Presă

Event preview image

Accelerarea digitalizării la nivel de administrații locale

 

Event preview image

Clusterul Bio Oltenia, membru al consorțiului INTER-BIO, întărește legăturile cu autoritățile locale ,cu turismul rural și ecologic

 

Event preview image

Evoluțiile tehnologice în domeniul dronelor vor presa asupra adaptării legislației în România

 

Event preview image

Transformarea digitală a regiunii Sud-Muntenia are la bază un proces amplu de instruire

 

Event preview image

Centrul antreprenorial universitar USH Pro Business, al Universitatii Spiru Haret, este membru al CNTD din cadrul Autorității pentru Digitalizarea României

 

Event preview image

Wallachia eHub partener al Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri în fundamentarea dimensiunii de digitalizare a tranziției industriale în regiunea Sud-Muntenia

Publicat 27 Noiembrie 2020

În data de 24 noiembrie 2020, Centrul de inovare digitală Wallachia eHub, prin entitatea de management Danube Engineering Hub și USH Pro Business, a organizat online workshop-ul “Noua Strategie de Competitivitate a României. Tranziţia industrială - Provocări şi implicaţii ale digitalizării în întreprinderi. Industrie 4.0”.

Dezbaterile au vizat nevoile de digitalizare ale mediului de afaceri pornind de la obiectivele şi opţiunile strategice incluse în Programul Operaţional Regional Sud-Muntenia 2021-2027 (Axele Prioritare 1 şi 2) şi Noua Strategie Naţională pentru Competitivitate.

De asemenea, în cadrul evenimentului s-a susţinut o prezentare privind implicaţiile digitalizării în economie şi industria 4.0, în cadrul căreia s-au analizat stadiul tranziţiei industriale şi deosebirile dintre digitalizare şi aceasta. În urma prezentării, s-a observat că, pentru România, reprezintă o prioritate creşterea gradului de adoptare a industriei 4.0 în rândul întreprinderilor prin retehnologizare, formarea şi reconversia forţei de muncă şi reorganizarea proceselor de producţie şi management.

Suntem onorați că am putut organiza această dezbatere. În calitate de centru regional de digitalizare pentru Sud-Muntenia, recent recunoscut de Agenția de Digitalizare a României, am scos în evidență importanța corelării strategiei naționale de competitivitate cu cea de digitalizare întrucât miza tranziției industriale este evident și o transformare digitală, a declarat Costin Lianu, președinte Wallachia eHub și director general USH Pro Business, membru fondator al centrului de inovare digitală.

La eveniment au fost prezenţi reprezentanţi ai Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia, Asociaţiei Clustero România, USH Pro Business, ARIES, Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, Consiliului Judeţean Teleorman, Centrului de inovare digitală Wallachia eHub, cât şi preşedinţii clusterelor membre în acesta.


A fost o participare consistentă a unor entități cheie la nivel regional, iar dezbaterile din cadrul workshop-ului ne vor ajuta să dezvoltăm corespunzător serviciile de digitalizare pe care centrul le va oferi pe viitor. Prezentările Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri au scos în evidență importanța unor măsuri cheie de intervenție pentru digitalizare pe care centrul nostru le va avea în vedere, a declarat prof. univ. Irina Gabriela Rădulescu, coordonator Wallachia eHub și decan al facultății de Științe Economice, UPG Ploiești.

Din workshop s-a desprins ideea că există decalaje la nivel regional, privind competitivitatea şi gradul de inovare al companiilor, care trebuie depăşite. Pentru o eficienţă sporită, Noua Strategie Naţională de Competitivitate, trebuie să deţină rolul de umbrelă şi să se coreleze cu toate strategiile ţării. Mai mult decât atât, trebuie să pună în legătură evaluările şi analizele ex-ante cu obiectivele stabilite având la bază colaborarea cu mediul academic, institutele de cercetare şi centrele de transfer tehnologic.
Este foarte important ca politicile publice să susțină procesul de tranziție industrială digitală și investiții majore prin servicii suport, întrucât eficiența unor investiții presupune niște eforturi inițiale substanțiale mai ales când e vorba de tehnologii noi pornite de la zero. Suntem preocupați de dezvoltarea în centrul nostru cu susținerea autorităților regionale a unor platforme în care să putem atrage investitorii tehnologici în zone green field, regiunea dispunând de un potențial în acest domeniu, a declarat Costin Trandafir, președinte consorțiu de clustere Wallachia Hub și al Danube Engineering Hub, entitatea de management al hub-ului.

USH Pro Business

Evenimente, Comunicare și Internaționalizare

Str. Nicolae Iorga nr 34-36,

Sector 1, București

Tel: +40 216 500 014


Event preview image

Atragerea de capital pentru IMM-uri prin bursă, un obiectiv strategic

Publicat 26 Noiembrie 2020

În data de 24 noiembrie 2020, USH Pro Business în parteneriat cu Asociația pentru Relații cu Investitorii la Burse din România (ARIR) a organizat evenimentul online „Atragerea de capital prin bursă și drumul către reușită”.

Companiile prezente la eveniment s-au arătat încrezătoare în perspectivă oferite de piața de capital considerând că anul 2020 a adus multe oportunități.

De asemenea, au fost punctate aspecte privind necesitatea dialogului dintre companii și Bursa de Valori București, familiarizarea cu mecanismele pieței de capital, dezvoltarea unei comunități locale de investitori, factori necesare în creșterea participării la piața de capital precum și a cărei piață de capital sunt necesare de cât mai multe companii listate, perspective sunt foarte bune. Astfel, evenimentul a pus in lumină piața de capital, avantajele și oportunitățile pe care le poate aduce antreprenori și care, din păcate, nu sunt valorificate mai ales de IMM-uri, inclusiv cele inovative.

 „Am remarcat o reținere cronică a IMM-urilor în accesarea fondurilor pe piața de capital și în acceptarea riscurilor și rigorilor pe care aceasta le impune, iar pentru a sparge acest lucru este nevoie de o mai bună comunicare dar și de formă de intervenție prin politici publice. Capitalizarea și retehnologizarea prin fonduri structurale nu este, din păcate suficientă. Suntem preocupați de modul în care se pot finanța companiile mici și mijlocii prin bursă într-un ajutor la un fenomen îngrijorător de buze de capital și dificultăți financiare majore pentru o mare parte a IMM-urilor în România ”, a declarat Costin Lianu, director general USH Pro Afaceri.

”Unul din obiectivele ARIR este susținerea dezvoltării pieței de capital și extinderea comunității companiilor listate la bursă, iar evenimentele acestui tip vin în sprijinul acestui deziderat. Piața de capital este locul unde surplusul de bani întâlnește cererea de bani și aici vorbim de miliardele din depozitele bancare din România, din conturile fondurilor de investigații, ale fondurilor de pensii sau de investitorii străini care sunt în căutare de noi oportunități de investigații.


Oportunități pe care piața de capital le oferă companiilor în căutare de noi surse de finanțare sunt foarte mari, iar cei care au depășit cu brio această perioadă de criză pot beneficia de ele. Ei vor fi cei care pot sprijini revenirea pieței de capital și a economiei în general ”, a menționat dna Daniela Șerban, Președinte și Co-fondator ARIR.

USH Pro Business

Evenimente, Comunicare și Internaționalizare

Str. Nicolae Iorga nr 34-36,

Sector 1, București

Tel: +40 216 500 014

Event preview image

[ENG] WALLACHIA eHUB DIGITAL INNOVATION CENTER FOR THE SOUTH-MOUNTAIN REGION - ON THE WAY TO EUROPEAN RECOGNITION

Publicat 13 Noiembrie 2020

The Wallachia eHub digital innovation center was admitted to the European EDIH network - European Digital Innovation Hub, following the national selection procedure organized by the Romanian Digitization Agency. The center is already active regionally and will support in the future advanced digital solutions both in the activity of companies and in public sector institutions, being specialized in digital solutions and interoperability in the public sector.

Wallachia eHub is an open consortium currently made up of clusters, universities, professional associations, chambers of commerce, technology transfer centers and SMEs. It has a management entity at the headquarters of the Danube Engineering Hub cluster in Ploiești.

The main goal of Wallachia eHub is to promote and support regional digital transformation through projects aligned with the objectives of the European Commission and the European Union in the field of digitization.

Wallachia eHub will coordinate and stimulate the digital transformation process in the South Muntenia region for SMEs, clusters and other innovative alliances of the local business environment, as well as for other interested organizations, either public or private.

 “Our hub is a structure open to partnerships with private and public regional actors that can be both beneficiaries of specialized services and providers. We already have integrated service packages and a practical experience that has been well appreciated ", said prof. Univ. dr. Irina Gabriela Rădulescu, DIH coordinator and dean of the Faculty of Economic Sciences within the Ploiești Oil-Gas University, member of Wallachia eHub.

"We have reached an important stage and we want to continue towards European recognition within the Digital Europe program. The South Muntenia region, although at a low level of digital development, has a great potential in key industries such as agriculture, tourism, smart localities, energy, manufacturing. We will try to serve both these beneficiaries and the need at the level of public authorities ", said Costin Lianu, president of Wallachia eHub, general manager of USH Pro Business, founding member of the hub.

“We are delighted with this recognition and can say that Wallachia Hub, the cluster consortium I represent, has both the skills and the willingness to support this center. We represent both beneficiary companies and digital service providers, we have been involved in many events and we have made human and financial resources available. We will organize events in the future not only out of the desire for European recognition, but also because the acceleration of these digital processes brings us competitive advantages ", said Costin Trandafir, president of the Wallachia Hub cluster consortium, Danube Engineering Hub cluster and general manager of Heveco SRL, specialized in GIS technologies.

Event preview image

CENTRUL DE INOVARE DIGITALĂ WALLACHIA eHUB PENTRU REGIUNEA SUD-MUNTENIA – ÎN DRUM SPRE RECUNOAȘTEREA EUROPEANĂ

Publicat 13 Noiembrie 2020

Centrul de inovare digitală Wallachia eHub a fost admis în rețeaua europeană EDIH – European Digital Innovation Hub, urmare a procedurii de selecție națională organizată de către Agenția de Digitalizare a României. Centrul este deja activ în plan regional și va susține în viitor soluții digitale avansate atât în activitatea companiilor, cât și în instituțiile din sectorul public, fiind specializat în soluții digitale și interoperabilitate în sectorul public.

Wallachia eHub este un consorțiu deschis format în prezent din clustere, universități, asociații profesionale, camere de comerț, centre de transfer tehnologic și IMM-uri. Acesta dispune de o entitate de management la sediul clusterului Danube Engineering Hub din Ploiești.

Scopul principal al Wallachia eHub este promovarea și susținerea transformării digitale regionale prin proiecte aliniate obiectivelor Comisiei Europene și ale Uniunii Europene în domeniul digitalizării.
Wallachia eHub va coordona și va stimula procesul de transformare digitală la nivelul regiunii Sud-Muntenia atât  pentru IMM-uri, clustere și alte alianțe inovative ale mediului de afaceri local, cât și pentru alte organizații interesate, publice sau private.

 “Hub-ul nostru este o structură deschisă către parteneriate cu actorii regionali privați și publici care pot fi atât beneficiari de servicii specializate, cât și furnizori. Avem deja pachete de servicii integrate și o experiență practică care a fost bine apreciată”, a declarat prof. univ. dr. Irina Gabriela Rădulescu, coordonator DIH și decan al Facultății de Științe Economice din cadrul Universității Petrol-Gaze Ploiești, membră a Wallachia eHub.

„Am parcurs o etapă importantă și dorim să continuăm spre recunoașterea europeană în cadrul programului Europa Digitală. Regiunea Sud-Muntenia, deși este la un nivel scăzut de dezvoltare digitală, are un potențial deosebit în ramuri cheie precum agricultura, turismul, localități inteligente, energie, industrii manufacturiere. Vom încerca să servim atât acești beneficiari, cât și necesarul la nivel de autorități publice”, a declarat Costin Lianu, președinte Wallachia eHub, director general al USH Pro Business, membru fondator al hub-ului.

“Ne bucură această recunoaștere și putem spune că Wallachia Hub, consorțiul de clustere pe care îl reprezint, are atât competențe, cât și disponibilitatea de a susține acest centru. Reprezentăm atât firme beneficiare, cât și furnizoare de servicii digitale, ne-am implicat în multe evenimente și am pus la dispoziție resurse umane și financiare. Vom organiza în viitor evenimente nu doar din dorința unei recunoașteri europene, ci și pentru că accelerarea acestor procese digitale ne aduce avantaje competitive”, a declarat Costin Trandafir, președinte consorțiu clustere Wallachia Hub, al clusterului Danube Engineering Hub și director general al firmei Heveco SRL, specializată în tehnologii GIS.

Event preview image

Consiliul Consultativ SUERD pledează pentru Creșterea Albastră în România

Publicat 10 Noiembrie 2020

În data de 4 noiembrie 2020, sub egida Consiliului Consultativ SUERD, s-a organizat la sediul USH Pro Business, secretariatul consiliului, un eveniment dedicat  celebrării „Zilei maritime europene”.

Evenimentul realizat sub egida Comisiei Europene DG MARE, în regim on-line și off-line, cu participarea reprezentanților biroului SUERD din MAE, a pus în centrul dezbaterilor inovarea în regiunea bazinului Dunării și al Mării Negre, prin tranziția la economia circulară, în contextul aplicării Pactului Ecologic European.

Evenimentul a avut ca organizatori Fundaţia Eurolink - House of Europe, Catedra Internațională Onorifică Jean Bart, Universitatea Spiru Haret prin Centrul antreprenorial USH Pro Business, Danube Forum şi Asociația Comunitățile Locale Riverane Dunării.

La eveniment au participat  lideri și decidenți din sectorul public și din mediul privat, consultanți și antreprenori din domeniul bio-economiei şi economiei circulare, organizații relevante ale societății civile, mediul academic și de cercetare.

Temele abordate în cadrul conferinței au vizat: reglementările, recomandările şi cadrul financiar al Organizaţiei pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (OECD) pentru redresarea verde; impactul planului de redresare la nivel European, în urma pandemiei, asupra punerii în practică a cerințelor Pactului Ecologic European, analizând legătura dintre gradul de contaminare cu noul virus şi gradul de poluare; importanța implicării guvernelor și organismelor administrative responsabile cu legislația de mediu în combaterea poluarii cu plastic, gaze de seră și hidrocarburi care amenință zonele maritime; conștientizarea potențialului resurselor energetice ale Mării Negre și valorificarea acestora prin crearea de strategii care să fie încluse în planul de dezvoltare economică al României; legătura între securitatea cibernetică și protecția mediului; inegalitățile existente la nivel global.

privind tranziția la economia circulară; reglementările la nivel european privind combaterea declinului biodiversității și transformarea sistemelor alimentare în standarde globale, prin aplicarea acțiunilor și angajamentelor regăsite în Strategia „De la fermă la consumator”, Strategia UE pentru Biodiversitate și implicit în Pactului Ecologic European.

Un alt subiect dezbătut, relevant în contextul actual generat de pandemie, a fost cel al importanței securității alimentare, prin tranziția de la agricultura convențională la agricultura ecologică.

De asemenea, Coordonatorul Secretariatului Consiliului Consultativ al SUERD, conf. univ. dr. Costin Lianu, a făcut o scurtă prezentare a proiectelor fanion pentru Strategia Dunării, propuse pe parcursul întâlnirilor din cadrul Consiliului. Unul dintre proiectele strategice prezentate este EuroVelo6, care se bucură de interes și din partea reprezentanților cetățenilor bulgari.

Importanța promovării și implementării acestor proiecte a fost subliniată și de reprezentantul Biroului SUERD. Acesta a menționat faptul că, în cadrul Forumul Anual al Strategiei Dunării, Slovacia, care deține începând cu 1 Noiembrie ac. președinția Strategiei, și-a manifestat interesul de susținere a proiectelor fanion pe toată durata mandatului său.

“Consideram că, alături de „coridoarele verzi” și proiectul EURO Velo, putem adăuga la lista proiectelor fanion susținute de Consiliul Consultativ și „creșterea albastră”, în fapt, o variantă a  „creșterii verzi” care pune accentul pe confluențele fluviu - mare și importanța acestor confluențe pentru dezvoltarea durabilă. De-a lungul timpului, au fost mai multe luări de poziție care atrag atenția că România ar trebui să insiste mai mult pe proiecte legate de Marea Neagră și conectarea lor cu Strategia pentru Regiunea Dunării, cum ar fi European Gateway, pentru că, într-adevăr, suntem poarta estică a UE, cu o ieșire strategică la Marea Neagră” a declarat Costin Lianu, director USH Pro Business.


USH Pro Business

Evenimente, Comunicare și Internaționalizare

Str. Nicolae Iorga nr 34-36,

Sector 1, București

Tel: +40 216 500 014

Search

Filter by

Newsletter