Presă

Event preview image

SuperKoncept ProBusiness sprijină tinerii cu idei de afaceri inovatoare

 

Event preview image

Servicii de interes pe piața arhivării

 

Event preview image

Producătorii de vinuri românești se pot promova pe piața irlandeză

 

Event preview image

Ambiții mari pentru exportatorii români de produse ecologice

 

Event preview image

Performanțele României în domeniul sectorului agriculturii ecologice

 

Event preview image

Centrele de export și clusterele din România își unesc forțele

Publicat 07 Februarie 2018

În cadrul reuniunii clusterelor din România, organizată de Asociația Clusterelor din România – CLUSTERO, împreună cu clusterul ASTRICO NORD EST, la Piatra Neamț, în perioada 2-3 februarie a.c., echipa Centrului de Afaceri pentru Export – CAE Bacău a organizat un workshop la sediul centrului inovativ Rubik Hub, eveniment în care s-au analizat posibilitățile și interesul participanților de înființare și dezvoltare a unor clustere cu profil agricultură ecologică și mobilă în Regiunea Nord Est, urmând ca aceste inițiative să fie monitorizate și incluse în programul de export  de către CAE Bacău.

La întâlnire au participat reprezentanți ai unor clustere din domeniile agricultură și mobilă din Regiunea NE și alte regiuni de dezvoltare ale țării, inclusiv clusterul de agricultură ecologică Bio Concept Valea Prahovei.

În cadrul dezbaterilor, s-a convenit cu reprezentanții și conducerea Agenției de Dezvoltare Regională – ADR Nord - Est dezvoltarea unei baze de date comune pentru firmele din domeniile agricultură ecologică și mobilă și implementarea în parteneriat de servicii suport pentru exportatorii din program, precum și diseminarea de cunoștințe pentru alți operatori interesați de export.

În cadrul workshop-ului, s-a precizat că prin CAE Bacău, Camera de Comerț și Industrie Bacău își dezvoltă expertiza și serviciile sustenabile pentru a deveni un centru specializat de export în ecosistemul inovativ regional.

Reprezentanții ADR Nord Est au convenit dezvoltarea unui dialog structurat permanent pe aceste teme.

În acest context, Camera de Comerț și Industrie și CAE Bacău vor continua dialogul și cu medii universitare și institute de cercetări pe aspecte ce țin de specializarea inteligentă în cele doua sectoare din program și  alte domenii, cu scopul de a aduce la export produse inovative. Printre universitățile interesate se află Universitatea Vasile Alecsandri din Bacău, Universitatea George Bacovia Bacău și Universitatea Spiru Haret din București prin centrul antreprenorial universitar USH Pro Business.

”Centrele de afaceri de export pe care le dezvoltă Programul de Cooperare Elvețiano – Român sunt inițiative extrem de valoroase, ele vor trebui replicate și în alte regiuni precum și pentru alte domenii de export iar conexiunile lor cu clusterele le vor face mai puternice pe plan regional” a declarat Costin Lianu, Conf. Univ. Dr. Export Management

 

USH Pro Business

Eveniment , Comunicare și  Internaționalizare

Str. Nicolae Iorga nr 34-36,

București, sector 1

Tel:  +40 216 500 014

E-mail :  office@ushprobusiness.ro
www.ushprobusiness.ro

 

Event preview image

Reacții și puncte de vedere în sprijinul negociatorilor români pentru acordurile de liber schimb cu Australia, respectiv Noua Zeelandă

Publicat 02 Februarie 2018

- Eveniment 1 februarie 2018 -

Urmare evenimentului „Deschiderea negocierilor de semnare a unui acord de liber schimb între Uniunea Europeana, Noua Zeelandă și Australia”, ce a avut loc la data de 1 februarie 2018, firmele și experții participanți au semnalat următoarele elemente de interes, în cadrul negocierilor, care vor fi  prezentate reprezentanților oficiali ai României pe lângă Comisia Europeană, precum și departamentului de comerț exterior din Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat:

Eliminarea barierelor și restricțiilor pentru produsele agroalimentare și produsele ecologice (Cooperativa Bio Cătina, cluster Bio Concept Valea Prahovei, cluster Bio Danubius)
Promovarea în negociere a punctului de vedere european privind indicațiile geografice (IPG) și protecția proprietății intelectuale (Cooperativa Bio Cătina, cluster Bio Concept Valea Prahovei, cluster Bio Danubius)
Sprijinirea IMM-urilor în identificarea partenerilor de afaceri prin intermediul Enterprise Europe Network (EEN). În acest sens, este necesară deschiderea unui punct de contact EEN în Australia similar celui din Noua Zeelandă (ARIES).
Extinderea acordului Europa-Australia pentru vinuri, pe zona de protecție a indicațiilor geografice (APEV)
Necesitatea unor măsuri simplificate pentru accesul pe piața pentru IMM-uri (USH Pro Business)
Crearea unui cadru adecvat de promovare sustenabilă a IMM-urilor implicate în internaționalizare, printr-o conectare mai strânsă a agențiilor de promovare și facilitarea comerțului, precum și realizarea unei baze de date comună pentru accesul pe piața (USH Pro Business)
Crearea unei baze de date comună a exportatorilor români care au potențial pe piața australiană și beneficiază de recomandarea statului român (Go Innovate)
Cunoașterea mai bună a sistemului de achiziții publice și a reglementărilor pe piața australiană și neo-zeelandeză, accesul la informații de piață (ARIES, USH Pro Business)
Pe lângă aceste obstacole, cei prezenți au semnalat faptul că o mare parte din barierele în calea schimburilor sunt legate de necunoașterea pieței și a lipsei informațiilor dar și de numeroase bariere birocratice existente în România care împiedică firmele românești să caute oportunități de export (controale cu proceduri greoaie și mari consumatoare de resurse, documentație în exces, etc).

 

”A fost semnalat, de asemenea, faptul că negociatorii români ar trebui să vizeze o liberalizare cât mai mare a pieței de servicii, în special IT și turism, precum și produse agroalimentare și premium.

Din perspectiva centrului USH Pro Business, există un mare potențial de conectare a universităților pe servicii educaționale și de cercetare având în vedere pronunțatul caracter antreprenorial al universităților australiene și neo-zeelandeze” a declarat Costin Lianu, director general USH Pro Business.

În cadrul evenimentului au fost prezentate: ansamblul relațiilor UE-Australia și Noua Zeelandă, aspecte ale relațiilor bilaterale cu România, evoluția negocierilor și punctele de vedere exprimate de mediile de afaceri europene cu privire la aceasta temă, studii de caz de acces pe piață.

În studiul de caz prezentat de Go Innovate, companie de consultanță IT, a fost reliefată importanța barierelor culturale și faptul că în Australia există cutume și uzanțe ale pieței care trebuie bine înțelese dacă vrei să fii de succes.

La eveniment au fost prezente 30 de persoane, reprezentând firme și asociații din sectoarele IT&C, electronică, echipamente industriale, energie și construcții, produse agroalimentare și  produse ecologice precum și mass media.

De asemenea, la eveniment au fost prezenți reprezentanți ai  Ministerului  pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat și Academia Română.

 

1 februarie 2018

 

USH Pro Business

Eveniment , Comunicare și  Internaționalizare

Str. Nicolae Iorga nr 34-36,

București, sector 1

Tel:  +40 216 500 014

E-mail :  office@ushprobusiness.ro
www.ushprobusiness.ro

Event preview image

Valea Prahovei un cluster dinamic al agriculturii economice

Publicat 29 Ianuarie 2018

- Eveniment 26 ianuarie 2018, Ploiești-

La data de 26 ianuarie 2017 a avut loc la Ploiești o noua întâlnire a clusterului Bio Concept Valea Prahovei, eveniment ce a reunit, în special, operatorii economici în sistem  de producție agricolă ecologică din zona Valea Prahovei și regiunea Muntenia. În cadrul întâlnirii, organizate de USH Pro Business în cooperare cu Direcția Agricolă Județeană Prahova, Camera de Comerț și Industrie Prahova și Asociația Proecologic Sistem, s-a dezbătut importanța și rolul clusterului în dezvoltarea conceptului de agricultură ecologică în regiune, precum și în dezvoltarea exportului de produse de acest gen. În acest context acțiunea s-a desfășurat sub egida Centrului de Afaceri pentru Export Prahova (CAE), centru care funcționează la CCIPh ca un element esențial al programului româno – elvețian de susținere a exportului.

La întâlnire au participat un număr de peste 20 de producători de produse ecologice, respectiv miere, fructe, legume care și-au manifestat interesul de a deveni membri în cluster și de a participa la programul de susținere a exporturilor. De asemenea, au fost prezente firme din domeniul comercializării produselor ecologice și consultanți în inovare și internaționalizare. 

Pe lângă Universitatea Spiru Haret, în cluster este membru și Universitatea Petrol și  Gaze, ceea ce va contribui la implicarea mediilor academice și universitare în dezvoltarea acestei entități.

O mare parte a conferinței s-a axat pe dezvoltarea de către  CAE Ploiești a unor servicii suport eficiente și integrate de susținere a exportatorilor în timpul și după închiderea  programului de finanțare a firmelor din domeniu, prin programul româno – elvețian.

În cadrul întâlnirii s-a consolidat echipa de management a clusterului, asigurată de Asociația Proecologic Sistem,  și s-a fixat un calendar de activități de viitor. Următoarea întâlnire a clusterului va avea loc la Câmpina în perioada 16-17 februarie a.c. cu ocazia unor activități de promovare a mierii ecologice prin Asociația Producătorilor de Miere din Valea Prahovei care va adera în viitor la cluster.

"Prin această conferință clusterul Bio Concept Valea Prahovei se consolidează și se maturizează, putând deveni un cluster model în domeniu la nivel național și internațional. Clusterul are o compoziție robustă de firme, universități, autorități, astfel în jurul lui se coagulează forțe decise să facă schimbarea în domeniul produselor  ecologice prin accentul pus pe procesare, export, cooperare, reputație, brand " a declarat dl conf. univ. dr Costin Lianu, director general USH Pro Business și membru fonator al Asociației "Clustero"

29 ianuarie 2018


USH Pro Business

Eveniment , Comunicare și  Internaționalizare

Str. Nicolae Iorga nr 34-36,

București, sector 1

Tel:  +40 216 500 014

E-mail :  office@ushprobusiness.ro
www.ushprobusiness.ro

Event preview image

Industriile creative din București vor avea un Cluster

Publicat 18 Ianuarie 2018

În data de 17 ianuarie 2018, USH Pro Business și Asociația Bucureștiul Creativ au organizat evenimentul ”Creative Bucharest Cluster”, întâlnire ce a vizat constituirea clusterului “Creative Bucharest Cluster”. La eveniment au participat reprezentanți ai sectoarelor creative și culturale, atât din mediul de afaceri cât și cel universitar.

În cadrul evenimentului au fost dezbătute teme privind rolul ecosistemelor antreprenoriale în dezvoltarea firmelor, a parteneriatelor în cadrul sectorului, precum și al formării și stimulării antreprenoriale la nivel de cluster; rolul clusterului ca structură asociativă în dezvoltarea IMM-urilor din sectoarele creative și culturale; rolul centrelor de transfer tehnologic universitare, în structuri de tip cluster.

Evenimentul a găzduit o amplă dezbatere privind perspectivele industriilor creative în România, fiind subliniată importanța industriei creativității în economia țării, identificarea sectoarelor creativității, politicile sectoriale specifice, conceperea unor indicatori specifici industriei, rolul și locul politicilor publice în acest domeniu.

De asemenea, în cadrul evenimentului, a fost prezentat și evidențiat rolul asociației în susținerea antreprenoriatului în domeniul audiovizualului, cinematografiei și a altor sectoare culturale.

În urma dezbaterilor au fost stabilite: etapele viitoare ale activităților clusterului;  domeniile industriei reprezentate de firmele prezente la eveniment (audio-vizual, cinematografie, arhitectură, arhivare, design în industria textilă, noi materiale, tehnologia comunicațiilor și tehnologia informațiilor); serviciile de tip cluster ce vor fi oferite membrilor (cursuri antreprenoriale, servicii de reprezentare a intereselor și advocacy, lobby, servicii de internaționalizare și acces pe piețe externe, analiza competiției și de competitivitate a firmelor).

Ca priorități în activitatea de management a clusterului au fost stabilite următoarele: constituirea entității de management a clusterului (EMC), construirea unui site al clusterului și a  elementelor de identitate vizuală și logo, precum și activități de consultanță în identificarea surselor de finanțare și crearea unei baze de date pentru propuneri de proiecte.

Prin lansarea Creative Bucharest Cluster, USH Pro Business va consolida centrul CTT Pro Transfer, departament creat și autorizat în urmă cu un an în domeniul industriilor creative. Între centrul de transfer si cluster va exista o strânsă colaborare în viitor, prin oferirea de servicii specifice industriei creative.

USH Pro Business

Eveniment , Comunicare și  Internaționalizare

Str. Nicolae Iorga nr 34-36,

București, sector 1

Tel:  +40 216 500 014

E-mail :  office@ushprobusiness.ro
www.ushprobusiness.ro

Event preview image

Întâlnire internă a echipei manageriale a clusterului Bio Concept Valea Prahovei - 5 ianuarie 2018, Ploiești -

Publicat 11 Ianuarie 2018


La data de 05 ianuarie 2018 s-a desfășurat la sediul Direcției Pentru Agricultură Județeană Prahova o întâlnire a clusterului Bio Concept Valea Prahovei, prilej cu care s-au analizat modalități prin care clusterul poate deveni mai activ în cursul anului 2018.

În cadrul întâlnirii s-a stabilit  ca la data de 26 ianuarie 2018 să se organizeze adunarea generală a membrilor clusterului cu invitare de noi membrii din domeniul bioeconomiei.

De asemenea, au fost convenite modalități de creștere a vizibilității clusterului prin crearea unei pagini web și prezentarea ofertei clusterului pe aceasta.

 

USH Pro Business

Eveniment , Comunicare și  Internaționalizare

Str. Nicolae Iorga nr 34-36,

București, sector 1

Tel:  +40 216 500 014

E-mail :  office@ushprobusiness.ro
www.ushprobusiness.ro

Search

Filter by

Newsletter