Presă

Event preview image

Universitățile europene chemate să coopereze și să contribuie mai mult la prosperitatea și competitivitatea Europei

 

Event preview image

Consiliul Consultativ SUERD contribuie la procesul de revizuire a strategiei macroregionale pentru regiunea Dunării

 

Event preview image

Femeile din România optează pentru emancipare și pacifism prin International Woman’s Peace Group

 

Event preview image

EURADA, Asociația Europeană a Agențiilor de Dezvoltare Regională apreciază ecosistemele inovative regionale din București-Ilfov și Sud-Muntenia

 

Event preview image

Primul Centru de Inovare Digitală din regiunile București–Ilfov și Sud–Muntenia pleacă la drum

 

Event preview image

Bio Danubius se implică în dezvoltarea sustenabilă a Deltei Dunării

Publicat 20 Martie 2019

În data de 15 martie 2019 a avut loc la Consiliului Județean Tulcea seminarul ”AGRICULTURA ECOLOGICĂ-PILON DE SUSȚINERE AL TURISMULUI RESPONSABIL ÎN DELTA DUNĂRII”. Evenimentul a avut ca scop identificarea mecanismelor pentru integrarea produselor ecologice în dezvoltarea sustenabilă a turismului în destinația turistică Delta Dunării și Dobrogea de Nord, dezvoltare bazată pe utilizarea brandului integrat de destinație, pe crearea de standard privat pentru certificarea produselor ecologice și prin implementarea punctelor gastronomice locale bazate pe integrarea activă a comunităților locale.

În cadrul seminarului au avut loc o serie de dezbateri importante, axate pe identificarea mecanismelor pentru integrarea produselor ecologice în dezvoltarea sustenabilă a turismului în destinația turistică Delta Dunării și Dobrogea de Nord, pe standarde de calitate. În discursul său, secretarul de stat Botănoiu a declarat: ”Mecanismele de integrare trebuie concepute printr-o comunicare excelentă între comunități și un mix de politici publice care să adauge susținere și crearea unor branduri și mărci care să consacre zona Deltei Dunării, prin promovarea și integrarea acestora în activitățile de turism. Acest mix de politici publice trebuie partajat între autoritățile centrale și autoritățile și factorii locali implicați”.

Centrul USH Pro Business a luat parte la eveniment în calitatea sa de unitate de management în ceea ce privește internaționalizarea clusterului Bio Danubius, singurul cluster pe agricultură ecologică din Regiunea Sud-Est. Clusterul Bio Danubius, care a avut și rolul de coorganizator al evenimentului, reprezintă un vector important de dezvoltare al regiunii, și pune în valoare potențialul pe care Regiunea Deltei Dunării le oferă sectoarelor agricultură ecologică și turism, prin corelarea acestor domenii în vederea unei dezvoltări sustenabile.

Evenimentul s-a bucurat de prezența reprezentanților autorităților publice la nivel local și național, a mediului de afaceri local, precum și de reprezentanți ai Ambasadei Germaniei și a fostului președinte al Republicii Federale Germania, domnul Christian Wulff.

În cadrul evenimentului a fost prezentată activitatea clusterului Bio Danubius, format în anul 2014, precum și viziunea acestuia bazată pe bioeconomie. Au fost prezentate obiectivele clusterului de dezvoltare în zonă a agriculturii ecologice, de dezvoltare și integrare a lanțurilor valorice locale de agricultură ecologică cu cele turistice. A fost prezentată și activitatea internațională a clusterului precum și implicarea activă a acestuia în Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării.

”Bio Danubius, un cluster emblematic pentru regiune, a devenit deja un brand regional. Prin membrii săi, agricultori ecologici dar și universități, instituții de cercetare și dezvoltare, acest cluster este bine orientat spre internaționalizare și inovare, devenind astfel un partener important atât pentru mediile de afaceri locale cât și pentru autorități. Participă activ la proiectul european de cercetare Danubius RI și dorește să se implice în revizuirea strategiei regionale pentru biosfera Deltei Dunării, precum și în alte proiecte care să permită o promovare mai susținută a bioeconomiei. Pe plan național, Bio Danubius va deveni un motor al dezvoltării filierelor de produse ecologice prin Asociația Interprofesională Inter-Bio”, a declarat domnul Costin Lianu, Director General USH Pro Business și Președinte al Inter-Bio.

USH Pro Business

Evenimente, Comunicare și Internaționalizare

Str. Nicolae Iorga nr 34-36,

Sector 1, București

Tel: +40 216 500 014

E-mail : office@ushprobusiness.ro

www.ushprobusiness.ro

Event preview image

Crește audiența și interesul firmelor pentru SME Instrument Masterclass

Publicat 18 Martie 2019

Finanțarea inovării a revenit în atenția firmelor prin evenimentul „SME Instrument Masterclass” organizat de USH Pro Business,  în parteneriat cu Applied Research Solutions-ARS, în zilele de 13 și 14 martie 2019 la Ploiești și București. La aceste evenimente au fost prezente firme din domenii de activitate diverse care, fie încearcă să acceseze pentru prima dată aceste instrumente, fie au depus cereri și insistă în continuare  să obțină finanțări, așa cum ne relatează Evgeny Kossev, expertul internațional care a prezentat această oportunitate în cadrul evenimentului.

În acest domeniu al finanțărilor, perseverența se apreciază, iar cei care nu au obținut finanțarea au posibilitatea de a repeta procesul, învățând din propriile erori, pornind de la convingerea că inovația lor are un potențial ridicat de piață. Instrumentul IMM, parte a celor mai mari linii de finanțare europene dedicate cercetării aplicate și inovării, rămâne aproape neutilizat de IMM-urile din România, deși acoperă cca 70% din activitățile de inovare pre-comercială ale unui IMM și-i dă  șansa acestuia să beneficieze ulterior și de alte scheme de susținere  pentru a acționa pe piețele externe.

”Este al doilea eveniment de acest gen organizat cu partenerii noștri internaționali, iar interesul acordat este în creștere. Oricine dorește să se inițieze în aplicarea acestor proiecte trebuie să știe că apelurile sunt trimestriale. Deși există o competiție mare, deja avem firme românești care au șanse la finanțare. Acest tip de finanțare este total diferit de fondurile structurale cu care firmele sunt obișnuite. Practic nu există un domeniu preferențial, criteriul de finanțare fiind strict legat de gradul de inovare și de potențialul de piață al inovării”, a declarat domnul Costin Lianu, Director General USH Pro Business și Prorector Relații Internaționale, Universitatea Spiru Haret.

USH Pro Business

Evenimente, Comunicare și Internaționalizare

Str. Nicolae Iorga nr 34-36,

Sector 1, București

Tel: +40 216 500 014

E-mail : office@ushprobusiness.ro

www.ushprobusiness.ro

Event preview image

USH Pro Business a reprezentat clusterele Bio Concept Valea Prahovei și Bio Danubius, Tulcea, la Workshop-ul de elaborare a foii de parcurs asociate specializării inteligente în domeniul Agroalimentar

Publicat 12 Martie 2019

În data de 12 Martie 2019, USH Pro Business a participat la Workshop-ul de elaborare a foii de parcurs asociate specializării inteligente în domeniul Agroalimentar, desfășurat la NOD Makerspace, București.


Evenimentul a făcut parte din planul de activitate al proiectului SIPOCA 27, în cadrul căruia UEFISCDI are rolul de a susține demersul de actualizare a domeniilor de specializare inteligentă în România


Workshop-ul a reunit actori din mediul de afaceri și cel de cercetare, public și non-guvernamental și a vizat actualizarea aspirațiilor referitoare la nișe cu potențial de specializare inteligentă în domeniul Agroalimentar și identificarea acelor competențe/ capabilități din zona de cercetare-inovare relevante pentru mai multe aspirații și  care ar putea contribui la creșterea competitivității domeniului Agroalimentar.


Directorul CTT Pro Transfer, Corina Gudei a participat la sesiunea de lucru, în cadrul temei Agricultură ecologică (și produse de origine controlată), unde a  reprezentat  clusterele Bio Concept Valea Prahovei și Bio Danubius, Tulcea, clustere în care Universitatea Spiru Haret  și Centrul USH Pro Business sunt membri.


Aspirația propusă pe nișa de agricultură ecologică, pentru următorii 10 ani, este - România în topul furnizorilor europeni/globali de produse agroalimentare ecologice.


“Din experiența implicării echipei USH Pro Business, în activitățile celor două clustere,  putem spune că pentru atingerea acestui deziderat, este nevoie ca oportunitățile oferite de tehnologiile noi să fie atrase și valorificate în sector, existând premise bune de start. Există infrastructura necesară, formată din structuri asociative aflate, însă, în diferite stadii de dezvoltare. Membrii acestor structuri au nevoie să urce pe lanțurile valorice atât la nivel național cât și internațional. Dificultăți există și  sunt legate de resursele umane și financiare reduse, slaba coeziune și capacitate de colaborare între actorii din sector și dezvoltarea sub un brand comun, Apelarea la serviciile oferite de Asociația INTER-BIO,  CTT Pro Transfer, și Asociația Centrelor de  Afaceri pentru Export (ACEX), entități ale Universității Spiru Haret, poate ajuta firmele să depășească aceste constrângeri și să ajute în cele din urmă la atingerea aspirației propuse în cadrul acestui demers.” a declarat directorul CTT Pro Transfer, Corina Gudei.


USH Pro Business

Evenimente, Comunicare și Internaționalizare

Str. Nicolae Iorga nr 34-36,

Sector 1, București

Tel: +40 216 500 014

E-mail : office@ushprobusiness.ro

www.ushprobusiness.ro

Event preview image

Exportul de produse ecologice se pregătește atent!

Publicat 06 Martie 2019

În cadrul ”Dezbaterii post-Biofach 2019 – Cum recalibrăm strategiile de export pe baza noilor informații din piață”, eveniment organizat în data de 5 martie 2019 de USH Pro Business în parteneriat cu Asociația Inter-Bio, clusterele Bio Danubius, Bio Concept Valea Prahovei, BioNEst și ACEX, firmele prezente, reprezentând domenii precum agricultura ecologică, producători de miere ecologică, produse alimentare ecologice, uleiuri ecologice din semințe, cereale ecologice, îngrășăminte și fitosanitare ecologice au fost extrem de receptive în a disemina informații și impresii urmare participării la târgul Biofach Nuremberg 2019.  De asemenea, la eveniment au fost prezenți reprezentanți ai Institutului de Cercetare pentru Economia Agriculturii și Dezvoltare Rurală  București și cadre didactice ale Universității Spiru Haret.

Concluziile generale desprinse în urma participării firmelor la târgul Biofach 2019, au fost acelea că prezența românească pe zone tematice de clustere a mărit interesul consumatorului și importatorului. Interesul crescut s-a datorat și faptului că firmele s-au prezentat ca și entități asociative precum cooperative, clustere sau consorții de  export.

S-a evidențiat existența unei cereri crescute de produse noi, atât din punct de vedere al ambalajelor, cât și a produsului în sine. Aceste elemente au condus la numeroase contacte și la convingerea că prin participarea la edițiile viitoare vor putea obține comenzi de export.

 

De asemenea, s-a evidențiat faptul că exportul de produse ecologice presupune câștigarea încrederii partenerilor în calitatea produselor ce urmează să se comercializeze pe piețe dezvoltate unde există cerere mare. Câștigarea acestei  încrederi presupune însă timp și răbdare, putere de convingere și bugete de marketing.

 

Alte teme de interes dezbătute activ cu participanții au fost: avantajele promovării firmelor sub brand colectiv de cluster; sprijinirea și orientarea sectorului ecologic către inovare; aspectul de internaționalizare a firmelor prin participarea la evenimente internaționale viitoare și accesul la programe de finanțare.

           

A fost efectuată o analiză comparativă a strategiilor de branding ale firmelor participante în Programul de cooperare elvețiano-român, proiect cofinanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul contribuției elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă. Din această analiză a rezultat că firmele din program sunt încă la început de drum privind strategia de branding și comunicare, fiind nevoie de eforturi de creștere a vizibilității lor, în special în mediul online.

 

Nu în ultimul rând, una dintre temele de interes a fost legată de opțiunile de export de produse ecologice existente pe piața UK & Irlanda. Pornind de la premisa că piața britanică reprezintă 3% din piața globală de produse ecologice, fiind a șaptea piață organică la nivel mondial, au fost discutate posibile canale de distribuție pentru această piață precum și modalități de pătrundere și promovare pe piață.

 

”Întrucât majoritatea firmelor de export prezente nu dispun de resurse suficiente pentru a pătrunde pe piață în mod individual, soluțiile pe care le-am discutat se referă la forme de promovare colectivă prin clustere și asociații care permit pe de o parte, reducerea costurilor de acces pe piețe și pe de altă parte, vizibilitatea printr-o imagine colectivă bine construită și comunicată” a declarat Costin Lianu, Președinte Inter-Bio, director general USH Pro Business.

USH Pro Business

Evenimente, Comunicare și Internaționalizare

Str. Nicolae Iorga nr 34-36,

Sector 1, București

Tel: +40 216 500 014

E-mail : office@ushprobusiness.ro

www.ushprobusiness.ro

Event preview image

Managementul riscurilor valutare în comerțul exterior

Publicat 27 Februarie 2019

În data de 21 Februarie 2019, USH Pro Business  în parteneriat cu Ebury România a organizat  evenimentul ”Soluții pentru exportatori și importatori: Protecția împotriva riscului valutar și finanțarea exporturilor”, eveniment la care au participat companii  din domeniul industriei textile, tâmplărie termoizolantă și produse educaționale.

Subiectele dezbătute au vizat plățile primite de către exportatori, atât în valută comună Euro cât și valute mai riscante (USD, GPB); importatorii care plătesc in USD; exportatorii care doresc să își asigure și finanțeze exporturile în Olanda, Polonia, Franța, Elveția, Italia, Spania, Belgia, Portugalia, Germania, UK și Canada cu o facilitate competitivă cu cea oferită de către băncile comerciale, pe partea de preț și condiții precum și aspecte legate de protejarea clienților împotriva fluctuațiilor valutare

Invitații acestui eveniment au fost  experții Ebury România, experți cu o experiență bogată atât în domeniul financiar și gestionarea riscului valutar cât și în finanțarea afacerilor.


USH Pro Business

Evenimente, Comunicare și Internaționalizare

Str. Nicolae Iorga nr 34-36,

Sector 1, București

Tel: +40 216 500 014

E-mail : office@ushprobusiness.ro

www.ushprobusiness.ro

Search

Filter by

Newsletter