Presă

Event preview image

Clusterele danubiene Danube Engineering Hub și Bio Danubius lansează vinurile românești la Forum Vini München, 8-10 noiembrie 2019

 

Event preview image

Inter-Bio dezvoltă legături de cooperare cu Naturland

 

Event preview image

Danube Furniture Cluster susține și promovează tinerele talente prin lansarea concursului ”Danube Young Designers Award 2019”

 

Event preview image

Lansarea Ghidului “Romania for the Chinese business environment”, prilej de analiza a relațiilor economice bilaterale

 

Event preview image

Pledoarie pentru o eficiență sporită a implicării României în Strategia Dunării și în elaborarea noilor programe operaționale pentru fondurile europene

 

Event preview image

Centrul de inovare digitală Smart eHub, un aliat în accelerarea digitizării firmelor românești

Publicat 15 Octombrie 2019

În data de 9 octombrie 2019, USH Pro Business împreună cu Smart Alliance și Elinclus, au organizat prin Centrul de Inovare Digitală Smart eHUB, la sediul Bibliotecii Centrale a Universității ”Politehnica” din București, evenimentul SMARTeMATCH, un eveniment de matchmaking care s-a bucurat de un real succes.

Evenimentul a oferit participanților oportunitatea de a lua parte la o serie de întâlniri prestabilite pe baza profilurilor și a intereselor firmelor. În urma acestora, firmele participante au identificat oportunități de dezvoltare a afacerilor inclusiv prin  folosirea de servicii de digitizare.

Misiunea Centrului de inovare Digitală Smart eHUB este de a contribui activ la transformarea digitală regională, prin susținerea companiilor în dezvoltarea strategiilor de dezvoltare și prin implementarea unor soluții inovatoare concrete. Prin intermediul centrului este facilitată comunicarea dintre furnizorii de soluții digitale și agenții economici care doresc să implementeze soluții tehnologice, de digitalizare, etc.

”Evenimentul SMART eMATCH a fost un succes datorită contribuției membrilor fondatori Smart eHUB. La eveniment au participat și membrii ecosistemului de inovare ai centrului USH Pro Business, fie în calitate de ofertanți de servicii, fie în calitate de potențiali cumpărători. Vom continua să organizăm astfel de evenimente și în următorii ani alături de alte serivicii de accelerare a transformării digitale. În România va trebui să alergăm mai repede spre digitizare decât în alte țări dacă vrem să recuperăm rămânerile în urmă. Soluția digitizării firmelor nu este ceva opțional ci obligatoriu pentru a rezista pe piață” a declarat conf. univ. dr. Costin Lianu, Director General USH Pro Business și președinte  în exercițiu Smart eHUB.

”Membrii clusterului Smart Alliance au beneficiat substanțial de aceste întâlniri, având posibilitatea să ofere soluții de digitalizare altor participanți. Prin acest eveniment, Smart Alliance își consolidează poziția de furnizor de servicii de digitalizare la nivel regional și internațional” a declarat Florian Simionescu, membru fondator al Smart Alliance, Președinte Integrisoft Solutions.

”Sunt entuziasmată de succesul acestui eveniment care a reprezentat o modalitate rapidă și ușoară de a ne prezenta firmele unor parteneri noi sau a unor piețe noi. Ne așteptăm la o creștere a ratei de succes a acestui tip de evenimente, întrucât antreprenorii români încă trebuie să se familiarizeze cu folosirea pe larg a acestui instrument pentru creșterea afacerilor” a declarat doamna Emanuela Modoran, inițiator și Coordonator Executiv al Smart eHUB. 

”Am avut oportunitatea de a prezenta și discuta oportunitățile de dezvoltare ale unor proiecte și parteneriate noi pentru membrii clusterului ELINCLUS. Totodată, faptul ca programul întâlnirilor a fost foarte eficient prestabilit, mi-a permis să particip la câteva cursuri la Universitate și să mă întorc pentru a participa și la alte întâlniri” a declarat dr. ing. Bogdan Mihăilescu, Manager ELINCLUS Cluster.

Misiunea centrului de inovare Smart e HUB este de a furniza servicii digitale în special companiilor din sectorul privat, dar și către sectorul public, fiind capabil să ofere cea mai bună expertiză și cele mai bune competențe în domeniul tehnologiilor necesare transformării digitale, cum ar fi: servicii de fabricație electronică, proiectare pentru fabricație, servicii digitale de externalizare, procesare de date, IoT, IIoT, Industry 4.0, M2M, inteligență artificială, robotică, servicii de cloud, smart manufacturing, tehnologii laser, printare 3D, blockchain, GIS, etc.

Smart eHUB se adresează problemelor privind digitalizarea regională prin furnizarea de servicii personalizate IMM-urilor din regiune. Coordonatorii dețin cele mai bune competențe pentru a oferi soluții de digitalizare către ecosistemul regional care nu are o percepție foarte clară asupra beneficiilor aduse de digitalizare. Într-un context inovativ regional modest față de restul Europei, Smart eHUB vine ca o soluție eficientă în deschiderea companiilor spre digitalizare.


USH Pro Business

Evenimente, Comunicare și Internaționalizare

Str. Nicolae Iorga nr 34-36,

Sector 1, București

Tel: +40 216 500 014

E-mail : office@ushprobusiness.ro

www.ushprobusiness.ro

Event preview image

Industriile creative, un motor al specializării inteligente regionale

Publicat 08 Octombrie 2019

În data de 1 octombrie 2019, centrul de transfer tehnologic “CTT Pro Transfer ”, departament al USH Pro Business, specializat în industrii creative, a participat la “Atelierul de descoperire antreprenorială în domeniul industriilor creative - noi tehnologii și cross-inovare în media digitală, vizualizare și gaming” organizat de Agenția pentru Dezvoltare Regională București - Ilfov.

Atelierul reprezintă componenta procesului de elaborare a Strategiei Regionale de Specializare Inteligentă a regiunii București-Ilfov (RIS3 BI) de către Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov, în domeniul industriilor creative și a implicat actori locali și regionali ce formează cvadruplul helix (mediul de afaceri, mediul universitar și de cercetare, administrația publică și societatea civilă).

Scopul atelierului a fost acela de a implica activ entitățile participante în crearea premiselor specializării inteligente a regiunii București - ILFOV, prin acțiuni de identificare a provocărilor, nevoilor sau disfuncționalităților corespunzătoare domeniului - industrii creative.

“CTT Pro Transfer și clusterul Bucureștiul Creativ au participat la ateliere similare și în alte regiuni de dezvoltare precum și în alte domenii de activitate. Sunt importante, pentru că rezultatele ce vor fi identificate, vor putea deveni motoare ale inovării în regiune. O condiție însă trebuie să fie îndeplinită și anume - să existe o comunicare continuă între actorii regionali. Doar așa pot fi în concordanță cu tendințele și oportunitățile pieței și se pot dezvolta. Promovarea transferului tehnologic și de cunoștințe, diversificarea tehnologică se realizează prin comunicare permanentă cu toți actorii locali și regionali” a declarat Corina Gudei, director CTT Pro Transfer.


USH Pro Business

Evenimente, Comunicare și Internaționalizare

Str. Nicolae Iorga nr 34-36,

Sector 1, București

Tel: +40 216 500 014

E-mail : office@ushprobusiness.ro

www.ushprobusiness.ro

Event preview image

Gândirea strategică, securitatea națională și interesul național

Publicat 04 Octombrie 2019

În cadrul conferinței internaționale ”National security policy, from strategic thinking to security and defence institutions”, eveniment ce a avut loc la data de 3 octombrie 2019 la București, cu tema ”Fundamental questions and systemic solutions for Romania's current and future security”, au fost intens dezbătute subiecte precum amenințările externe și vulnerabilitățile interne legate de securitatea națională. 

 

O concluzie importantă acceptată de cei prezenți a fost legătura dintre securitatea națională, (ca stare  de legalitate, echilibru, stabilitate economico-sociala și politică,) și conceptul de interes național și  identitate națională.

 

O întrebare fundamentală pusă în plen de dl. Costin Lianu, prorector Relații Internaționale, Universitatea Spiru Haret,  a fost  legată de modalitatea în care apărăm și promovăm o identitate națională. În contextul actual aceasta este afectată de lipsa de coeziune, dezechilibre economice, instabilitate, depopulare, sărăcie, exod al creierelor, declin demografic, mediu precar, stare de neîncredere și lipsa unui brand de țară. O altă întrebare fundamentală este cât de serioasă și importantă este această vulnerabilitate internă în context geo politic.

 

În centrul dezbaterilor ce au urmat, aspectele legate de vulnerabilitățile economice, sociale și  politice au fost considerate la fel de importante ca și amenințările externe pentru păstrarea, apărarea și promovarea identității naționale.

 

"A fost o inițiativă lăudabilă să declanșezi astfel de dezbateri. Au rămas multe subiecte mai puțin dezbătute, precum redefinirea identității naționale în contextul identității europene sau aspectele legate de brand de țară, de recâștigare a încrederii în noi înșine și a coeziunii ca parte esențială a securității naționale. Dezbaterea a reliefat mai multe aspecte precum vulnerabilități și neajunsuri, amenințări dar și  multe întrebări retorice fără răspuns sau soluții. Dacă ar fi să fim consecvenți cu subiectul dezbaterii, gândirea strategică începe cu formularea unei viziuni și a unor opțiuni strategice fundamentate științific, care să fie analizate și validate minuțios de statul român, dar formulările au fost destul de  sumare în această direcție. Rămâne încă neclar cine coagulează forțele naționale pentru ca răspunsul gândirii strategice să se regăsească în acțiuni practice, eficiente măcar pentru atenuarea gravelor vulnerabilități interne " a declarat Costin Lianu, prorector Relații Internaționale, Universitatea Spiru Haret.


USH Pro Business

Evenimente, Comunicare și Internaționalizare

Str. Nicolae Iorga nr 34-36,

Sector 1, București

Tel: +40 216 500 014

E-mail : office@ushprobusiness.ro

www.ushprobusiness.ro

Event preview image

„Danube Furniture Cluster” vizează inovarea, internaționalizarea și atragerea de noi membrii

Publicat 04 Octombrie 2019

În cadrul unei reuniuni a clusterului Danube Furniture, eveniment ce a avut loc în data de 28 septembrie ac, la primăria orașului Breaza, județul Prahova, firmele membre ale acestuia au prezentat oferta de servicii a clusterului către firmele interesate și au analizat posibilitățile de cooperare în domeniul design și al interconectării activității producătorilor cu școlile de design. De asemenea, a fost analizat aportul industriilor creative la activitățile clusterului prin implicarea unor centre de inovare precum USH Pro Business.

”Clusterul nostru este în prezent funcțional și ne preocupăm să avem o comunicare  mai amplă în vederea creșterii capacității de inovare și internaționalizare a acestuia. Suntem prezenți cu firme din trei regiuni de dezvoltare, respectiv Nord-Est, Sud-Est și Sud-Muntenia și vom continua să ne extindem” a declarat George Năfureanu, președinte Danube Furniture Cluster

”În centrul preocupării clusterului vor fi industriile creative care pot contribui la creșterea capacității de producție de mobilă, la crearea de produse inovatoare și comercializarea lor pe canale media inovative.

Un domeniu important al activității clusterului va fi internaționalizarea și dezvoltarea conceptului de Centre Regionale de Export pentru industria mobilei folosind experiența acumulată în Programul de Cooperare Elvețiano-Român de susținere a exportatorilor, program de care o bună parte din membrii clusterului au beneficiat în ultimii doi ani”, a declarat Costin Lianu, director general USH Pro Business, președinte Asociația Centrelor de Afaceri pentru Export (ACEX).


USH Pro Business

Evenimente, Comunicare și Internaționalizare

Str. Nicolae Iorga nr 34-36,

Sector 1, București

Tel: +40 216 500 014

E-mail : office@ushprobusiness.ro

www.ushprobusiness.ro

Event preview image

Deschiderea anului universitar 2019-2020

Publicat 02 Octombrie 2019

În data de 1 octombrie ac, în Piața Ovidiu a municipiului Constanța, Universitatea ”Spiru Haret”, reprezentată de dl. Costin Lianu, Prorector Relații Internaționale și Director General al USH Pro Business, a fost prezentă la ceremonia de deschidere a anului universitar 2019-2020.

De asemenea, la ceremonie au fost prezente autorități locale reprezentate de viceprimar și subprefect, precum și conducerile celorlalte universități din mediul academic al județului Constanța, respectiv Universitatea Maritimă, Academia Navală ”Mircea cel Bătrân”, Universitatea ”Andrei Șaguna”, Universitatea ”Ovidius”.

În cadrul ceremoniei a fost prezentat cuvântul de salut al domnului Conf. univ. dr. Aurelian A. Bondrea, Rector al Universității ”Spiru Haret”. A fost reliefată implicarea Universității ”Spiru Haret” în mediul academic local și prestigiul de care se bucură, alături de îndemnurile pentru noua generație de studenți, de a porni pe băncile universității noastre cu toată încrederea că pregătirea lor se va face cu scopul unei inserții cât mai bună pe piața muncii și în mediul economico-social local și regional.

De asemenea, a fost evidențiată deschiderea universității către antreprenoriat, cercetare și specializare inteligentă multidisciplinară cu alte universități și cu mediul de afaceri local, universitatea fiind activă în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, cu clustere la care sunt invitate și alte universități din zonă.


USH Pro Business

Evenimente, Comunicare și Internaționalizare

Str. Nicolae Iorga nr 34-36,

Sector 1, București

Tel: +40 216 500 014

E-mail : office@ushprobusiness.ro

www.ushprobusiness.ro

Search

Filter by

Newsletter