Presă

Event preview image

Gândirea strategică, securitatea națională și interesul național

 

Event preview image

„Danube Furniture Cluster” vizează inovarea, internaționalizarea și atragerea de noi membrii

 

Event preview image

Deschiderea anului universitar 2019-2020

 

Event preview image

Cultura inovației și afacerile viitorului

 

Event preview image

Combaterea sărăciei în Regiunea Dunării

 

Event preview image

Întâlnirea membrilor Danube Furniture Cluster la BIFE-SIM 2019

Publicat 18 Septembrie 2019

În data de 13 septembrie 2019, a avut loc întâlnirea membrilor Danube Furniture Cluster, eveniment ce s-a desfășurat la standul firmei ARTA LEMNULUI, membru al clusterului și expozant în cadrul târgului ”BIFE-SIM 2019, Târg internațional de mobilă, echipamente și accesorii”, prilej cu care membrii au putut viziona noua linie de produse ”Softart - confort & style”

Cu ocazia întâlnirii, membrii clusterului au discutat posibilități și alternative de dezvoltare a unei linii comune de design pentru membrii clusterului.

De asemenea, membrii clusterului Danube Furniture Cluster au vizionat produsele expuse în cadrul târgului și au participat la ceremonia de decernare a diplomelor în cadrul Concursului Național de Design.

”Unul din obiectivele asumate de Danube Furniture Cluster este promovarea colectivă la evenimente naționale și internaționale precum cel prezent. Am analizat modul de prezentare al altor clustere la acest eveniment și ne vom formula o strategie proprie de internaționalizare care va începe în 2020” a declarat Costin Lianu, director general USH Pro Business și membru fondator Danube Furniture Cluster.


USH Pro Business

Evenimente, Comunicare și Internaționalizare

Str. Nicolae Iorga nr 34-36,

Sector 1, București

Tel: +40 216 500 014

E-mail : office@ushprobusiness.ro

www.ushprobusiness.ro

Event preview image

Rolul SUERD în combaterea sărăciei și dezvoltarea economico-socială în macro-regiunea Dunării

Publicat 12 Septembrie 2019

La data de 10 septembrie 2019, USH Pro Business a organizat, în calitate de Secretariat al Consiliului Consultativ SUERD, o întâlnire de lucru care și-a propus gruparea unor inițiative ale membrilor societății civile în jurul priorităților și ariilor tematice ale strategiei.

 La întâlnire au participat reprezentanți ai Academiei Române, ADR Sud Muntenia, Camerelor de Comerț, mediului de afaceri, societății civile, institutelor de cercetare, ș.a. care au propus teme care să constituie un punct de plecare al priorităților naționale ce pot fi realizate prin intermediul acestei strategii.

De asemenea, la întâlnire au fost prezenți și reprezentanți ai grupurilor de lucru interministeriale (GLI) care au preluat aceste inițiative pentru formularea propriilor lor priorități sau care au expus priorități, preluate ulterior de societatea civilă.

Tematica întâlnirii a vizat subiecte precum conectivitate, bunăstare, competitivitate, inovare, protecția mediului, învățământ, agricultură, securitate socială, etc.

”Mesajul principal al întâlnirii este acela că proiectele trebuie să se subsumeze ideii de reducere a decalajelor economico-sociale și combaterea sărăciei. Inițiatorii de proiecte au interacționat cu cei prezenți iar la finalul lucrărilor au aderat la una din grupele de lucru care s-au constituit. La fiecare proiect propus avem un coordonator de proiect care să poată dezvolta pe mai departe proiectul în vederea obținerii unei finanțări” a declarat Costin Lianu, director general USH Pro Business, coordonator Secretariat Consiliu Consultativ SUERD.

În acest moment sunt constituite mai multe grupe de lucru care acționează pentru a aprofunda proiectele, urmând să aibă loc, până la sfârșitul anului, o noua întâlnire în plen. În cadrul acestei întâlniri cei care și-au asumat responsabilitatea coordonării proiectelor vor prezenta stadiul măsurilor întreprinse.


USH Pro Business

Evenimente, Comunicare și Internaționalizare

Str. Nicolae Iorga nr 34-36,

Sector 1, București

Tel: +40 216 500 014

E-mail : office@ushprobusiness.ro

www.ushprobusiness.ro

Event preview image

Cercetarea economică japoneză în slujba măsurării performanţei manageriale

Publicat 20 August 2019

În cadrul seminarului "Doing science with personnel data", organizat de USH Pro Business la sediul din Ploiești în data de 19 august 2019, auditoriul s-a familiarizat cu cercetările de ultimă oră ale Prof. Shingo Takahashi de la Universitatea din Hiroshima, legate de măsurarea efectelor abilităţilor şi competenţelor manageriale, subiect specific unei ramuri economice aparte, economia resurselor umane. Au fost prezentate într-o analiză econometrică trei tipuri de efecte, respectiv:

·         Efectele schemelor de stimulente acordate angajaţilor;

·         Efectele comportamentului  managerilor asupra performaţelor subordonaţilor;

·         Folosirea senzorilor pentru măsurarea performanţelor manageriale.

Materialele s-au bazat pe studii de caz şi măsurători laborioase care dovedesc că analiza ştiințifică a datelor despre personal  poate aduce beneficii factorilor de decizie la nivel de organizaţii.  Concluziile prezentărilor profesorului japonez sunt urmatoarele:

-       Stimulentele îmbunătăţesc productivitatea la locul de muncă, nu numai prin stimulentul efectiv, dar şi prin migrarea muncitorilor spre organizaţii care practică astfel de scheme;

-       Managerii tineri şi predispuşi la acumularea de experienţă sunt mai productivi în zona managementului mediu, sectorial;

-       Nu exista date empirice care să demonstreze efectul “learing by doing” la managerii lipsiţi de experienţă şi aptitudini;

-       Există mari diferenţe între performanţele managariale sub aspectul productivităţii;

-       Folosirea senzorilor ne poate ajuta să înţelegem de ce un manager este mai performant decât altul.

“În economie, orice pârghie de stimulare a angajaţilor poate avea şi efecte perverse pe termen mediul sau lung, dincolo de ce se întâmplă pe termen scurt dacă analizezi numai productivitatea. Dezbaterile au evidenţiat faptul că  managerii se pot confrunta şi cu efecte negative pe termen lung, precum pierderea unor clienţi, dacă goana după rezultate afectează calitatea şi valoarea aduagată a serviciilor. Analiza producativităţii manageriale a fost extrem de bine documentată, iar utilizarea de senzori care să permită înţelegerea mai bună a efectelor performanţelor manageriale face noi deschideri asupra modului în care digitizarea poate îmbunătăţi competitivtatea firmelor. Fiind la al doilea seminar de acest gen, USH Pro Business are deja experienţă în înţelegerea acestor procese antreprenoriale moderne şi puţin cunoscute în România. Vom crea un colectiv de cercetare care să vizeze activitatea managerială din România şi efectele ei pornind de la tematica pusă în lumină de distinsul nostru oaspete, profesorul Shingo Takahashi” a delcarat conf. univ. dr. Costin Lianu, Prorector Universitatea Spiru Haret şi Director General USH Pro Business.


USH Pro Business

Evenimente, Comunicare și Internaționalizare

Str. Nicolae Iorga nr 34-36,

Sector 1, București

Tel: +40 216 500 014

E-mail : office@ushprobusiness.ro

www.ushprobusiness.ro

Event preview image

”Danube Furniture Cluster” își dezvoltă capacitatea de acțiune pe piață

Publicat 14 August 2019

La data de 9 august 2019, la Buzău, a avut loc întâlnirea de lucru a clusterului Danube Furniture, prilej cu care a fost analizată strategia de dezvoltare a clusterului pentru perioada sfârșit 2019-2020, cu accent pe atragerea de noi membrii și creșterea capacității organizaționale. De asemenea, clusterul vizează creșterea vizibilității și atractivității. La întâlnire au participat reprezentanți ai companiilor LUX ARTIM SRL, USH PRO BUSINESS, MOBIMAR EXPERT SRL, ARTA LEMNULUI SA, ROMVITRINE SRL, NEO PAL GRUP SRL, BAIBIA KIND SRL.

"Intenționăm ca în perioada următoare să creștem vizibilitatea acțiunilor noastre printr-o abordare manageriala solidă a clusterului, astfel încât să atragem în această alianță cât mai multe firme din cele patru regiuni de dezvoltare și să devenim în viitor un pol de competitivitate" a declarat domnul conf. univ. dr. Costin Lianu prorector USH, director general USH Pro Business și vicepreședinte al asociației.

"Asociația Danube Funriture Cluster s-a dezvoltat organic după ce am creat o adevărată comunitate de practică în care am discutat opțiunile noastre strategice de a fi competitivi împreună. Am căutat o viziune comună care să ne ducă la succes în afaceri și am realizat că Danube Furniture Cluster e platforma colaborativă  prin care vom fi mai vizibili și eficienți" a declarat Gabriel Năfureanu, președinte al Asociației Danube Furniture Cluster și administrator al societății Lux Artim SRL din Onești.


USH Pro Business

Evenimente, Comunicare și Internaționalizare

Str. Nicolae Iorga nr 34-36,

Sector 1, București

Tel: +40 216 500 014

E-mail : office@ushprobusiness.ro

www.ushprobusiness.ro

Event preview image

Supraviețuire prin inovare

Publicat 31 Iulie 2019

În zilele de 25 și 26 iulie ac, USH Pro Business împreună cu partenerii săi, clusterele inovative regionale Bio Concept Valea Prahovei, Danube Furniture Cluster și Danube Engineering Hub, au organizat la Ploiești la sediul Centrului de Transfer Tehnologic al Universității ”Spiru Haret” evenimentul „Oportunităţi de dezvoltare pentru IMM-uri şi Clustere”, un workshop privind managementul inovării.

Seminarul a vizat transferul de cunoștințe din domeniul inovării și internaționalizării către IMM-uri și clustere, precum și oportunitățile de finanțare pentru acestea în exercițiul financiar 2021-2027.

În cadrul evenimentului au fost prezentate pe larg beneficiile inovării în cultura organizațională a IMM-urilor, precum și modalități concrete de a asigura managementul inovării pentru trei industrii, respectiv industria componentelor auto, agricultură ecologică și IT&C.

Seminarul a promovat un proiect axat pe inovare al firmei de consultanță Loop Operations. Firmele participante vor beneficia de asistență gratuită în elaborarea și implementarea unei strategii de promovare și internaționalizare bazată pe specializare inteligentă.

„Centrul USH Pro Business este dedicat managementului inovării, specializării inteligente, internaționalizării firmelor și a clusterelor. Considerăm că există numeroase resurse de dezvoltare de produse și servicii noi, de optimizare a proceselor și de accelerare a finanțărilor care nu sunt cunoscute suficient de către firme. Elaborarea de strategii cu această țintă de către managerii de firme este primul pas în lupta pentru supraviețuire. Firmelor participante le acordăm tot sprijinul în aceste demersuri prin ecosistemul nostru inovativ” a declarat Conf. univ. dr. Costin Lianu, Director General USH Pro Business.


USH Pro Business

Evenimente, Comunicare și Internaționalizare

Str. Nicolae Iorga nr 34-36,

Sector 1, București

Tel: +40 216 500 014

E-mail : office@ushprobusiness.ro

www.ushprobusiness.ro

Search

Filter by

Newsletter