domnul Costin Lianu, Director General USH Pro Business, Președintele Asociației Centrelor de Afaceri pentru Export.


USH Pro Business

Evenimente, Comunicare și Internaționalizare

Str. Nicolae Iorga nr 34-36,

Sector 1, București

Tel: +40 216 500 014

E-mail : office@ushprobusiness.ro

www.ushprobusiness.ro

Event preview image

PRIMA ÎNTRUNIRE A MEMBRILOR ASOCIAȚIEI CENTRELOR DE AFACERI PENTRU EXPORT IA ÎN VIZOR CREȘTEREA NUMĂRULUI DE EXPORTATORI LA NIVEL LOCAL ȘI REGIONAL

Publicat 20 Decembrie 2018

 În data de 18 decembrie 2018, a avut loc prima ședință a Asociației Centrelor de Afaceri pentru Export, ACEX, la sediul centrului USH Pro Business, din Str. Nicolae Iorga, Nr. 34-36, sector 1, București.

Au fost prezentate scopul și obiectivele ACEX, o asociație ONG care are ca obiectiv principal susținerea exportatorilor români la nivel local și regional, prin centre de afaceri pentru export și prin pachete de servicii integrate de export, pentru a-și dezvolta abilități de pătrundere pe piețele externe. ACEX își propune, de asemenea, perfecționarea formelor de instruire a exportatorilor cu potențial de export care nu au suficiente cunoștințe în domeniu, prin module de training specializate și adaptate fiecărui sector exportator în parte, precum și acompanierea acestora pe piețele externe.

ACEX este o asociație deschisă la care pot adera atât persoane fizice, profesioniști și experți în domeniul comerțului exterior și al internaționalizării, cât și asociații profesionale care au în componență exportatori și au ca obiectiv competitivitatea la export.

"ACEX s-a dezvoltat ca urmare a interesului crescând în Romania pentru dezvoltarea unor centre regionale de export care să acționeze ca incubatoare de export pentru firmele locale care nu dispun de cunoștințele și resursele necesare pentru a putea face export, deși și-o doresc. Există multe firme de acest gen care primesc informații și cunoștințe fragmentate și neadaptate la piețele pe care acționează, iar rezultatul la nivel național este baza îngrijorător de mică de exportatori și pierderea interesului pentru export a managerilor. ACEX își propune să ofere servicii cât mai complete și corelate de către experți cât mai experimentați", a declarat conf. univ. dr. Costin Lianu, Președinte ACEX, fost coordonator național al Strategiei Naționale de Export 2004-2015.

USH Pro Business

Evenimente, Comunicare și Internaționalizare

Str. Nicolae Iorga nr 34-36,

Sector 1, București

Tel: +40 216 500 014

E-mail : office@ushprobusiness.ro

www.ushprobusiness.ro

Event preview image

ORGANIZAREA FILIERELOR DE PRODUSE ECOLOGICE PRIN ASOCIAȚIA INTER-BIO, O MIZĂ ASUMATĂ

Publicat 20 Decembrie 2018

În data de 18 decembrie 2018, la sediul centrului USH Pro Business, a avut loc prima întrunire a Asociației Inter-Bio, asociație de sprijin pentru organizarea filierelor de produse ecologice la nivel național.

Asociația vizează promovarea producătorilor, procesatorilor și comercianților pe lanțurile valorice de produse ecologice, precum și armonizarea și reprezentarea acestora, promovarea la export, creșterea potențialului CDI adaptat lanțurilor valorice pe filiere de produse ecologice, etc.

Asociația urmărește crearea unui sistem de dialog și consultare pe filiere de produse ecologice și reprezentarea intereselor operatorilor economici pe aceste filiere.

Până în prezent, Asociația Inter-Bio are în compunere structuri asociative pe filiere de produse cerealiere, vitivinicole și fructe.  

”Este pentru prima dată când se creează în România o organizație exclusiv pe filiere de produse ecologice, după modelul european de organizare inter-ramură pe produse agroalimentare bio sau ecologice. Pe măsură ce vom avea adeziunile necesare din partea operatorilor pe filiere de produs, vom ținti recunoașterea la nivel național și european a Inter-Bio. Suntem abia la început de drum, dar considerăm că fără o astfel de abordare nu vom reuși să dezvoltăm un sector competitiv de produse ecologice. Organizația este deschisă tuturor structurilor asociative care au reprezentativitate națională pe una sau mai multe filiere de produse ecologice. Ceea ce trebuie să depășim este neîncrederea și lipsa de interes în aceste filiere, ceea ce nu a permis afirmarea lor în domeniul ecologic, combinată cu sloganul ”se poate și fără”. Desigur că se poate și fără, dar vom rămâne la coadă în acest fel, cu un sector bio necompetitiv. Comerțul cu produse bio sau ecologice la nivel mondial și european este dominat de cei organizați pe filiere de produse și asta trebuie înțeles de către fermieri, procesatori, de comercianți și de restul asociațiilor de susținere. În plus, regulamentele europene și cel național, oferă avantaje competitive la selecții în finanțări, delegarea de atribuții de la autoritățile publice pe probleme de politici în domeniu, participarea la decizii importante  la nivel național și european pentru protejarea și promovarea intereselor pe fiecare filieră. Mai mult, dacă vom continua fără o astfel de organizație, filiera ecologică nu va fi bine înțeleasă și chiar confundată cu restul agriculturii convenționale”, a declarat domnul Costin Lianu, Președinte Inter-Bio.

USH Pro Business

Evenimente, Comunicare și Internaționalizare

Str. Nicolae Iorga nr 34-36,

Sector 1, București

Tel: +40 216 500 014

E-mail : office@ushprobusiness.ro

www.ushprobusiness.ro

Search

Filter by

Newsletter