Presă

Event preview image

Proiectele Erasmus+ o şansă pentru o Românie mai competitivă

 

Event preview image

România anunţă la Biofach Nürnberg pregătirea primului standard privat al agriculturii ecologice sustenabile în arealul Deltei Dunării

 

Event preview image

Reuniunea Consiliului Consultativ al Strategiei UE la Regiunea Dunării (SUERD)

 

Event preview image

Danube Furniture Cluster “Se poate inova împreună”

 

Event preview image

Impactul digitalizării asupra IMM-urilor în comerțului mondial. Transformarea digitală favorizează exportul şi internaţionalizarea

 

Event preview image

În România agricultura ecologică are nevoie de recunoaştere, adopţie şi susţinere

Publicat 06 Februarie 2020

Aceasta a fost o concluzie importantă a întâlnirii organizate de Asociația INTER-BIO în data de 4 februarie 2020, la sediul USH Pro Business. Discuţiile au avut ca temă prioritățile naționale și regionale privind agricultura ecologică în contextual noilor orientări și directive ale Comisiei Europene. Alături de membrii asociației, au participat reprezentanți ai clusterelor Bio Danubius Tulcea şi  BioNEst-Iași, ai Camerei de Comerț și Industrie Bacău, ai Direcției Agricole Județene Mureș precum şi ai ASRO - Organismul naţional de standardizare și reprezentanți mass-media.

Dezbaterile au vizat subiecte importante privind viitorul agriculturii ecologice în Uniunea Europeană, ca urmare a discuțiilor avute la Bruxelles de Asociația INTER-BIO cu reprezentanți ai IFOAM EU. Au fost prezentate succint noile reguli UE pentru produsele agroalimentare ecologice. S-a evidenţiat faptul că între România şi ţările UE, avansate în domeniu, există un decalaj semnificativ de adopţie a agriculturii ecologice atât la nivel de producători cât şi de consumatori. Piaţa românească este puţin dezvoltată mai ales sub aspectul procesării produselor ecologice şi consumului, iar depăşirea acestei situaţii presupune voinţă de schimbare şi o strategie clară dedicată acestui sector.

S-a accentuat rolul educaţiei în creșterea consumului de produse ecologice și al campaniilor de conștientizare privind beneficiile aduse sănătății. De asemenea digitalizarea și inovarea activității producătorilor din sector au atras atenția participanților la eveniment,  care au înțeles că pentru a deveni competitivi atât pe piața internă cât și pe cea externă este nevoie să investească în aceste noi tipuri de servicii unindu-și eforturile pe întregul lanţ valoric al filierelor de produs.

“Agricultura ecologică avansează peste tot, cu dinamism, iar standardele ei devin mai înalte, cu noi reguli de producţie, de procesare, de control şi de certificare, mai riguroase, care trebuie să asigure creşterea siguranţei alimentare şi să aducă un aport la sanătatea umană. În plus, se va pune accent pe o înţelegere superioară a conceptului de integrare în producţia bio sau organică a bio-economiei şi economiei circulare. Fermierul sau procesatorul ecologic modern va avea grijă nu numai să producă bio, dar să şi recicleze sau să foloseasca energie verde. Din păcate, noi, în România nu recunoaştem importanţa acestor schimbări şi există încă voci care susţin că agricultura ecologică e iluzorie. Totuşi, nu putem să evoluăm decuplaţi de ţările avansate mizând în continuare pe chimie, organisme modificate genetic şi produse nesănătoase deşi tentaţia există. Consumatorii nu beneficiază de o educaţie sistematică şi de o informare corectă  asupra avantajelor pentru sănătate a alternativei ecologice care devine dominantă în UE” a declarat Conf. univ.dr. Costin Lianu, Preşedinte Inter Bio şi Director General USH Pro Business.

USH Pro Business

Evenimente, Comunicare și Internaționalizare

Str. Nicolae Iorga nr 34-36,

Sector 1, București

Tel: +40 216 500 014

E-mail : office@ushprobusiness.ro

www.ushprobusiness.ro

Event preview image

CLUSTERUL DANUBE ENGINEERING HUB PROMOVEAZĂ INOVAREA

Publicat 28 Ianuarie 2020

La data de 17 ianuarie 2020 a avut loc la Ploiești o nouă întâlnire de lucru a membrilor Clusterului Danube Engineering Hub, prilej cu care s-a convenit întărirea capacității entității de management de a acționa pentru dezvoltarea unor proiecte concrete de cercetare- dezvoltare-inovare și s-au fixat jaloanele unei strategii de dezvoltare și internaționalizare a acestuia. De asemenea, entitatea de management a clusterului și-a asumat rolul de secretariat al consorțiului de clustere Wallachia Hub din regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia, creat în luna noiembrie 2019 și se va implica în activitățile de specializare inteligentă la nivel regional.

“Intenționăm să atragem noi membri, firme cu profil de cercetare-inovare- dezvoltare atât în consorțiu, cât și în cluster și să fim parteneri activi ai Agenției de Dezvoltare Regională. Ne bucură implicarea Sistemului Cameral în activitățile noastre, precum și a Universităţii Petrol- Gaze din Ploiești și a Centrului USH Pro Business” a declarat domnul Costin
Trandafir, președinte al clusterului Danube Engineering Hub și al consortiului Wallachia Hub.

“Regiunea Sud-Muntenia, deși are un potențial de inovare ridicat la nivel de IMM-uri, este rămasă în urmă față de alte regiuni din țară și străinătate. De asemenea, transformarea digitală este puțin înțeleasă și adoptată de firme. Ne asumăm un rol de promotor al inovării atât prin acest cluster, cât și prin consorțiul Wallachia Hub”, a declarat domnul Costin Lianu, președintele de onoare al consorțiului Wallachia Hub.

USH Pro Business

Evenimente, Comunicare și Internaționalizare

Str. Nicolae Iorga nr 34-36,

Sector 1, București

Tel: +40 216 500 014

E-mail : office@ushprobusiness.ro

www.ushprobusiness.ro

Event preview image

Parteneriat strategic pentru promovarea produselor ecologice ca factor cheie al sănătăţii umane

Publicat 22 Ianuarie 2020

În prima parte a lunii ianuarie 2020, a fost semnat acordul de parteneriat între ASOCIAŢIA ONE HEALTH – NEW MEDICAL CONCEPT, ROMÂNIA și ASOCIAŢIA INTER-BIO, acestea fiind reprezentate de președinții celor doua entităţi,  domnul Nicolae MANOLESCU,  respectiv domnul Costin LIANU. 

Având în vedere convergenţa preocupărilor părţilor vizând abordarea holistică a sănătăţii umane, AOH şi Asociația Inter-Bio convin stabilirea unui parteneriat strategic în vederea implementării conceptului medical global “One Health”, inclusiv prin stimularea producţiei şi consumului de produse ecologice prin :
•    Campanii de conştientizare;
•    Participarea împreună în consorţii care vizează  realizarea de proiecte CDI ;
•    Susţinerea unor evenimente şi acţiuni destinate colaborării ştiinţifice şi schimbului de informaţii precum: conferinţe, congrese naţionale şi internaţionale, editări de reviste ştiinţifice; 
•    Susţinerea unor acţiuni destinate promovării şi aplicării principiilor comune celor două concepte,organizarea de evenimente şi a unor serii de prelegeri tematice chiar a unor  caravane de asistenta medicala primara prin documentare difuzate prin radio,tv si internet dar si prin materiale editate şi distribuite în scoli, unităţi medicale, destinate conştientizării în rândul populaţiei privind beneficiile consumului produselor alimentare ecologice.

„AOH și INTER-BIO au un scop comun, acela de a contribui la sanătatea umană prin consmul de produse ecologice. Acest scop este puţin cunoscut şi recunoscut de societatea românească ca unul important pentru viitorul oamenilor iar noi ne vom implica în promovarea lui, în cunoaşterea lui” a declarat dl Costin Lianu, preşedinte Inter-Bio şi director general USH Pro Business.

USH Pro Business

Evenimente, Comunicare și Internaționalizare

Str. Nicolae Iorga nr 34-36,

Sector 1, București

Tel: +40 216 500 014

E-mail : office@ushprobusiness.ro

www.ushprobusiness.ro

Event preview image

Dunărea intră în casele oamenilor prin design creativ

Publicat 17 Decembrie 2019

Aceasta a fost ideea care s-a evidenţiat în proiectele realizate pentru prima ediție a concursului de design de mobilier DANUBE DESIGNERS AWARD 2019, desfășurat în perioada 1 Noiembrie -10 Decembrie 2019.

Evenimentul de lansare a concursului a avut loc la data de 1 Noiembrie 2019, la Universitatea de Arhitectură și Urbanism ”Ion Mincu” București (UAUIM), în prezența studenților, cadrelor didactice universitare și reprezentanților Danube Furniture Cluster.

În data de 13 decembrie USH Pro Business împreună cu Danube Furniture Cluster și Universitatea de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu” au organizat evenimentul de decernare a premiilor concursului, la care alături de organizatori, au participat Asociația Producătorilor de Mobilă din România - APMR în calitate de invitat şi studenţii înscriși în concurs. La această primă ediție a concursului au aplicat, un număr de 15 studenți din cadrul facultăților de Arhitectură, Urbanism și Arhitectură de Interior din cadrul UAUIM.

Procesul de jurizare s-a desfășurat în perioada 10-12 decembrie 2019, proiectele participante fiind punctate în funcţie de: originalitatea,  legătura cu ideea de Dunăre,  relevanță și concept, estetica şi funcționalitate obiectului de mobilier propus.

Juriul concursului a fost format din:
-    prof. dr. arh.  Beatrice JOGER, Decan Facultatea de Arhitectura de Interior “Ion Mincu” București
-    conf. dr. arh. Codina DUȘOIU – Facultatea de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu", București;
-    prof. dr. arh. habil. Urb. Cerasela CRĂCIUN – Facultatea de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu" București;
-    Gabriel NĂFUREANU – Președinte ”Danube Furniture Cluster”, adminstrator Lux Artim SRL;
-    Raluca TOMUȚĂ – Director General  ”Danube Furniture Cluster”;
-    Liana BRATU - membru ”Danube Furniture Cluster”, Director Comercial - Arta Lemnului SA ;
-    Sorin IACOB -  membru ”Danube Furniture Cluster”, administrator Neo Pal Grup SRL.

Proiectele premiate au convins prin eleganța și sensibilitatea abordării conceptuale, prin unicitate, ergonomie, funcționalitate, fluiditate, adaptabilitate și lejeritate în manipularea pieselor proiectate.

Juriul a premiat cele mai bune proiecte, care s-au detașat prin creativitate și inovare  astfel:
Locul I, 1000 Lei – stud.designer Simona Suflețel, anul V, Facultatea de Arhitectură de interior, UAUIM.
Locul II, 700 Lei –  stud.arh. Elian Raul Mîșulescu, anul III, Facultatea de Arhitectură de interior, UAUIM.
Locul II, 500 Lei – stud.designer Alexandru Ion Nemesniciuc Cerneleac, anul V, Facultatea de Arhitectură de interior –Design de produs, Universitatea de Arhitectură și Urbanism ”Ion Mincu” București

“Suntem impresionaţi de creativitatea tinerilor designeri, precum şi de interesul deosebit  de participare. Am premiat cele mai relevante lucrări pentru tema concursului dar, am constatat că şi celelalte sunt creaţii remarcabile. Clusterul nostru, va dezvolta un parteneriat cu aceşti tineri pentru promovarea lucrărilor lor şi chiar şi pentru realizarea unor prime prototipuri. Avem în vedere continuarea acestor concursuri şi în anii ce urmează.” a declarat Gabriel Năfureanu, preşedinte Danube Furniture Cluster.

“Ne bucură faptul că acest concurs a fost atractiv pentru un număr mare de studenţi şi că acesta poate fi un model de cooperare viabil între universităţi, producători şi tinerii designeri. Am pus în acest fel bazele unei comunităţi de practică ce se va dezvolta în anii următori atât în cadru naţional cât şi internaţional. Considerăm emblematică pentru Strategia Dunării, tematica şi lucrările premiate” a declarat Costin Lianu, director general USH Pro Business
Danube Furniture Cluster

www.adf-dfc.ro            

USH Pro Business

Evenimente, Comunicare și Internaționalizare

Str. Nicolae Iorga nr 34-36,

Sector 1, București

Tel: +40 216 500 014

E-mail : office@ushprobusiness.ro

www.ushprobusiness.ro

Event preview image

Experții FDA SUA: Firmele românești trebuie să fie mai agresive pe piața americană a produselor agroalimentare

Publicat 16 Decembrie 2019

Aceasta a fost una din concluziile seminarului „Exportă cu ajutorul experţilor FDA” (Food and Drug Administration), organizat în data de 12 decembrie 2019, de USH Pro Business împreună cu Inter-Bio şi Registrar Corp USA, organizaţie americană pregatita să susţină prin transfer de cunoştiinţe modul în care poţi fi exportator de success pe piaţă. Doar 150 de firme româneşti au certificate FDA faţă de Grecia, unde numărul lor este peste 1000 şi Bulgaria peste 300.

La eveniment au participat  producători şi procesatori de produse agroalimentare din România, care manifestă un  interes deosebit pentru  piaţa  alimentară din SUA.  John  Moysoglou, reprezentant al Registrar Corp, a adus informaţii  referitoare la condiţiile particulare în procesul de export către Statele Unite.

Participanţii au aflat detalii despre modul  de etichetare, verificare a ingredientelor, înregistrare FCE (Food Canning Establishment), elaborare a notificării prealabile de export cât şi despre modul în care aceştia pot găsi distribuitori pe piaţă sau pregăti un plan de afaceri. Expertul Registrar Corp a explicat cu exemple concrete modul de respectare regulilor federale, de stat sau locale din America, pentru a putea exporta materii prime sau bunuri de consum alimentare (reglementările FDA). La finalul workshop-ului, reprezentanţii firmelor au folosit sesiunea de întrebări şi răspunsuri pentru a primi sfaturi pe probleme punctuale cu care s-au confruntat în trecut.

“Procedurile FDA de înregistrare sunt puţin cunoscute, iar noi vom continua să organizăm seminarii de transfer de cunoștiințe specifice unui centru de afaceri de export la nivel regional. Lipsa de performanţă a firmelor româneşti în ceea ce priveşte exportul, poate fi explicată prin faptul că participarea la acţiuni de promovare în exterior, la târguri, expoziţii, misiuni economice, se realizează fără ca firmele să beneficieze de un training prealabil și  fără să fie certificate pe piaţă. Majoritatea nu  au un plan de afaceri robust înainte de a cheltui bani în misiuni economice externe. Participarea la târguri şi expoziţii internaţionale ar trebui să fie corelata cu participarea mai întâi la astfel de evenimente care pregătesc firmele pentru export” a declarat Costin Lianu, director general USH Pro Business, prorector Relații Internaționale Universitatea ”Spiru Haret”.


USH Pro Business

Evenimente, Comunicare și Internaționalizare

Str. Nicolae Iorga nr 34-36,

Sector 1, București

Tel: +40 216 500 014

E-mail : office@ushprobusiness.ro

www.ushprobusiness.ro

Search

Filter by

Newsletter