Presă

Event preview image

”Danube Furniture Cluster” își dezvoltă capacitatea de acțiune pe piață

 

Event preview image

Supraviețuire prin inovare

 

Event preview image

Întâlnirea de lucru a membrilor CC SUERD

 

Event preview image

Inițiativa DUC- formarea alianței Dual Use Cluster

 

Event preview image

Producătorii români insuficient pregătiți pentru export

 

Event preview image

Managerii IMM-urilor, actori cheie pentru depășirea decalajelor de inovare

Publicat 05 Iulie 2019

În continuarea turneului la filialele USH Pro Business din țară, la Constanța, a fost organizat la data de 1 iulie ac, al treilea workshop ”SME Instrument Masterclass”, eveniment organizat în parteneriat cu Applied Research Solutions-ARS.

Și la acest eveniment au participat firme din domenii diverse din toată țara, interesate să acceseze un instrument unic și total diferit față de ce se oferă  prin fondurile cu finanțare din România.

Alături de expertul internațional Evgheni Kossev, fondator Applied Research Solutions, s-a aflat și Florin Păun, fondator Agilising Innovation și Start-up Xvaluator.com, membru al Joint European Disruptive Initiative și unul din  membrii în juriul Consiliului European de Inovare.

Ca și la evenimentele anterioare, mediul academic local al Universității Spiru Haret și studenți au fost prezenți la eveniment pentru a se iniția în modalitatea de implicare pentru dezvoltarea cercetării aplicate.

”Suntem plăcut impresionați de faptul că managerii români încep să înțeleagă valoarea acestui instrument de sprijin. De la începerea acestei forme de transfer de cunoștințe avem deja o companie participantă la curs care a accesat fonduri pe o soluție inovativă. Ne bucurăm pentru această firmă, dar nu uităm că numărul celor ce accesează este extrem de mic, fapt pentru care vom continua acest workshop și în alte localități.

Secretul constă în tenacitate, creativitate, asumare de riscuri și capacitatea de a convinge un juriu internațional exigent că folosești până la 2,5 milioane de euro pentru o soluție de piață pe care nimeni nu a utilizat-o înainte. Nu este ușor dar  vom fi alături de cei care vor să încerce” a declarat Costin Lianu, director general USH Pro Business și Prorector Relații Internaționale, Universitatea Spiru Haret.


USH Pro Business

Evenimente, Comunicare și Internaționalizare

Str. Nicolae Iorga nr 34-36,

Sector 1, București

Tel: +40 216 500 014

E-mail : office@ushprobusiness.ro

www.ushprobusiness.ro

Event preview image

Strategia UE pentru Regiunea Dunării are nevoie de o revizuire mai amplă

Publicat 28 Iunie 2019

În cadrul audierilor publice care s-au desfășurat în cadrul celui de-al 8-lea Forum anual al Strategiei UE pentru regiunea Dunării, reprezentantul Universității Spiru Haret, instituție care coordonează secretariatul Consiliului Consultativ UE, a prezentat în numele mai multor membri ai consiliului o serie de observații critice la adresa modului în care a funcționat strategia pana în prezent, fără a genera efecte semnificative asupra reducerii decalajelor economice și fără a conduce la o convergență economică reală a regiunilor mai puțin dezvoltate din bazinul inferior al Dunării, a județelor imediat limitrofe fluviului. De asemenea, a fost evidențiat faptul că strategia nu este cunoscută prea bine la nivelul cetățenilor și nu beneficiază de o implicare susținută din partea autorităților care trebuie sa asigure guvernanța strategiei.

În plus, a fost remarcat faptul că și la actuala revizie a documentului sunt prezentate ca prime obiective strategice “schimbările climatice” sau “dezvoltarea sustenabilă”. S-a susținut că obiectivul strategic primordial este sănătatea umană, căruia și schimbările  climatice i se subsumează. Abordarea integrală a sănătății umane, așa cum este el acceptată în mișcarea Europeană One Health, cuprinde și alte obiective precum consumul sănătos de alimente, securitatea alimentară, infecțiile microbiene, poluarea cu antibiotic și multe altele.

În ceea ce privește obiectivul dezvoltării sustenabile s-a precizat că acesta trebuie redefinit ca sustenabilitate prin convergența economică și reducerea decalajelor, pentru că altfel nu putem vorbi de prosperitate și sustenabiliate odată cu co-existenta decalajelor și sărăciei.

În dezbatere s-a evidențiat faptul că strategia nu ar fi un vehicul de reducere a decalajelor și România are la îndemână în acest sens fonduri de coeziune. În opinia  consiliul consultativ  însă o strategie care emană din politica de coeziune nu poate să trimită la alte strategii și politici pentru reducerea decalajelor.

“Consiliul Consultativ SUERD Romania a propus în acest sens crearea unui grup de reflecție privind rolul politicii de coeziune și al  SUERD în special  în eradicarea decalajelor și convergența economică, punct de vedere împărtășit de participanții din România și alte țări dunărene. Ideea participării societății civile la mecanismul de consultare SUERD la revizia documentului a fost reluată și în cadrul unei sesiuni special dedicată acestui subiect, propunând în calitate de contributor la dezbatere  crearea unui ghid care să conducă la o practică acceptată de toți privind monitorizarea strategiei de către societatea civila. În cadrul dezbaterii a devenit evident că în viitor rolul societății civile în monitorizare strategiei va crește și va trebui să ne implicam mai activ în solicitarea către guvernanți a informațiilor publice necesare pentru a cunoaște dacă într-adevăr se fac pași concreți, se adresează problemelor reale sau se mimează implicarea. Strategia UE pentru Regiunea Dunării trebuie să fie și a cetățenilor unde parcursul Dunării este cel mai lung, respectiv România” a declarat conf. univ. dr. Costin Lianu, coordonator secretariat Consiliul Consultativ SUERD, prorector Universitatea Spiru Haret.


USH Pro Business

Evenimente, Comunicare și Internaționalizare

Str. Nicolae Iorga nr 34-36,

Sector 1, București

Tel: +40 216 500 014

E-mail : office@ushprobusiness.ro

www.ushprobusiness.ro

Event preview image

Centrele de transfer tehnologic în atenția Innovative Enterprise Week 2019

Publicat 28 Iunie 2019

În perioada 19-21 Iunie 2019, USH Pro Business a participat la Conferința Innovative Enterprise Week 2019, eveniment organizat de Ministerul Cercetării şi Inovării în colaborare cu UEFISCDI, sub auspiciile Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene.

Conferința a vizat promovarea excelenței prin inovare la nivel european, îmbunătățirea cunoștințelor despre accesul la finanțare pentru inovatori, promovarea antreprenoriatul bazat pe inovare și stimularea investițiilor private în acord cu previziunile programului Horizon Europe.

Tema evenimentului a fost centrată pe viitorul program de finanțare a cercetării și inovării la nivel european (Horizon Europe), precum și pe analiza dinamicii ecosistemelor de inovare la nivel național, european și global.

“Pentru centrele de transfer tehnologic este un eveniment important. Am participat la o dezbatere a cărei tematică a avut un puternic caracter aplicativ, reprezentanți ai sistemului bancar prezentând cazuri de succes finanțând start-up uri, acceleratoare, explicând cum se ajunge de la idee la proiect finanțabil, cum se susțin inovațiile și se scalează potențialul, cum se pot evita riscurile majore pentru investitorii privați. În curând vom putea aplica în următorul program de cercetare și inovare al UE (2021 - 2027) - Horizon Europe pentru programul de finanțare pentru susținere de tehnologii avansate - Pathfinder - și pentru - Acceleratoare - program de finanțare pentru IMM uri” a declarat Corina Gudei, director, CTT Pro Transfer, USH Pro Business.


USH Pro Business

Evenimente, Comunicare și Internaționalizare

Str. Nicolae Iorga nr 34-36,

Sector 1, București

Tel: +40 216 500 014

E-mail : office@ushprobusiness.ro

www.ushprobusiness.ro

Event preview image

INTER-BIO semnalează provocările agriculturii organice în noua Politică Agricolă Comună ( PAC)

Publicat 26 Iunie 2019

În perioada 20-21 iunie, organizatorii politici europeni și naționali precum și comunitatea de operatori din sistemul de agricultură organică s-au întrunit la București, în cadrul European Organic Congress, tema congresului fiind "Inovația și tehnologia: cum se îmbunătățește, se inspiră și se livrează produse organice".

Congresul a pus accent pe îmbunătățirea politicilor agricole, experții și factorii de decizie prezenți au dezbătut Politica Agricolă Comună (PAC) dar și teme precum noua arhitectură ecologică a PAC în beneficiul fermierilor, consumatorilor și comunităților rurale. De asemenea, au fost dezbătute teme specifice cum ar fi contribuția agricultorilor ecologici la obiectivele PAC și modul de elaborare a bugetului de sprijin pentru fermierii ecologici. S-a analizat modul în care un nou plan de acțiune ar putea contribui la prioritățile perioadei 2020-2027.

Dezbaterea s-a axat și pe inovare și digitizare în domeniul agriculturii organice și rolul acestor tehnologii în dezvoltarea agricolă sustenabilă.

“Comisia Europeană poate lăsa la latitudinea statelor membre să introducă criterii de dezvoltare sustenabilă agricolă, pe baza cărora să acorde subvenții, ceea ce nu poate fi neapărat în avantajul agriculturii ecologice, în cazul în care nu este prioritizată corect la nivel național. În plus, va trebui continuat efortul de educare a ceea ce înseamnă agricultura ecologică și importanța ei pentru sănătate, astfel încât dezvoltarea de noi standarde să pornească de la câștigurile și avantajele pentru sănătate. Universitatea Spiru Haret va efectua o analiză de impact privind scenariile de subvenție a agriculturii românești organice în contextul noii PAC” a declarat Costin Lianu, președintele INTER-BIO, director general USH Pro Business.


USH Pro Business

Evenimente, Comunicare și Internaționalizare

Str. Nicolae Iorga nr 34-36,

Sector 1, București

Tel: +40 216 500 014

E-mail : office@ushprobusiness.ro

www.ushprobusiness.ro

Event preview image

Mișcarea mondială One Health prezentă în România la nivel academic de prim rang

Publicat 25 Iunie 2019

În perioada 21-22 iunie 2019 a avut loc la București ”2nd European One Health, Conference”, eveniment dedicat participării conceptului global One Health în promovarea sănătății și a vieții în general, în prezența unor somități ale lumii medicale: reprezentanți ai Academiei Regale de Științe a Olandei, Academia Regală de Medicină a Belgiei, Academia Națională de Medicină a Franței, Institutul Roslin din Scoția, Universitatea Utrecht, Universitatea Texas A&M, ESAC (European Scientific Academies Council)- asociația care reprezintă toate Academiile de Științe Europene ș.a.

Universitatea Spiru Haret a fost  co-organizator al conferinței alături de Asociația ”One Health Romania”, Academia de Științe Medicale din România, Federația Europeană a Academiilor de Medicina  și Fundația UNGSII.

Conferința s-a constituit ca cel mai important eveniment european în domeniu,  reunind personalități din domeniul științei medicinii umane, științelor veterinare, agricole, microbiologie, protecția mediului,  cu acest prilej fiind  conturate noi direcții în aplicarea și valorificarea conceptului One Health.

Evenimentul a fost structurat pe trei zile și a abordat teme legate de prezentarea provocărilor și activităților științifice și medicale în Europa legate de conceptul One Health precum: dimensiunea de mediu a rezistenței antimicrobiene și posibilitatea de reevaluare a antibioticelor; oncologie comparată; medicina alimentației și siguranța alimentelor; medicina ocupațională; bioeconomia, educația și spiritul one health; mega proiecte europene One Health, etc.  S-a decis elaborarea unui raport care va fi înaintat instanțelor Uniunii Europene și care va fi dezbătut în final în Parlamentul European.

În data de 22 iunie 2019, Universitatea Spiru Haret, prin centrul antreprenorial USH Pro Business, a fost organizatorul mesei rotunde ”Mediul de afaceri și noua paradigmă One Health”. Dezbaterea a fost concentrată pe modul în care comunitatea de afaceri, producătorii, comercianții, furnizorii, operatorii de procesare și organismele de certificare cooperează în filială, pentru a dezvolta noi piețe și noi lanțuri de valori mai aproape de abordarea holistică a sănătății umane. Temele principale ale mesei rotunde au fost: impactul conceptului One Health asupra mediului de afaceri; securitatea alimentară și certificarea produselor alimentare, produse ecologice, tehnologii disruptive ș.a.

”Contribuția Universității Spiru Haret, prin masa rotundă, a fost extrem de bine apreciată de personalitățile prezente care au declarat că dezbaterile oferă o perspectivă mai bogată și holistică asupra conceptului dezbătut, aducând aportul altor științe și domenii precum: urbanismul, construcțiile, tehnologia informației, agricultura ecologică, dezvoltarea urbană și rurală s.a.

De asemenea, implicarea mediului de afaceri în conceptul și interacțiunea academică cu aceste domenii de interdisciplinaritate este un aspect inovator care va fi luat în considerare de către Asociația Mondială One Health. Au fost apreciate legăturile pe care Universitatea Spiru Haret le are nu doar cu Asociația One Health, dar și cu domenii complementare cum  ar fi agricultura ecologică prin Asociația Inter-Bio. S-a convenit ca un grup de lucru comun Inter Bio – One Health să fie promovat la nivel european” a declarat Costin Lianu, prorector Universitatea Spiru Haret, director General USH Pro Business.

USH Pro Business

Evenimente, Comunicare și Internaționalizare

Str. Nicolae Iorga nr 34-36,

Sector 1, București

Tel: +40 216 500 014

E-mail : office@ushprobusiness.ro

www.ushprobusiness.ro

Search

Filter by

Newsletter