Reprezentanţii macro-regiunilor Europei caută soluţii strategice la Bucureşti de depistare a decalajelor de inovare la nivel european

Publicat 28 Ianuarie 2019

Pornind de la harta europeană a inovării, care demonstrează adânci decalaje între ţări şi regiuni, reprezentanţii macro-regiunilor: baltică, dunăreană, adriatică şi a zonei Alpilor, au dezbătut intens în cadrul unui seminar al coordonatorilor  naţionali, macro-regionali, organizat la Bucureşti în 23 şi 24 ianuarie, modalităţile  prin care strategiile macro-regionale vor acţiona mai eficient în viitor în vederea depășirii decalajelor regionale de inovare. Pentru România, membru important al SUERD, Strategia UE pentru Regiunea Dunării, care se află pe ultimul loc în ierarhia UE  a inovării, subiectul este de mare actualitate.

Un element important în discuţii, a fost legat de rolul şi implicarea universităţilor în procesele de inovare şi specializare inteligentă regională, prin interacţiunea complexă cu mediul de afaceri, scoţându-se în evidenţă potenţialul mare pe care acestea îl au, pentru a deveni vectori  regionali cheie ai inovării.

 “O concluzie a evenimentului este că infrastructura cercetării, mai ales din  regiunile rămase în urmă, suferă  în special sub aspectul calităţii reţelelor şi ecosistemului de sprijin antreprenorial şi nu sub  aspectul numărului de entităţi  de sprijin. Calitatea interacţiunii dintre centrele de  infrastructură a cercetării şi mediul de afaceri, lasă de dorit în multe regiuni. Lipsesc atât experţii specializaţi pe servicii de inovare dedicate, cât şi ţinte manageriale de soluţii inovative. La acestea se adaugă  nevoia de a spori abilităţile manageriale de conducere a unui  ecosistem de inovare eficient. Mai mult, ţintele de specializare inteligentă regională, ar trebui revizuite şi conectate cu experienţele antreprenoriale în domeniu. Un motiv al stagnării noastre inovative este lipsa interesului pentru comunităţi de practică, cu implicare pe termen lung a actorilor din ecosistemul inovării. Acesta este elementul calitativ.” a declarat Conf. univ. dr. Costin Lianu, Director General USH Pro Business şi membru în Consiliul Consultativ SUERD, participant la eveniment.

Dezbaterea a vizat şi viitorul finanţării inovării  în macro-regiuni precum SUERD şi în general în UE. Preocuparea principală a viitoarelor programe de finanţare este să  se adreseze diferenţiat nevoilor regionale, de la o regiune la alta, în funcţie de  capabilităţile existente şi de nivelul de inovare atins de fiecare în parte, evitând soluţiile generale, aplicabile tuturor.

UE are în vedere în prezent strategii macro-regionale pentru: Marea Baltică, regiunea Dunării, regiunea Mării Adriatice şi zona Alpilor. Există preocupări de revizuire a acestor strategii. România, pe perioada asigurării preşedinţiei UE, va continua să fie activă  în Strategia UE pentru Regiunea Dunării.

 USH Pro Business

Evenimente, Comunicare și Internaționalizare

Str. Nicolae Iorga nr 34-36,

Sector 1, București

Tel: +40 216 500 014

E-mail : office@ushprobusiness.ro

www.ushprobusiness.ro

Distribuie acest anunt

Newsletter