Presă

Event preview image

Întâlnirea de lucru a membrilor CC SUERD

 

Event preview image

Inițiativa DUC- formarea alianței Dual Use Cluster

 

Event preview image

Producătorii români insuficient pregătiți pentru export

 

Event preview image

Managerii IMM-urilor, actori cheie pentru depășirea decalajelor de inovare

 

Event preview image

Strategia UE pentru Regiunea Dunării are nevoie de o revizuire mai amplă

 

Event preview image

Centrele de transfer tehnologic în atenția Innovative Enterprise Week 2019

Publicat 28 Iunie 2019

În perioada 19-21 Iunie 2019, USH Pro Business a participat la Conferința Innovative Enterprise Week 2019, eveniment organizat de Ministerul Cercetării şi Inovării în colaborare cu UEFISCDI, sub auspiciile Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene.

Conferința a vizat promovarea excelenței prin inovare la nivel european, îmbunătățirea cunoștințelor despre accesul la finanțare pentru inovatori, promovarea antreprenoriatul bazat pe inovare și stimularea investițiilor private în acord cu previziunile programului Horizon Europe.

Tema evenimentului a fost centrată pe viitorul program de finanțare a cercetării și inovării la nivel european (Horizon Europe), precum și pe analiza dinamicii ecosistemelor de inovare la nivel național, european și global.

“Pentru centrele de transfer tehnologic este un eveniment important. Am participat la o dezbatere a cărei tematică a avut un puternic caracter aplicativ, reprezentanți ai sistemului bancar prezentând cazuri de succes finanțând start-up uri, acceleratoare, explicând cum se ajunge de la idee la proiect finanțabil, cum se susțin inovațiile și se scalează potențialul, cum se pot evita riscurile majore pentru investitorii privați. În curând vom putea aplica în următorul program de cercetare și inovare al UE (2021 - 2027) - Horizon Europe pentru programul de finanțare pentru susținere de tehnologii avansate - Pathfinder - și pentru - Acceleratoare - program de finanțare pentru IMM uri” a declarat Corina Gudei, director, CTT Pro Transfer, USH Pro Business.


USH Pro Business

Evenimente, Comunicare și Internaționalizare

Str. Nicolae Iorga nr 34-36,

Sector 1, București

Tel: +40 216 500 014

E-mail : office@ushprobusiness.ro

www.ushprobusiness.ro

Event preview image

INTER-BIO semnalează provocările agriculturii organice în noua Politică Agricolă Comună ( PAC)

Publicat 26 Iunie 2019

În perioada 20-21 iunie, organizatorii politici europeni și naționali precum și comunitatea de operatori din sistemul de agricultură organică s-au întrunit la București, în cadrul European Organic Congress, tema congresului fiind "Inovația și tehnologia: cum se îmbunătățește, se inspiră și se livrează produse organice".

Congresul a pus accent pe îmbunătățirea politicilor agricole, experții și factorii de decizie prezenți au dezbătut Politica Agricolă Comună (PAC) dar și teme precum noua arhitectură ecologică a PAC în beneficiul fermierilor, consumatorilor și comunităților rurale. De asemenea, au fost dezbătute teme specifice cum ar fi contribuția agricultorilor ecologici la obiectivele PAC și modul de elaborare a bugetului de sprijin pentru fermierii ecologici. S-a analizat modul în care un nou plan de acțiune ar putea contribui la prioritățile perioadei 2020-2027.

Dezbaterea s-a axat și pe inovare și digitizare în domeniul agriculturii organice și rolul acestor tehnologii în dezvoltarea agricolă sustenabilă.

“Comisia Europeană poate lăsa la latitudinea statelor membre să introducă criterii de dezvoltare sustenabilă agricolă, pe baza cărora să acorde subvenții, ceea ce nu poate fi neapărat în avantajul agriculturii ecologice, în cazul în care nu este prioritizată corect la nivel național. În plus, va trebui continuat efortul de educare a ceea ce înseamnă agricultura ecologică și importanța ei pentru sănătate, astfel încât dezvoltarea de noi standarde să pornească de la câștigurile și avantajele pentru sănătate. Universitatea Spiru Haret va efectua o analiză de impact privind scenariile de subvenție a agriculturii românești organice în contextul noii PAC” a declarat Costin Lianu, președintele INTER-BIO, director general USH Pro Business.


USH Pro Business

Evenimente, Comunicare și Internaționalizare

Str. Nicolae Iorga nr 34-36,

Sector 1, București

Tel: +40 216 500 014

E-mail : office@ushprobusiness.ro

www.ushprobusiness.ro

Event preview image

Mișcarea mondială One Health prezentă în România la nivel academic de prim rang

Publicat 25 Iunie 2019

În perioada 21-22 iunie 2019 a avut loc la București ”2nd European One Health, Conference”, eveniment dedicat participării conceptului global One Health în promovarea sănătății și a vieții în general, în prezența unor somități ale lumii medicale: reprezentanți ai Academiei Regale de Științe a Olandei, Academia Regală de Medicină a Belgiei, Academia Națională de Medicină a Franței, Institutul Roslin din Scoția, Universitatea Utrecht, Universitatea Texas A&M, ESAC (European Scientific Academies Council)- asociația care reprezintă toate Academiile de Științe Europene ș.a.

Universitatea Spiru Haret a fost  co-organizator al conferinței alături de Asociația ”One Health Romania”, Academia de Științe Medicale din România, Federația Europeană a Academiilor de Medicina  și Fundația UNGSII.

Conferința s-a constituit ca cel mai important eveniment european în domeniu,  reunind personalități din domeniul științei medicinii umane, științelor veterinare, agricole, microbiologie, protecția mediului,  cu acest prilej fiind  conturate noi direcții în aplicarea și valorificarea conceptului One Health.

Evenimentul a fost structurat pe trei zile și a abordat teme legate de prezentarea provocărilor și activităților științifice și medicale în Europa legate de conceptul One Health precum: dimensiunea de mediu a rezistenței antimicrobiene și posibilitatea de reevaluare a antibioticelor; oncologie comparată; medicina alimentației și siguranța alimentelor; medicina ocupațională; bioeconomia, educația și spiritul one health; mega proiecte europene One Health, etc.  S-a decis elaborarea unui raport care va fi înaintat instanțelor Uniunii Europene și care va fi dezbătut în final în Parlamentul European.

În data de 22 iunie 2019, Universitatea Spiru Haret, prin centrul antreprenorial USH Pro Business, a fost organizatorul mesei rotunde ”Mediul de afaceri și noua paradigmă One Health”. Dezbaterea a fost concentrată pe modul în care comunitatea de afaceri, producătorii, comercianții, furnizorii, operatorii de procesare și organismele de certificare cooperează în filială, pentru a dezvolta noi piețe și noi lanțuri de valori mai aproape de abordarea holistică a sănătății umane. Temele principale ale mesei rotunde au fost: impactul conceptului One Health asupra mediului de afaceri; securitatea alimentară și certificarea produselor alimentare, produse ecologice, tehnologii disruptive ș.a.

”Contribuția Universității Spiru Haret, prin masa rotundă, a fost extrem de bine apreciată de personalitățile prezente care au declarat că dezbaterile oferă o perspectivă mai bogată și holistică asupra conceptului dezbătut, aducând aportul altor științe și domenii precum: urbanismul, construcțiile, tehnologia informației, agricultura ecologică, dezvoltarea urbană și rurală s.a.

De asemenea, implicarea mediului de afaceri în conceptul și interacțiunea academică cu aceste domenii de interdisciplinaritate este un aspect inovator care va fi luat în considerare de către Asociația Mondială One Health. Au fost apreciate legăturile pe care Universitatea Spiru Haret le are nu doar cu Asociația One Health, dar și cu domenii complementare cum  ar fi agricultura ecologică prin Asociația Inter-Bio. S-a convenit ca un grup de lucru comun Inter Bio – One Health să fie promovat la nivel european” a declarat Costin Lianu, prorector Universitatea Spiru Haret, director General USH Pro Business.

USH Pro Business

Evenimente, Comunicare și Internaționalizare

Str. Nicolae Iorga nr 34-36,

Sector 1, București

Tel: +40 216 500 014

E-mail : office@ushprobusiness.ro

www.ushprobusiness.ro

Event preview image

Smart eHub contribuie la transformarea digitală a regiunilor București-Ilfov și Sud Muntenia

Publicat 13 Iunie 2019

Smart eHub, cu sprijinul DIHELP Academy, a susținut în data de 6 iunie 2019, un workshop dedicat dezvoltării primului centru regional de inovare digitală din regiunile București–Ilfov și Sud Muntenia. Scopul acestui eveniment a fost de a consolida legătură dintre membrii consorțiului Smart eHub și stakeholderii din cele două regiuni menționate și, în același timp, de a avea o consultare publică cu privire la serviciile pe care consorțiul ar trebui să le ofere companiilor care au nevoie de transformare prin inovație digitală.

"Există destulă confuzie între semnificațiile termenilor de digitizare și digitalizare. Gartner, Forbes și alți lideri de opinie autorizați  sunt de acord că există cel puțin trei procese paralele, dar asta nu înseamnă că în funcție de înțelegere, un utilizator sau altul al noțiunilor să nu contribuie la menținerea confuziei prin interpretări proprii. Digitizarea desemnează procesul de transformare a informație și conținutului din analog in biți iar digitalizarea este  de fapt un proces de utilizare de către organizații a tehnologiilor informației pentru a fi mai eficiente. Cel mai amplu însă  ca întindere semantică este transformarea digitală, care presupune cele două noțiuni anterioare dar și practica social-economică globală în care  convergența  noilor tehnologii generează modele de interacțiune cu mediul, între oameni, de comunicare, de afaceri.

Smart eHub va trebui, pe de o parte, să contribuie la creșterea nivelului de pregătire digitală prin măsuri de conștientizare și educare, cât și la dezvoltarea gradului de digitalizare a societății și a firmelor prin servicii cât mai atractive și utile mediului de afaceri în special. Însă obiectivul cel mai ambițios pe care ni-l propunem este transformarea digitală a regiunilor de dezvoltare unde vom acționa" a declarat conf. universitar dr. Costin Lianu, director general USH Pro Business, prorector Universitatea Spiru Haret și membru fondator Smart E Hub.

Motivul principal pentru care acest consorțiu de inovare digitală a fost creat este acela de a oferi organizațiilor din regiunile București–Ilfov și Sud Muntenia posibilitatea de acces la un one-stop-shop unde pot să obțină soluții inovatoare digitale care să le răspundă nevoilor lor. Pentru a afla care sunt aceste nevoi specifice fiecărei industrii în regiunile menționate, coordonatorii,  USH Pro Business,  Smart Alliance Innovation Technology Cluster  & ELINCLUS Cluster împreună cu Olivier Chartier și Alexander Vigkos, mentorii din cadrul DIHELP Academy, au avut o sesiune interactivă cu membrii consorțiului, reprezentanți ai Ministerului pentru Fonduri Europene, ai Agenției pentru Dezvoltare Regională București–Ilfov și ai Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia.

„În timpul evenimentului am dezbătut principalele întrebări la care audiența dorea un răspuns: ce este un Hub de Inovare Digitală, cum am creat Smart eHub, viziunea, misiunea și, cel mai important – cum putem ajuta companiile din regiunile București–Ilfov și Sud Muntenia să devină mai profitabile prin digitalizare. Ceea ce noi credem că este cel mai important detaliu al acestui eveniment este felul în care audiența a interacționat cu noi. Feedback-ul pozitiv în mare măsură ne-a făcut să credem că acest proiect poate să fie principalul motor al digitalizării în aceste regiuni” a declarat Cosmin Măcăneață, Vicepreședinte Smart Alliance Innovation Technology Cluster și Managing Partner Omega Trust.

Am dezbătut modelul de business al Smart eHub-ului pentru a-l putea îmbunătăți și să juxtapunem conceptele necesare pentru a dezvolta un hub de inovare digitală care să acționeze ca un facilitator  pentru  organizațiile  care  sunt în căutare de a-și mări profitul. Feedback-ul pe care l-am primit a fost foarte pozitiv, sprijinind strategia pe care coordonatorii Smart eHub au ales-o. În același timp, aportul participanților a fost extrem de valoros și se va regăsi în modelul de business pe care-l vom aplica.

„Ceea ce m-a impresionat cel mai mult este numărul mare de companii private prezente dar și reprezentanții guvernului și ai agențiilor de dezvoltare regională. Consider că este un început extraordinar pentru Smart eHub și suntem impresionați de capacitatea și expertiza voastră pentru a putea livra promisiunile hub-ului”, a declarat Alexandros Vigkos, Specialist în inovație la Ecorys.

Prin colaborarea cu autoritățile publice, organizațiile profesionale și non-profit precum și cu mediul privat de afaceri, se dorește a se crea o agora a digitizării și identificarea celor mai inovatoare soluții pentru problemele stringente subliniate în ultimul Index al Economiei Digitale și Societate cu privire la gradul scăzut de digitalizare.

„Crearea Smart eHub este un pas foarte important în creșterea competitivității economice a organizațiilor din regiunile targetate. Sinergia creată de aceste trei entități separate este, de fapt, piatra de temelie pe care orice organizație din cele două regiuni pot să se transforme digital. Cred cu tărie că Smart eHub reprezintă un răspuns concret în regiunile noastre pentru a ajuta organizațiile să se alinieze la trendurile societății viitorului, a declarat Paul Svasta, Președinte ELINCLUS Cluster, profesor la Universitatea Politehnică București.

Smart eHUB intenționează să colaboreze și să lucreze împreună cu principalii actori ai societății noastre, cum ar fi: autorități publice, mediul privat de afaceri, universități, organizații non-guvernamentale, institute de cercetare și companii din domeniul IT&C pentru a găsi soluții fezabile în vederea transformării prin digitalizare, astfel încât să existe un impact relevant în economia românească. 


USH Pro Business

Evenimente, Comunicare și Internaționalizare

Str. Nicolae Iorga nr 34-36,

Sector 1, București

Tel: +40 216 500 014

E-mail : office@ushprobusiness.ro

www.ushprobusiness.ro

Event preview image

Atracţia tinerilor pentru robotică

Publicat 04 Iunie 2019

Universitatea Spiru Haret, prin Centrul antreprenorial USH Pro Business Ploieşti, în cooperare cu clusterul Danube Engineering Hub, a organizat în data de 1 Iunie 2019, de Ziua Internațională a Copilului, evenimentul “A bot’s life. Robotică şi informatică aplicată. Ediția II.”.

La eveniment au participat copii din clasele 1-4 din Ploieşti, alături de părinţi, beneficiind de un transfer de cunoştinţe cu exemple practice privind robotica şi informatica aplicată.

Copiilor li s-a făcut o prezentare a sistemelor robotice și a modului de aplicare a acestor sisteme în diverse activități umane. S-a pus accent pe dezvoltarea deprinderilor practice pentru o categorie de vârstă extrem de receptivă la noile tehnologii.

În colaborare cu clusterul Danube Engineering Hub, Universitatea Spiru Haret se va implica în diseminarea acestor cunoștințe și organizarea de cursuri în învățământul preuniversitar.

“Acţiunea se înscrie în  preocupările Universităţii Spiru Haret şi a clusterului Danube Engineering Hub, de a dezvolta un centru de transfer de cunoştinţe şi de transformare digitală. Universitatea îşi propune ca prin USH Pro Business să devină  un furnizor de servicii de transformare digitală şi de pregătire timpurie a tinerilor talentaţi spre acest obiectiv. “ a declarat conf.univ. dr Costin Lianu, director general USH Pro Business.

USH Pro Business

Evenimente, Comunicare și Internaționalizare

Str. Nicolae Iorga nr 34-36,

Sector 1, București

Tel: +40 216 500 014

E-mail : office@ushprobusiness.ro

www.ushprobusiness.ro

Search

Filter by

Newsletter