Presă

Event preview image

Wallachia eHub, un parteneriat strategic pentru transformare digitală, specializare inteligentă și bunăstare in regiunea Sud Muntenia

 

Event preview image

DIGITALIZAREA MANAGMENTULUI UNIVERSITĂŢILOR

 

Event preview image

Proiectele Erasmus+ o şansă pentru o Românie mai competitivă

 

Event preview image

România anunţă la Biofach Nürnberg pregătirea primului standard privat al agriculturii ecologice sustenabile în arealul Deltei Dunării

 

Event preview image

Reuniunea Consiliului Consultativ al Strategiei UE la Regiunea Dunării (SUERD)

 

Event preview image

Danube Furniture Cluster “Se poate inova împreună”

Publicat 11 Februarie 2020

Reticența de a coopera în cluster pe activități CDI  pare a fi depășită de membrii Danube Furniture Cluster.  În perioada 7-8 februarie 2020, membrii clusterului s-au  reunit la Onești pentru organizarea mai multor evenimente dedicate inovării. 

În acest context, un eveniment important a fost dedicat câștigătorilor concursului DANUBE DESIGNERS AWARD 2019, studenților  care s-au implicat în acțiunile clusterului,  pentru a analiza posibilitățile unei  cooperări pe termen lung în domeniul designului de mobilier. De asemenea, au fost prezentate soluții de digitalizare în industria mobilei și s-a accentuat rolul centrelor  de afaceri de export în promovarea produselor din industria mobilei.

„Pe măsură ce coeziunea grupului crește și managerii se întâlnesc frecvent pentru a discuta, se pot depăși atât  barierele de comunicare cât și neîncrederea în colaborare. Danube Furniture Cluster se află pe acest drum întrucât își alocă de mai mulți ani, în mod sistematic, timp la final de săptămână, pentru a transforma cunoștințele fiecărui membru  în cunoștințe și abilități inovative de grup. Acest cluster este deja o comunitate de practică antreprenorială, colectivă, pentru că membrii au descoperit că pot inova împreună, la costuri mai mici pentru fiecare” a declarat conf. univ. dr. Costin Lianu, director general al USH Pro Business, membru al clusterului.

„Întâlnirile între membrii, producători de mobilă, au devenit o constantă în ultimii ani, iar numărul antreprenorilor care pun deoparte grijile cotidiene pentru a gândi dezvoltarea dincolo de poarta propriei fabrici, a crescut. Analizăm cu atenție posibilitățile de  cooperare și identificăm  punți concrete cu designul de produs, cu activitatea de export și internaționalizare,  brand ul colectiv, digitalizarea și optimizarea fluxurilor. Faptul că am început să premiem studenți specializați în design de interior,  care pot veni alături de noi și  că ne preocupă sistematic inovarea și digitalizarea,  ne impulsionează să creăm valoare împreună” a declarat  președintele clusterului Gabriel Năfureanu, director general  al S.C. Luxartim Onești.


USH Pro Business

Evenimente, Comunicare și Internaționalizare

Str. Nicolae Iorga nr 34-36,

Sector 1, București

Tel: +40 216 500 014

E-mail : office@ushprobusiness.ro

www.ushprobusiness.ro

Event preview image

Impactul digitalizării asupra IMM-urilor în comerțului mondial. Transformarea digitală favorizează exportul şi internaţionalizarea

Publicat 07 Februarie 2020

Concluzie seminarului“The Impact of Digitisation on SME World Trade”, organizat în zilele de 27-28 ianuarie 2020, în Bucureşti de USH Pro Business, partener Smart eHub a fost aceea că transformarea digitală favorizează exportul şi internaţionalizarea IMM-urilor.

Michael Akerib, Prorector al SWISS UMEF UNIVERSITY, expert în comerț internațional a conferenţiat în faţa managerilor de firme prezenţi asupra aspectelor esenţiale cu care se confruntă IMM-urile într-o economie mondială tot mai digitalizată.  În acest sens este esenţială înțelegerea modului în care soluțiile digitale vor ajuta IMM-urile să se integreze pe lanțurile de valori globale. Acestea pot contribui la identificarea barierelor cu care se confruntă firmele în dezvoltarea comerțului internațional.

„Digitalizarea IMM-urilor este o soluţie inevitabilă pentru succesul la export al firmelor care numai astfel se pot integra pe lanţurile valorice globale. Managerii din România trebuie să dezvolte practici digitale iar Smart eHub, prin USH Pro Business este un bun exemplu în acest sens. Implicare universităţilor în dezvoltarea de reţele digitale în slujba IMM-urilor este o soluţie de success” a declarat Michael Akerib.

“Vom continua să analizăm relaţia dintre export şi transformarea digitală şi să realizăm transfer de cunoştiinţe către firme, pentru a le permite internaţionalizarea. Smart eHub ţinteste să se dezvolte ca un centru de digitalizare dedicat exportatorilor şi internaţionalizării” a declarat Conf. univ. dr. Costin Lianu, Director General USH Pro Business şi Preşedinte ACEX .USH Pro Business

Evenimente, Comunicare și Internaționalizare

Str. Nicolae Iorga nr 34-36,

Sector 1, București

Tel: +40 216 500 014

E-mail : office@ushprobusiness.ro

www.ushprobusiness.ro

Event preview image

În România agricultura ecologică are nevoie de recunoaştere, adopţie şi susţinere

Publicat 06 Februarie 2020

Aceasta a fost o concluzie importantă a întâlnirii organizate de Asociația INTER-BIO în data de 4 februarie 2020, la sediul USH Pro Business. Discuţiile au avut ca temă prioritățile naționale și regionale privind agricultura ecologică în contextual noilor orientări și directive ale Comisiei Europene. Alături de membrii asociației, au participat reprezentanți ai clusterelor Bio Danubius Tulcea şi  BioNEst-Iași, ai Camerei de Comerț și Industrie Bacău, ai Direcției Agricole Județene Mureș precum şi ai ASRO - Organismul naţional de standardizare și reprezentanți mass-media.

Dezbaterile au vizat subiecte importante privind viitorul agriculturii ecologice în Uniunea Europeană, ca urmare a discuțiilor avute la Bruxelles de Asociația INTER-BIO cu reprezentanți ai IFOAM EU. Au fost prezentate succint noile reguli UE pentru produsele agroalimentare ecologice. S-a evidenţiat faptul că între România şi ţările UE, avansate în domeniu, există un decalaj semnificativ de adopţie a agriculturii ecologice atât la nivel de producători cât şi de consumatori. Piaţa românească este puţin dezvoltată mai ales sub aspectul procesării produselor ecologice şi consumului, iar depăşirea acestei situaţii presupune voinţă de schimbare şi o strategie clară dedicată acestui sector.

S-a accentuat rolul educaţiei în creșterea consumului de produse ecologice și al campaniilor de conștientizare privind beneficiile aduse sănătății. De asemenea digitalizarea și inovarea activității producătorilor din sector au atras atenția participanților la eveniment,  care au înțeles că pentru a deveni competitivi atât pe piața internă cât și pe cea externă este nevoie să investească în aceste noi tipuri de servicii unindu-și eforturile pe întregul lanţ valoric al filierelor de produs.

“Agricultura ecologică avansează peste tot, cu dinamism, iar standardele ei devin mai înalte, cu noi reguli de producţie, de procesare, de control şi de certificare, mai riguroase, care trebuie să asigure creşterea siguranţei alimentare şi să aducă un aport la sanătatea umană. În plus, se va pune accent pe o înţelegere superioară a conceptului de integrare în producţia bio sau organică a bio-economiei şi economiei circulare. Fermierul sau procesatorul ecologic modern va avea grijă nu numai să producă bio, dar să şi recicleze sau să foloseasca energie verde. Din păcate, noi, în România nu recunoaştem importanţa acestor schimbări şi există încă voci care susţin că agricultura ecologică e iluzorie. Totuşi, nu putem să evoluăm decuplaţi de ţările avansate mizând în continuare pe chimie, organisme modificate genetic şi produse nesănătoase deşi tentaţia există. Consumatorii nu beneficiază de o educaţie sistematică şi de o informare corectă  asupra avantajelor pentru sănătate a alternativei ecologice care devine dominantă în UE” a declarat Conf. univ.dr. Costin Lianu, Preşedinte Inter Bio şi Director General USH Pro Business.

USH Pro Business

Evenimente, Comunicare și Internaționalizare

Str. Nicolae Iorga nr 34-36,

Sector 1, București

Tel: +40 216 500 014

E-mail : office@ushprobusiness.ro

www.ushprobusiness.ro

Event preview image

CLUSTERUL DANUBE ENGINEERING HUB PROMOVEAZĂ INOVAREA

Publicat 28 Ianuarie 2020

La data de 17 ianuarie 2020 a avut loc la Ploiești o nouă întâlnire de lucru a membrilor Clusterului Danube Engineering Hub, prilej cu care s-a convenit întărirea capacității entității de management de a acționa pentru dezvoltarea unor proiecte concrete de cercetare- dezvoltare-inovare și s-au fixat jaloanele unei strategii de dezvoltare și internaționalizare a acestuia. De asemenea, entitatea de management a clusterului și-a asumat rolul de secretariat al consorțiului de clustere Wallachia Hub din regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia, creat în luna noiembrie 2019 și se va implica în activitățile de specializare inteligentă la nivel regional.

“Intenționăm să atragem noi membri, firme cu profil de cercetare-inovare- dezvoltare atât în consorțiu, cât și în cluster și să fim parteneri activi ai Agenției de Dezvoltare Regională. Ne bucură implicarea Sistemului Cameral în activitățile noastre, precum și a Universităţii Petrol- Gaze din Ploiești și a Centrului USH Pro Business” a declarat domnul Costin
Trandafir, președinte al clusterului Danube Engineering Hub și al consortiului Wallachia Hub.

“Regiunea Sud-Muntenia, deși are un potențial de inovare ridicat la nivel de IMM-uri, este rămasă în urmă față de alte regiuni din țară și străinătate. De asemenea, transformarea digitală este puțin înțeleasă și adoptată de firme. Ne asumăm un rol de promotor al inovării atât prin acest cluster, cât și prin consorțiul Wallachia Hub”, a declarat domnul Costin Lianu, președintele de onoare al consorțiului Wallachia Hub.

USH Pro Business

Evenimente, Comunicare și Internaționalizare

Str. Nicolae Iorga nr 34-36,

Sector 1, București

Tel: +40 216 500 014

E-mail : office@ushprobusiness.ro

www.ushprobusiness.ro

Event preview image

Parteneriat strategic pentru promovarea produselor ecologice ca factor cheie al sănătăţii umane

Publicat 22 Ianuarie 2020

În prima parte a lunii ianuarie 2020, a fost semnat acordul de parteneriat între ASOCIAŢIA ONE HEALTH – NEW MEDICAL CONCEPT, ROMÂNIA și ASOCIAŢIA INTER-BIO, acestea fiind reprezentate de președinții celor doua entităţi,  domnul Nicolae MANOLESCU,  respectiv domnul Costin LIANU. 

Având în vedere convergenţa preocupărilor părţilor vizând abordarea holistică a sănătăţii umane, AOH şi Asociația Inter-Bio convin stabilirea unui parteneriat strategic în vederea implementării conceptului medical global “One Health”, inclusiv prin stimularea producţiei şi consumului de produse ecologice prin :
•    Campanii de conştientizare;
•    Participarea împreună în consorţii care vizează  realizarea de proiecte CDI ;
•    Susţinerea unor evenimente şi acţiuni destinate colaborării ştiinţifice şi schimbului de informaţii precum: conferinţe, congrese naţionale şi internaţionale, editări de reviste ştiinţifice; 
•    Susţinerea unor acţiuni destinate promovării şi aplicării principiilor comune celor două concepte,organizarea de evenimente şi a unor serii de prelegeri tematice chiar a unor  caravane de asistenta medicala primara prin documentare difuzate prin radio,tv si internet dar si prin materiale editate şi distribuite în scoli, unităţi medicale, destinate conştientizării în rândul populaţiei privind beneficiile consumului produselor alimentare ecologice.

„AOH și INTER-BIO au un scop comun, acela de a contribui la sanătatea umană prin consmul de produse ecologice. Acest scop este puţin cunoscut şi recunoscut de societatea românească ca unul important pentru viitorul oamenilor iar noi ne vom implica în promovarea lui, în cunoaşterea lui” a declarat dl Costin Lianu, preşedinte Inter-Bio şi director general USH Pro Business.

USH Pro Business

Evenimente, Comunicare și Internaționalizare

Str. Nicolae Iorga nr 34-36,

Sector 1, București

Tel: +40 216 500 014

E-mail : office@ushprobusiness.ro

www.ushprobusiness.ro

Search

Filter by

Newsletter