Presă

Event preview image

MOȘTENIREA REGIUNII MUNTENIA, UN PROIECT LANSAT DE WALLACHIA HUB

 

Event preview image

Comuna Apicola Bârnova – loc de unificare a mișcării clusterelor bio din România

 

Event preview image

CONSILIUL CONSULTATIV ROMÂN PENTRU STRATEGIA UE PENTRU REGIUNEA DUNĂRII (SUERD): EUROVELO 6 POATE DEVENI UN PROIECT IMPORTANT ÎN CADRUL SUERD

 

Event preview image

CEL PUŢIN UN SFERT DIN SUPRAFAŢA AGRICOLĂ A UE VA FI CERTIFICATĂ ECOLOGIC

 

Event preview image

MUNTENIA UNIVERSITAS, UN GRUP DE INIȚIATIVĂ PENTRU CREȘTEREA ROLULUI UNIVERSITĂȚILOR ÎN DEZVOLTAREA REGIONALĂ PLEDOARIE PENTRU CONSORȚIUL UNIVERSITAR DIN REGIUNEA SUD-MUNTENIA

 

Event preview image

IFOAM EU ANALIZEAZĂ EVOLUȚIILE MAJORE LA NIVEL EUROPEAN PRIVIND IMPACTUL PANDEMIEI ASUPRA SECTORULUI ORGANIC

Publicat 23 Iunie 2020

IFOAM EU urmărește constant evoluția agriculturii organice, pe baza documentelor publicate la nivel european. Asociația INTER-BIO, în calitate de membră IFOAM EU, se informează, dezbate împreună cu membri săi și susține toate demersurile europene care au ca scop dezvoltarea sectorului organic.

Recent, Comisia Europeană a făcut public noul Cadru financiar multianual 2021-2024, care poartă numele de Next Generation EU (Următoarea Generație a Uniunii Europene). Prin acest document, UE alocă fonduri în valoare de 750 de miliarde de euro pentru sectorul organic și pentru dezvoltarea unei Europe mai rezistente și mai digitale. Se vor aloca fonduri de 15 miliarde de euro, sub formă de ajutor pentru Fondul agricol european pentru dezvoltare rurală, cu scopul de a sprijini dezvoltarea acestor zone, în contextul pandemiei.

Alte două documente foarte importante ale Comisiei Europene care vizează agricultura ecologică sunt: Strategia de Biodiversitate și Strategia Farm to Fork (Din fermă la furculiță). Ambele documente sunt aliniate la Green Deal (Acordul Verde European) și conțin un plan de acțiuni și angajamente pentru a stopa pierderea biodiversității în Europa și în întreaga lume și a transforma sistemele alimentare în standarde globale pentru sustenabilitate competitivă, protecția sănătății umane și planetare și vizează mijloacele de trai ale tuturor actorilor din lanțul valoric alimentar. Toate aceste acțiuni propuse la nivel european vin să întărească ideea că un sistem alimentar funcțional poate să reducă vulnerabilitatea statelor membre în fața unor dezastre precum Covid 19.

„Asociația INTER-BIO are convingerea că, eforturile depuse la nivel european pentru creșterea sistemului agricol organic și transformarea sistemului alimentar într-unul mai sigur, vor avea efecte benefice pe termen lung, atât pentru mediu cât și pentru redresarea economică în urma pandemiei. Viitorul aparține sistemelelor de certificare, care au la bază agricultura organică întrucât acestea sunt cele mai bine reglementate și cu impact sigur, dovedit asupra sănătății umane. De la acest nucleu de certificare organică, aflat în continuă evoluție și îmbunătățire, se vor dezvolta practicile agricole cele mai sustenabile. Ele vor viza nu numai hrană ecologică dar și îmbrăcămintea, cosmeticele, mobila și alte bunuri de larg consum cu care intrăm în contact” a declarat Conf. univ. dr. Costin Lianu, Președinte Inter-Bio.


USH Pro Business

Evenimente, Comunicare și Internaționalizare

Str. Nicolae Iorga nr 34-36,

Sector 1, București

Tel: +40 216 500 014

Event preview image

Danube Furniture Cluster afirmă că implicațiile reinventării spațiului ambiental după Covid 19 se vor face curând resimțite

Publicat 05 Iunie 2020

În ultimele luni membrii cluster ului DFC au continuat să exploreze modalitățile prin care pot să descifreze și să se adapteze la noile tendințe ale pieței în contextul pandemiei globale. S-au purtat discuții în această direcție cu Workspace Studio, firmă devenită recent membră a cluster ului, care este specializată în comerțul cu mobilier de birou, precum și cu profesorii și studenții din cadrul Institutului de Arhitectură Ion Mincu.

“O concluzie importantă a acestor discuții este că cel puțin o parte din forța de muncă, atât manageri cât și salariați, vor continua să lucreze de acasă, indiferent de atenuarea sau dispariția pandemiei, pentru că au descoperit că lucrul la distanță este eficient în afaceri. O altă concluzie este că, în mod similar cu producătorii, și o parte din populație vă menține distanțarea socială. În calitate de consumatori, vom prefera produsele ecologice și cele cu impact direct pozitiv asupra mediului pentru că am observat cu toții stând în case că aerul pe care îl respirăm e mai bun dacă reducem activitățile cu impact negativ asupra mediului. Ecosistemul inovativ creat de USH Pro Business are forță tocmai prin conectarea clusterelor și rețelelor pro-antreprenoriat inovativ, dezvoltate în ultimii 5 ani, care cuprind: utilizatori, designeri, producători, oameni de marketing și vânzători, specialiști în tehnologii digitale, cercetători, mediul academic dincolo de instituțiile pe care le reprezintă”, a declarat Costin Lianu, Director General USH Pro Business, organizatorul evenimentului.

“Spațiul de lucru va suferi modificări pe măsură ce vom lucra mai mult de acasă. De 15 ani lucrez în domeniu mobilei de birou și pot spune că tele-workingul era deja prezent și înainte dar tendința se va intensifica. Din păcate, vor valorifica aceste avantaje numai acele firme, puține la număr în România, care au inovat, s-au adaptat și ies mai repede pe piață la costuri atractive și calitate bună”, a declarat Alexandru Horațiu Didea, Managerul firmei Workspace Studio.

Mediul academic și studenții de la Facultatea de Arhitectură explorează în prezent soluții de redefinire a spațiilor de lucru, de locuință și exterioare, față de noile preferințe ale consumatorilor. Aceste spații vor parcurge transformări pe care împreună cu producătorii le urmărim atent. “Cluster ul va organiza un nou concurs dedicat creativității și inovării în industria mobile care să vizeze tocmai aceste noi preocupări de a satisface nevoile de reinventare a spațiului ambiental”, a declarat Gabriel Năfureanu, Președintele Danube Furniture Cluster.

După ce am trecut cu toții prin experiență intensă a izolării la domiciliu, a trebuit să găsim soluții și să adaptăm ce aveam în locuință pentru noile activități – lucrul de acasă, scoală online, conviețuirea continuă, fără pauze. Acum, când începem să reluăm activitatea, ce ar trebui să preluăm și să fructificăm din această experiență?

Câteva idei în explorarea oportunităților deschise în această perioadă ni le-a oferit în cadrul dezbaterilor doamna conf. dr. arh. Carmen Dumitrescu de la Institutul de Arhitectură Ion Mincu: reorganizarea spațiului locuinței pentru a facilita conviețuirea în condiții de lucru de acasă, scoală online, coabitarea între generații, adaptarea pieselor de mobilier deja existente, soluții de reinterpretare sau transformare a unor piese de mobilier existente în locuință, soluții de distanțare socială – aici designerii au deja propuneri, care vor deveni operaționale prin concretizarea în piese noi de mobilier, multifuncționale, adaptabile nevoilor specifice. Dânsa sugerează totodată să pornim de la principiile dezvoltării durabile și respectului față de mediu: reciclare, folosirea materialelor și tehnologiilor fără impact negativ asupra omului și mediului natural, multifuncționalitate și creație.

USH Pro Business

Evenimente, Comunicare și Internaționalizare

Str. Nicolae Iorga nr 34-36,

Sector 1, București

Tel: +40 216 500 014


Event preview image

INTER- BIO, membru IFOAM EU salută decizia de a pune produsele ecologice în centrul sistemului european de alimentaţie și ținta de 25% adopție terenuri ecologice la nivelul UE până în 2030

Publicat 25 Mai 2020

INTER-BIO, organizație a filierelor de produse ecologice, este în total acord cu IFOAM UE, în calitate de membru al acestei organizații și salută iniţiativele recente îndreptate spre întărirea rolului agriculturii ecologice în programul UE “De la fermă la furculiţă“ (F2F). Obiectivul UE de a atinge 25% rată de adopție a terenurilor ecologice până în 2030, precum și măsurile de stimulare a cererii de produse ecologice prin scheme de promovare și achiziții publice sunt bine venite și sperăm ca România să se alinieze.

Jan Plagge, președintele IFOAM EU, a declarat recent că stabilirea unei ținte a UE pentru terenurile ecologice este o decizie de referință care pune agricultura ecologică în centrul tranziției agriculturii europene spre agroecologie. El a mai subliniat că trebuie să transformăm agricultura UE dacă dorim să abordăm criza climatică și a biodiversității și să facem sistemele noastre agricole mai rezistente.

“Mișcarea ecologică din UE consideră că agricultura bio este un model economic de succes pentru fermieri, cu beneficii dovedite pentru mediu și acum viziunea este clară la nivelul Comisiei Europene și țărilor europene responsabile. Nu știm cât este de clară însă pentru noi în România unde adopția agriculturii ecologice este de numai 2% în prezent și unde lipsesc analizele la nivelul autorităţilor care să explice că actuala secetă se datorează și politicilor greșite în materie de dezvoltarea economică sustenabilă şi ecologica. La noi discuțiile despre un sistem alimentar durabil sunt extrem de vagi" a declarat Costin Lianu , președinte Inter-Bio.

Așa cum atrage atenția IFOAM. EU, obiectivele UE privind biodiversitatea nu se realizează de la sine, ci numai dacă vor fi luate în considerare de statele membre, inclusiv de România, în negocierile reformei în curs, de politică agricolă comună (PAC). Nu ne putem plânge în continuarea de secetă și pandemie fără a lua în seamă investiția în agricultura ecologică drept oportună si strategica. Continuăm să neglijăm propriile noastre atuuri în ciuda avantajelor solului. Chiar și în condițiile actualei secete, terenurile cultivate bio au fost mai rezistente, din informațiile pe care le aveam de la fermieri, a continuat Costin Lianu.

 “Mișcarea organica  solicită Parlamentului European, Consiliului și Comisiei, să integreze pe deplin obiectivele strategiilor F2F și Biodiversitate în Regulamentul privind planurile strategice PAC, să ridice nivelul de ambiție și să facă din PAC un instrument eficient pentru a stimula și ajută fermierii să treacă la practici agroecologice și mai durabile. UE are nevoie de o nouă PAC care să recompenseze fermierii pentru contribuția lor la bunurile publice, cum ar fi conservarea resurselor noastre naturale” a declarat Jan Plagge.

Potrivit IFOAM UE, atingerea procentului de 25% terenuri organice în UE până în 2030, este realizabilă, dacă prin PAC se oferă remunerația necesară pentru beneficiile oferite de conversie și întreținere ecologică, prin politicile de dezvoltare rurală existente sau prin instrumente inovatoare precum ecosistemele ecologice. Includerea unor măsuri în ceea ce privește cererea, precum schemele de promovare și creștere a ponderii produselor ecologice în școli și spitale prin achiziții publice ecologice, este o alegere inteligentă, deoarece această abordare “push-pull” s-a dovedit de succes pentru dezvoltarea agriculturii ecologice în țări precum Danemarca.

IFOAM.EU salută, de asemenea, intenția lansării unui plan ambițios de acțiune al UE pentru agricultura ecologică, care va sprijini conversia terenurilor, dezvoltarea lanțului de aprovizionare, cercetarea, inovarea și dezvoltarea pieței. Cu o PAC reformată și un plan de acțiune solid, care să includă obiective pe perioade stabilite de timp și un buget dedicat, va exista o bază bună pentru creșterea în număr a terenurilor organice și atingerea țintei pentru 2030.

USH Pro Business

Evenimente, Comunicare și Internaționalizare

Str. Nicolae Iorga nr 34-36,

Sector 1, București

Tel: +40 216 500 014

Event preview image

PRODUSELE ECOLOGICE DIN ROMÂNIA, ATUURI MARI, PERFORMANȚE MODESTE

Publicat 20 Mai 2020

În data de 14 mai a.c. Asociația INTER-BIO, asociație interprofesională pentru produse agroalimentare ecologice a organizat împreună cu USH Pro Business, BIOTERRA, Asociaţia Bioagricultorilor din România și clusterul Bio Danubius, membri fondatori ai asociației, un seminar digital dedicat domeniului produselor ecologice, în contextul actual în care se mențin perfomanțele modeste ale domeniului în România.

Au fost prezenți membrii asociației, fermieri și structuri asociative, cercetători, mediul academic, organizatori de târguri și evenimente digitale (Dubai, EAU și Biofach Germania), firme din domeniul agriculturii de precizie.

O concluzie importantă a fost aceea că, dacă ne dorim o reducere a decalajelor privind adopția agriculturii bio ar trebui pe plan național, o strategie cu implicare activă a autorităților statului pentru stimularea consumului de produse ecologice, stimularea procesării de produse ecologice și a legăturilor pe filiera de produs, promovarea produselor ecologice pe piața internă și la export, cercetare și inovare, inclusiv digitală în domeniu.

“Deși România are importante atuuri în domeniul ecologic, performanțele ei continuă să fie modeste, iar modelul agroalimentar românesc pare să evolueze contrar celui european care se bazează din ce în ce mai mult pe ecologic. Mediul de afaceri, în domeniu, este împovărat și puțin sprijinit, filierele nu sunt consistente iar confuzia ecologic-conventional  persistă în detrimentul celor care investesc în alimente sănătoase, fără pesticide și alte ingrediente chimice, toxice. Recenta pandemia va accelera adoptia agriculturii ecologice in UE si la nivel global” a declarat Costin Lianu, Președintele Inter-Bio.

“Biodiversitatea, calitatea solului și a apelor în România sunt permanent amenințate și  pierdem aceste atuuri și în Delta Dunării și în zonele protejate și în restul zonelor agricole unde se știe prea puțin gradul de amenințare și de contaminare. Dacă vom practica  agricultura ecologică vom avea garanția unor standarde private pentru care Bio Danubius și Inter-Bio luptă constant”, a declarat dl. Petrișor Petrescu, Vicepreședinte Inter-Bio și Președintele clusterului Bio Danubius.

Domnul Aurel Petruș, fermier în regim ecologic susține că există multe reglementări care îi descurajează pe fermieri  și care ar putea fi regândite precum: sancțiunile multianuale, perioada de angajare în regim ecologic, permisivitatea controalelor pentru cei care declară că practică agricultura ecologică sau separarea în cadrul declarației pe suprafață a subvenției astfel încât agricultorul ecologic să nu fie tratat la fel ca un agricultor din convențional privind subvenția.

“Programul de Cooperare Elvețiano – Român. Servicii Integrate de Export pentru IMM-urile din România, de susținere a producătorilor ecologici a fost o realizare notabilă dar care nu a ajuns decât la un număr mic de producători. Ideea Inter-Bio s-a născut prin acest program. Fermierii au nevoie de sprijin consistent și voință politică clară pentru că trebuie să valorificăm acest mare potențial ecologic pe care altfel îl irosim.” a declarat Albert Imre, Vicepreședinte Inter-Bio.

Au fost prezentate în continuare posibilitățile participării firmelor românești la târgul internațional MENOPE, Dubai, într-un format mixt, digital și ca prezență fizică, în luna decembrie a.c. Astfel, din lună în lună, până în sepembrie, organizatorii pun la dispoziție o platformă de matching care se axează pe câte un subiect din domeniul Bio.

Digital Trade Week crează contacte reale. Dacă, de exemplu, o firmă producătoare și distribuitoare de miere intră pe această platformă, se conectează direct cu importatorii de miere, toate produsele realizate de producător sunt încărcate pe Arabian Organics și promovate acolo. La începutul fiecărei săptămâni, se organizeză un webinar cu importatorii de pe piața arabă, din diverse domenii, care explică care sunt cererile și schimbările din piață. Înscrierea este gratuită și face parte din pachetul de înscriere la expoziție.

Concluzia prezentării Organic Digital Trade Week este că, pe platforma creată se poate face matching. Acest lucru oferă un avantaj firmelor atunci când vor participa la târg, în Decembrie (deja exportatorul și importatorul se cunosc, pentru că au discutat, exportatorul a prezentat deja produsele, cataloagele, importatorul urmând să le agreeze și astfel se poate merge mai departe în direcția semnării de contracte). Este un pas mare înainte, pentru a folosi participarea la târguri și expoziții, nu ca un expozant novice care la finalul evenimentului observă că nu s-a ales cu nimic, lucru care se întâmplă des, la mulți expozanți. Această nouă posibilitate, nu oferă neapărat o garanție că se vor concretiza afaceri dar, îi apropie pe producători, mai consistent de piață.

Dezbaterea s-a încheiat cu prezentarea perspectivelor de finanțare, prin viitorul program UE de cercetare aplicată, Horizon Europe. Au fost prezentate liniile directoare ale programului și ariile tematice pentru care se vor organiza call uri, începând cu anul 2021.

Pentru solicitarea de informații suplimentare, ne puteți contacta la tel: 0740 521 967, +40 216 500 014; e-mail: office@ushprobusiness.ro sau accesați www.ushprobusiness.ro , www.inter-bio.ro .


USH Pro Business

Evenimente, Comunicare și Internaționalizare

Str. Nicolae Iorga nr 34-36,

Sector 1, București

Tel: +40 216 500 014Event preview image

Comitetul Consultativ al Strategiei UE pentru Regiunea Dunarii:Incertitudini privind implementarea noului Plan Strategic pentru macroregiunea Dunării

Publicat 18 Mai 2020

Întâlnirea informală a Consiliului Consultativ SUERD din 12 Mai 2020 a scos în evidență faptul că urmare crizei actuale, Uniunea Europană poate reviziu finanțările pentru cooperare macro-regională. La întălnire, secretariatul consiliului a făcut o prezentare a Planului de Acțiune SUERD (document aprobat de Comisie), precum și o sinteză a  activităților Consiliului Consultativ sub mandatul secretariatului deținut de USH Pro Business. Au fost prezentate proiectele importante sintetizate de USH Pro Business pe baza propunerilor membrilor consiliului, după care a urmat o dezbatere cu reprezentanții societății civile.

Deși Planul de Acțiune a fost rezultatul unor ani de eforturi și acesta a fost în cele din urmă adoptat, în prezent, acțiunile propuse inițial în document fac obiectul unor noi prioritizări pentru identificarea acelora care se vor putea bucura de finanțare imediată de la UE. Coordonatorul național SUERD, din cadrul MAE a amintit și despre dezbaterile pe tema bugetului Uniunii Europene, și unele revizuiri foarte probabile în structura acestuia urmare pandemiei. Din aceste motive, statelor membre SUERD li s-a solicitat să identifice cel mult trei acțiuni prioritare pentru fiecare axă prioritară, pornind de la cele 6-7 pe fiecare AP existente în Planul de Acțiune aprobat, de agreat de Comisia Europeană. Aceste acțiuni prioritare vor trebui ulterior transpuse adecvat în exercițiul prezent de programare a fondurilor UE. Coordonatorul național a opiniat că dezbaterile care au loc la nivelul Uniunii Europene pe marginea bugetului ne conduc către ipoteza că, pe viitor, vor putea fi alocate mai multe fonduri către domenii precum: protecția mediului, dezvoltarea democrației, a statului de drept și mai puține fonduri către transporturi sau conectivitate.

Reprezentanții Ministerului Muncii, Direcția Politici și Servicii Sociale au subliniat că prioritatea incluziunii sociale și reducerii sărăciei în SUERD sunt esențiale, cu atât mai mult cu cât societatea civilă din România a insistat ca acest aspect să fie prioritar în SUERD.

Dezbaterea s-a axat pe identificarea proiectelor pe care CC SUERD își propune să le susțină și implementeze. Prezentarea Planului de Acțiune SUERD a avut rolul de a ajuta membri socității civile, ONG-urile și alți reprezentanți ai CC SUERD să încadreze mai bine proiectele deja propuse, în funcție de acțiunile definite pe arii prioritare în documentul strategic aprobat. La orice scriere de proiect pe Strategia Dunării, trebuie avută în vedere urmărirea obiectivelor strategice din document. Consiliul Consultativ și-a exprimat punctul de vedere că, nici până în prezent, nu se cunoaște cu exactitate maniera în care proiectele SUERD vor fi evaluate. Schițele programelor operaționale viitoare pot fi analizate, iar CC SUERD trebuie să le urmărească pentru a avea repere asupra relevanței ghidurilor din perspectiva SUERD. Totuși, în opinia consiliului, acest lucru este încă insuficient fiind nevoie de o clarificare din partea autorităților de management a programelor operaționale asupra modului de evaluare a proiectelor SUERD și asta în baza unei consultări prealabile .

„Avem temerea că, precum cotele apelor Dunării sunt în scădere, urmare secetei și cotele de interes pentru SUERD în actualul context de criză, scad la nivel național și european. Poate fi un sindrom al depresiei economice europene deși ambiția acestei strategii este să creeze prosperitate, reducerea decalajelor și a sărăciei tocmai pentru a răspunde solidar la astfel de situații” a declarat conf. univ. dr. Costin Lianu, director general USH Pro Business, reprezentant al Secetariatului CC SUERD. Acesta a continuat „Noi suntem datori să luptăm pentru reducerea decalajelor și combaterea sărăciei prin aportul societății civile. Vom insista și pentru proiecte  precum digitalizarea sub toate aspectele ei, coridoarele logistice și de comerț, agricultură sustenabilă, de preferat ecologică (bursele de produse, rețele de comercializare și standarde), specializarea inteligentă în agricultură și dezvoltare rurală, dezvoltarea unui concept de sănătate umană în contextul actualei pandemii, rețele de centre locale, regionale de  inovare, internaționalizare, acces la cunoștiinte, incluziune socială și pregătire, managementul zonelor protejate, dezvoltarea sustenabilă a Deltei Dunării, inițierea în scrierea de proiecte europene, Horizon Europe ș.a. Nu înțeleg de ce ar trebui să reducem fondurile pe SUERD. Dacă ne uităm la dezbaterile mondiale legate de situația creată de COVID-19, vedem că se pune mai mare accent pe zona de prevenire a unor pandemii, de combatere a efectelor acestora pe  ideea de teritorii reziliente la astfel de provocări.”

De asemenea au fost dezbătute teme legate de dezvoltarea capacității administrative și a intercomunalității în România și alte țari dunărene care ar trebui să fie o prioritate în strategie. În condițiile în care autoritățile locale, primarii știu foarte puțin sau deloc despre strategie, s-a propus înființarea de birouri de informare SUERD la nivel local, în care oameni pregătiți, ofițeri dunăreni să poată aduce strategia mai aproape de comunitățile locale. A fost subliniată importanța dezvoltării de proiecte pentru tineri, care să acceseze fonduri pentru comunitățile lor, împreună cu țările membre din Strategia Dunării. De o mare importanță rămâne tema turismului și realizarea de proiecte integrate de dezvoltare a turismului, pe sănătate dar și rural, cultural, ecologic, religios.

Alte aspecte importante subliniate au fost: dezvoltarea împreună cu Ministerul Tineretului a 350 de centre de tineret la nivel național, educative, cu reconversie profesională și promovarea agriculturii ecologice cu accent pe produsele românești.

O altă concluzie importantă a fost că Strategia Dunării are nevoie de abordări bine structurate astfel încât proiectele să aibă continuitate. Au fost propuse proiecte de întărire a rolului societații civile atât în SUERD cât și în toate domeniile care vizează cetățenii și solicită CC să transmită cu celeritate aceste proiecte și inițiative, considerând totodată că acest consiliu are un rol esențial în guvernanța strategiei. S-a insistat pe ideea ca, consiliul să se racordeze la mișcarea macro-regională a societății civile, urmând ca federația să se implice în acest demers. Un element important pe care consiliul trebuie să-l aibă în vedere este controlul societății civile asupra eficienței guvernanței SUERD de către autoritățile cu responsabilități pe această linie.

De asemenea s-a subliniat că investițiile economice pentru revenirea din criza Covid trebuie văzute ca oportunități majore pentru România și pentru zona Dunării. Este nevoie de o relansare verde, Guvernul României a semnat împreună cu alte state, o scrisoare de susținere a Pactului Ecologic European, iar investițiile viitoare trebuie să fie aliniate cu obiectivele acestuia și cu obiectivul de limitare a încălzirii globale din Pactul de la Paris, pentru a se evita probleme ale schimbărilor climatice.

Proiectele trebuie să aducă reduceri de emisi, beneficii pentru sănătate și refacerea ecosistemelor și a mediului, precum: decarbonizarea transportului, îmbunătățirea infrastructurii de transport care să permită transportul cu emisii zero, reabilitarea clădirilor de așa natură încât să devină eficiente din punct de vedere energetic, dezvoltarea energiei din resurse regenerabile sustenabile, refacerea naturii pe scară largă.

A fost analizată axa prioritară 8 care cuprinde aproape toate cele 5 acțiuni dedicate clusterelor. Concluzia a fost că, clusterele sunt puternic implicate în crearea de măsuri de combatere a efectelor COVID-19 dar, în același timp, sunt puternic implicate și în diverse proiecte europene. În Planul de Acțiune, deadline-urile sunt în decembrie 2021, mijlocul anului 2022, iar termenele sunt optimiste, deci până la definitivarea bugetului UE, trebuie să identificăm sursele de finanțare ale acestor proiecte. Clusterul CERMAND și-a arătat interesul pentru dezvoltarea unui proiect vizând tehnologia hidrogenului unde există expertiză și se pot dezvolta soluții de export pentru România  cu această tehnologie.

În domeniul construcțiilor s-a făcut precizarea că începând cu data de 1 ianuarie 2019, nu se mai pot realiza construcții noi și nu se mai pot face recepțiile clădirilor dacă nu se încadrează în Standardul Early Zero Energy Building. Legal, niciun proiect dezvoltat cu bani UE sau guvernamentali, nu se poate implementa decât dacă construcțiile prinse în proiect respectă normele de consum redus de energie, către zero iar acest lucru trebuie cunoscut de toți cei care vor să devolte proiecte în SUERD.

USH Pro Business

Evenimente, Comunicare și Internaționalizare

Str. Nicolae Iorga nr 34-36,

Sector 1, București

Tel: +40 216 500 014

Search

Filter by

Newsletter