Presă

Event preview image

Industriile creative, un motor al specializării inteligente regionale

 

Event preview image

”Dual Use Cluster”, centru de excelență în domeniul tehnologiilor de utilizare duală, civilă și militară

 

Event preview image

Clusterele danubiene Danube Engineering Hub și Bio Danubius lansează vinurile românești la Forum Vini München, 8-10 noiembrie 2019

 

Event preview image

Inter-Bio dezvoltă legături de cooperare cu Naturland

 

Event preview image

Danube Furniture Cluster susține și promovează tinerele talente prin lansarea concursului ”Danube Young Designers Award 2019”

 

Event preview image

Lansarea Ghidului “Romania for the Chinese business environment”, prilej de analiza a relațiilor economice bilaterale

Publicat 28 Octombrie 2019

În data de 23 octombrie a.c.,Universitatea ”Spiru Haret”, prin USH Pro Business şi în parteneriat cu Shanghai University of International Business and Economics (SUIBE) a organizat seminarul ”Romania for the Chinese business environment,  prilej cu care a fost lansat ghidul cu acelaşi nume, ghid carese adresează mediului de business chinez ce dorește  să dezvolte afaceri în România.

Ghidul a fost lansat în prezența reprezentanților Ambasadei Chinei în România şi a fost urmat de prelegerea domnului Yuhong Shang, Profesor în Economie la SUIBE, cu care Universitatea ”Spiru Haret” are parteneriat strategic. Prelegerea Profesorului Yuhong Shang s-a axat pe evoluţia exporturilor românești în China şi urmărirea fluxurilor comerciale în Europa Centrală şi de Est, prelegere din care rezulta că, în ciuda creșterilor anuale, exportul nostru în China este încă sub potențialul său de creștere. Astfel, domnul profesor Shang a evidențiat că din totalul de  315 categorii de produse de larg consum (descrise la 4 cifre în sistemul comercial armonizat HS) unde România este exportator la nivel mondial, mai puțin de jumătate (142) sunt valorificate pe piața chineză la export. De aceea, una din dintre propunerile Profesorului Yuhong Shang pentru dezvoltarea relațiilor de cooperare economică între cele două țări a vizat cunoașterea și aprofundarea potențialului pieței chineze de către producătorii români care vor să exporte produse competitive în China.

O altă sugestie pentru reprezentanții mediului de afaceri din România a fost explorarea posibilității de a exporta produse de calitate și în orașe medii și mici din punct de vedere demografic din China, după modelul țărilor din Europa Centrală și de Est precum Ungaria, Polonia, Serbia, Slovacia dar și a Europei Occidentale. În prezent, exporturile românești sunt concentrate doar în orașele mari, deși piața chineză are o dimensiune impresionantă. Contextul este favorabil, bazându-se pe creșterea constantă a nivelul de trai a populației chineze care solicită din ce în ce mai mult produse de calitate dar și pe evoluția relațiilor și raporturilor comerciale actuale dintre China și SUA. În acest sens, profesorul Shang a subliniat că, urmare a războiului comercial SUA-China, se vor produce mutații și reorientări la importul chinez de produse de consum din alte zone, România putând valorifica această reorientare pe piață.

Participanții, antreprenori și clustere cu care Universitatea ”Spiru Haret” are colaborări, au propus ca pe lângă studii și analize de piață, cele doua universități să continue dezvoltarea unor astfel de forme de îndrumare a mediilor de afaceri. De asemenea, dna Sara Wechsler, președintele clusterului „Romanian Textile Concept”, a ridicat problema cooperării prin centre logistice și de comerț, folosind coridoare logistice de pe teritoriul României pentru industria textilă, solicitând o formă de cooperare în acest sens între cele doua universități.

“Ghidul și dezbaterile ce au urmat au scos în evidență faptul că nu știm încă să valorificăm relațiile economice cu China. Avem o percepție greșită că dacă există tensiuni comerciale și bariere, nu se poate face comerț, export și dezvolta investiții. Investițiile chineze în România și în regiunea est-europeana sunt până la cca 500 iar în vestul Europei sunt de ordinul miilor. Noi suntem inhibați, alții nu. Parteneriatul între universități își propune să reducă, prin cercetare, analize și studii, prin îndrumare, aceste inhibiții. Prima cooperare am avut-o la Shanghai când cercetători chinezi de la SUIBE au conferențiat, în cadrul târgului internațional Biofach Shanghai 2019,  firmelor românești de produse ecologice din programul elvețiano-român vizând reducerea disparităților economico-sociale în cadrul UE extinse și de susținere a exporturilor românești pentru IMM-uri.

Vom continua cu alte activități de susținere, de cercetare, analiză și îndrumare pentru a orienta producătorii români în activități de export și a atrage investiții din provinciile chineze dezvoltate, care preferă produse românești de calitate, precum și în activități de identificare a celor mai bune trasee/rute comerciale. Cele două universități vor colabora pentru a elabora un ghid care să îndrume exportatorii români pe piaţa chineză, ca replică la acest ghid care se adresează mai mult antreprenorilor chinezi. În plus, dezbaterile ne-au oferit prilejul să vedem că firmele românești știu să gândească strategic. Faptul că s-a ridicat problema coridoarelor logistice și de comerț Est-Vest și atragerea prin România a acestor coridoare, folosind inclusiv traseul Dunării este exact ce semnalăm în ghid ca atractiv pentru chinezi. Din păcate, așa cum remarcăm și în ghid, elaborat de un colectiv de autori pe care l-am coordonat, România a ratat de ani buni să definească aceste coridoare ca proiect strategic atât la nivel de UE, cât și ca proiect strategic fanion în Strategia UE pentru Regiunea Dunării- SUERD. Este vorba de neglijatul European Gateway Project, al cărui promotor am fost și care stă în rafturi” a declarat Costin Lianu, Prorectorul Universității Spiru Haret și director general USH Pro Business.


USH Pro Business

Evenimente, Comunicare și Internaționalizare

Str. Nicolae Iorga nr 34-36,

Sector 1, București

Tel: +40 216 500 014

E-mail : office@ushprobusiness.ro

www.ushprobusiness.ro

Event preview image

Pledoarie pentru o eficiență sporită a implicării României în Strategia Dunării și în elaborarea noilor programe operaționale pentru fondurile europene

Publicat 22 Octombrie 2019

La data de 18 octombrie a.c., a avut loc, la sediul USH Pro Business, întâlnirea de lucru a membrilor Consiliului Consultativ  SUERD București la inițiativa mai multor membri ai societății civile preocupați de modul de  evaluare implementării SUERD din perspectiva revizuirii documentului. Au fost aduse în discuție noi modalități de evaluare a proiectelor SUERD și identificarea de proiecte fanion care să fie supuse atenției autorităților ce asigură guvernanța SUERD în România.

S-a făcut referire la  documentul consolidat de revizuire a SUERD care  indică faptul că Strategia, în multe privințe, nu a atins așteptările de implementare. Pornind de la recomandările făcute în documentul de revizuire Final Consolidated Input Document of the Danube Countries for the Revision of the EUSDR Action Plan (V1)” de a consolida mecanismele de consultare națională privind implementarea SUERD, membri CC SUERD au făcut o serie de propuneri:

- obligativitatea diseminării informațiilor de la nivelul grupurilor de lucru interministeriale (GLI) către membrii CC SUERD;

- membrii CC SUERD să desemneze experți în Consiliile consultative ale Autorității Manageriale pentru elaborarea ghidurilor de finanțare;

- definirea, susținerea și promovarea unor proiecte strategice fanion pe SUERD (ex: European Gateway Project - dezvoltare de coridoare logistice și de transport pe relația EST-VEST);

-  dezvoltarea unui birou la nivelul autorităților publice locale și a unei expertize de scriere de proiecte;

- includerea  unui  mecanism  (obligatoriu) de  consultare a cetățenilor pentru noile propuneri de  Programe Operaționale ( cercetare pe baza de chestionar) la nivel de comunitate.

Cei prezenți, după analizarea documentului consolidat vor face și alte propuneri.                  De asemenea, aceștia au relatat că nu cunosc punctul de vedere al comisiei la documentul consolidat și au întrebat dacă autoritățile române care asigură guvernanța SUERD au fost informate, pentru a informa și Consiliul.

Propunerile formulate de către membrii CC SUERD au fost  transmise  către Ministerul Afacerilor Externe, ca autoritate coordonatoare SUERD la nivel național, în vederea convocării unei ședințe comune în prezența coordonatorilor GLI  în baza propunerilor formulate de cei prezenți.

”Consiliul Consultativ SUERD, pornit ca o inițiativă importantă în România de a atrage societatea civilă în mecanismele de guvernanță a strategiei, își dezvoltă tot mai mult această vocație prin discuții informale între cei preocupați de neajunsurile și nereușitele în utilizarea fondurilor de coeziune.

Au fost făcute propuneri și le comunicăm spre grupurile de lucru interministeriale, tocmai pentru că în această perioadă se redefinesc condițiile noilor programe operaționale pentru a accesa fonduri europene pana la orizontul anului 2027. Experiența anterioara ne-a demonstrat  că la programele operaționale anterioare sistemul de consultare a fost extrem de firav și nu dorim să se mai repete” a declarat conf. univ. dr. Costin LIANU, coordonator Secretariatul Consiliului  Consultativ SUERD.


USH Pro Business

Evenimente, Comunicare și Internaționalizare

Str. Nicolae Iorga nr 34-36,

Sector 1, București

Tel: +40 216 500 014

E-mail : office@ushprobusiness.ro

www.ushprobusiness.ro

Event preview image

Centrul de inovare digitală Smart eHub, un aliat în accelerarea digitizării firmelor românești

Publicat 15 Octombrie 2019

În data de 9 octombrie 2019, USH Pro Business împreună cu Smart Alliance și Elinclus, au organizat prin Centrul de Inovare Digitală Smart eHUB, la sediul Bibliotecii Centrale a Universității ”Politehnica” din București, evenimentul SMARTeMATCH, un eveniment de matchmaking care s-a bucurat de un real succes.

Evenimentul a oferit participanților oportunitatea de a lua parte la o serie de întâlniri prestabilite pe baza profilurilor și a intereselor firmelor. În urma acestora, firmele participante au identificat oportunități de dezvoltare a afacerilor inclusiv prin  folosirea de servicii de digitizare.

Misiunea Centrului de inovare Digitală Smart eHUB este de a contribui activ la transformarea digitală regională, prin susținerea companiilor în dezvoltarea strategiilor de dezvoltare și prin implementarea unor soluții inovatoare concrete. Prin intermediul centrului este facilitată comunicarea dintre furnizorii de soluții digitale și agenții economici care doresc să implementeze soluții tehnologice, de digitalizare, etc.

”Evenimentul SMART eMATCH a fost un succes datorită contribuției membrilor fondatori Smart eHUB. La eveniment au participat și membrii ecosistemului de inovare ai centrului USH Pro Business, fie în calitate de ofertanți de servicii, fie în calitate de potențiali cumpărători. Vom continua să organizăm astfel de evenimente și în următorii ani alături de alte serivicii de accelerare a transformării digitale. În România va trebui să alergăm mai repede spre digitizare decât în alte țări dacă vrem să recuperăm rămânerile în urmă. Soluția digitizării firmelor nu este ceva opțional ci obligatoriu pentru a rezista pe piață” a declarat conf. univ. dr. Costin Lianu, Director General USH Pro Business și președinte  în exercițiu Smart eHUB.

”Membrii clusterului Smart Alliance au beneficiat substanțial de aceste întâlniri, având posibilitatea să ofere soluții de digitalizare altor participanți. Prin acest eveniment, Smart Alliance își consolidează poziția de furnizor de servicii de digitalizare la nivel regional și internațional” a declarat Florian Simionescu, membru fondator al Smart Alliance, Președinte Integrisoft Solutions.

”Sunt entuziasmată de succesul acestui eveniment care a reprezentat o modalitate rapidă și ușoară de a ne prezenta firmele unor parteneri noi sau a unor piețe noi. Ne așteptăm la o creștere a ratei de succes a acestui tip de evenimente, întrucât antreprenorii români încă trebuie să se familiarizeze cu folosirea pe larg a acestui instrument pentru creșterea afacerilor” a declarat doamna Emanuela Modoran, inițiator și Coordonator Executiv al Smart eHUB. 

”Am avut oportunitatea de a prezenta și discuta oportunitățile de dezvoltare ale unor proiecte și parteneriate noi pentru membrii clusterului ELINCLUS. Totodată, faptul ca programul întâlnirilor a fost foarte eficient prestabilit, mi-a permis să particip la câteva cursuri la Universitate și să mă întorc pentru a participa și la alte întâlniri” a declarat dr. ing. Bogdan Mihăilescu, Manager ELINCLUS Cluster.

Misiunea centrului de inovare Smart e HUB este de a furniza servicii digitale în special companiilor din sectorul privat, dar și către sectorul public, fiind capabil să ofere cea mai bună expertiză și cele mai bune competențe în domeniul tehnologiilor necesare transformării digitale, cum ar fi: servicii de fabricație electronică, proiectare pentru fabricație, servicii digitale de externalizare, procesare de date, IoT, IIoT, Industry 4.0, M2M, inteligență artificială, robotică, servicii de cloud, smart manufacturing, tehnologii laser, printare 3D, blockchain, GIS, etc.

Smart eHUB se adresează problemelor privind digitalizarea regională prin furnizarea de servicii personalizate IMM-urilor din regiune. Coordonatorii dețin cele mai bune competențe pentru a oferi soluții de digitalizare către ecosistemul regional care nu are o percepție foarte clară asupra beneficiilor aduse de digitalizare. Într-un context inovativ regional modest față de restul Europei, Smart eHUB vine ca o soluție eficientă în deschiderea companiilor spre digitalizare.


USH Pro Business

Evenimente, Comunicare și Internaționalizare

Str. Nicolae Iorga nr 34-36,

Sector 1, București

Tel: +40 216 500 014

E-mail : office@ushprobusiness.ro

www.ushprobusiness.ro

Event preview image

Industriile creative, un motor al specializării inteligente regionale

Publicat 08 Octombrie 2019

În data de 1 octombrie 2019, centrul de transfer tehnologic “CTT Pro Transfer ”, departament al USH Pro Business, specializat în industrii creative, a participat la “Atelierul de descoperire antreprenorială în domeniul industriilor creative - noi tehnologii și cross-inovare în media digitală, vizualizare și gaming” organizat de Agenția pentru Dezvoltare Regională București - Ilfov.

Atelierul reprezintă componenta procesului de elaborare a Strategiei Regionale de Specializare Inteligentă a regiunii București-Ilfov (RIS3 BI) de către Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov, în domeniul industriilor creative și a implicat actori locali și regionali ce formează cvadruplul helix (mediul de afaceri, mediul universitar și de cercetare, administrația publică și societatea civilă).

Scopul atelierului a fost acela de a implica activ entitățile participante în crearea premiselor specializării inteligente a regiunii București - ILFOV, prin acțiuni de identificare a provocărilor, nevoilor sau disfuncționalităților corespunzătoare domeniului - industrii creative.

“CTT Pro Transfer și clusterul Bucureștiul Creativ au participat la ateliere similare și în alte regiuni de dezvoltare precum și în alte domenii de activitate. Sunt importante, pentru că rezultatele ce vor fi identificate, vor putea deveni motoare ale inovării în regiune. O condiție însă trebuie să fie îndeplinită și anume - să existe o comunicare continuă între actorii regionali. Doar așa pot fi în concordanță cu tendințele și oportunitățile pieței și se pot dezvolta. Promovarea transferului tehnologic și de cunoștințe, diversificarea tehnologică se realizează prin comunicare permanentă cu toți actorii locali și regionali” a declarat Corina Gudei, director CTT Pro Transfer.


USH Pro Business

Evenimente, Comunicare și Internaționalizare

Str. Nicolae Iorga nr 34-36,

Sector 1, București

Tel: +40 216 500 014

E-mail : office@ushprobusiness.ro

www.ushprobusiness.ro

Event preview image

Gândirea strategică, securitatea națională și interesul național

Publicat 04 Octombrie 2019

În cadrul conferinței internaționale ”National security policy, from strategic thinking to security and defence institutions”, eveniment ce a avut loc la data de 3 octombrie 2019 la București, cu tema ”Fundamental questions and systemic solutions for Romania's current and future security”, au fost intens dezbătute subiecte precum amenințările externe și vulnerabilitățile interne legate de securitatea națională. 

 

O concluzie importantă acceptată de cei prezenți a fost legătura dintre securitatea națională, (ca stare  de legalitate, echilibru, stabilitate economico-sociala și politică,) și conceptul de interes național și  identitate națională.

 

O întrebare fundamentală pusă în plen de dl. Costin Lianu, prorector Relații Internaționale, Universitatea Spiru Haret,  a fost  legată de modalitatea în care apărăm și promovăm o identitate națională. În contextul actual aceasta este afectată de lipsa de coeziune, dezechilibre economice, instabilitate, depopulare, sărăcie, exod al creierelor, declin demografic, mediu precar, stare de neîncredere și lipsa unui brand de țară. O altă întrebare fundamentală este cât de serioasă și importantă este această vulnerabilitate internă în context geo politic.

 

În centrul dezbaterilor ce au urmat, aspectele legate de vulnerabilitățile economice, sociale și  politice au fost considerate la fel de importante ca și amenințările externe pentru păstrarea, apărarea și promovarea identității naționale.

 

"A fost o inițiativă lăudabilă să declanșezi astfel de dezbateri. Au rămas multe subiecte mai puțin dezbătute, precum redefinirea identității naționale în contextul identității europene sau aspectele legate de brand de țară, de recâștigare a încrederii în noi înșine și a coeziunii ca parte esențială a securității naționale. Dezbaterea a reliefat mai multe aspecte precum vulnerabilități și neajunsuri, amenințări dar și  multe întrebări retorice fără răspuns sau soluții. Dacă ar fi să fim consecvenți cu subiectul dezbaterii, gândirea strategică începe cu formularea unei viziuni și a unor opțiuni strategice fundamentate științific, care să fie analizate și validate minuțios de statul român, dar formulările au fost destul de  sumare în această direcție. Rămâne încă neclar cine coagulează forțele naționale pentru ca răspunsul gândirii strategice să se regăsească în acțiuni practice, eficiente măcar pentru atenuarea gravelor vulnerabilități interne " a declarat Costin Lianu, prorector Relații Internaționale, Universitatea Spiru Haret.


USH Pro Business

Evenimente, Comunicare și Internaționalizare

Str. Nicolae Iorga nr 34-36,

Sector 1, București

Tel: +40 216 500 014

E-mail : office@ushprobusiness.ro

www.ushprobusiness.ro

Search

Filter by

Newsletter