Presă

Event preview image

Centrul de inovare digitală Smart eHub, un aliat în accelerarea digitizării firmelor românești

 

Event preview image

Industriile creative, un motor al specializării inteligente regionale

 

Event preview image

Gândirea strategică, securitatea națională și interesul național

 

Event preview image

„Danube Furniture Cluster” vizează inovarea, internaționalizarea și atragerea de noi membrii

 

Event preview image

Deschiderea anului universitar 2019-2020

 

Event preview image

Cultura inovației și afacerile viitorului

Publicat 30 Septembrie 2019

În cadrul ”Conferinței Internaționale a Clusterelor din Transilvania”, eveniment ce a avut loc la Cluj în perioada 19-20 septembrie 2019, în centrul atenției s-a situat rolul clusterelor în dezvoltarea ecosistemelor inovative în România.

Conferința a fost realizata sub egida clusterelor transilvănene, organizate în consorțiul clusterelor din Transilvania de nord, și  asociația Clustero. Evenimentul s-a bucurat de o largă participare națională și internațională fiind completat de o sesiune de matchmaking între managerii de clustere. Conferința a oferit practicienilor în domeniul organizării de clustere un valoros schimb de idei, precum și posibilitatea de a avea contacte de succes pentru membrii lor.

Universitatea Spiru Haret, prin centrul antreprenorial USH Pro Business, se dovedește un facilitator și dezvoltator semnificativ de clustere la nivel național, prin implicare sa în clustere care vizează bioeconomica și agricultura ecologică (Bio Danubius, Bio Concept Valea Prahovei), energii verzi (Cermand), tehnologia informației (Smart Alliance), industria mobilei (Danube Furniture Cluster), inginerie (Danube Engineering Hub), industrii creative (Creative Bucharest), industria modei (Romanian Textile Concept), construcții (Construct Cluster Oltenia).

”În cadrul conferinței am avut contacte naționale și internaționale utile care ne vor permite să servim mai bine membrii clusterelor unde universitatea este membru activ.

Clusterele din România, deși sunt numeroase cantitativ, putând vorbi de o mișcare națională spre clustere, mai au încă un drum important de parcurs pentru a deveni motoarele inovării la nivel național.

În cadrul dezbaterilor asociației Clustero, unde sunt membru fondator, am subliniat faptul că un ecosistem eficient de la nivel național nu se compune doar din clustere ci și din restul entităților de inovare și internaționalizare. Prioritizarea  soluțiilor de inovare la nivel național sau regional se poate face prin structuri bine organizate și colaborative fiind un susținător al ideii de creare de consilii de competitivitate și inovare la nivel regional cu implicarea Agențiilor pentru Dezvoltare Regionala și a Comunităților Locale Riverane Dunării – regionale” a declarat Conf. univ. dr. Costin Lianu, director general USH Pro Business, Prorector Relații Internaționale - Universitatea Spiru Haret.


USH Pro Business

Evenimente, Comunicare și Internaționalizare

Str. Nicolae Iorga nr 34-36,

Sector 1, București

Tel: +40 216 500 014

E-mail : office@ushprobusiness.ro

www.ushprobusiness.ro

Event preview image

Combaterea sărăciei în Regiunea Dunării

Publicat 27 Septembrie 2019

În cadrul conferinței internaționale ”Combaterea marginalizării și excluziunii sociale în Regiunea Dunării”, ce a avut loc la Murighiol, județul Tulcea, în perioada 23-26 septembrie 2019, tematica combaterii sărăciei și a excluziunii sociale a fost intens dezbătută împreună cu problematica economiei sociale.

O concluzie importantă a reuniunii a fost aceea că România are suprafețe însemnate de zone marginalizate atât în mediul rural cât și urban, 3.2% din teritoriul urban și 6.2% din teritoriul rural, conform atlasului zonelor marginalizate.

Intervențiile pentru combaterea acestor fenomene au în prezent realizări modeste. Nici apartenența noastră la Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD) nu a reușit până în prezent să rezolve problema sărăciei. Pe de altă parte, actorii economiei sociale din România (fundații, ONG-uri, întreprinderi sociale, cooperative) nu beneficiază de susținerea necesară pentru a fi mai activi în combaterea fenomenului mai sus menționat, impunându-se o revizuire a legislației.

”În cadrul dezbaterilor, atât în calitate de moderator cât și de speaker, reprezentant al Universității Spiru Haret și al secretariatului Consiliului Consultativ SUERD, am încercat să surprindem care ar fi modelele de succes aplicabile pentru România în combaterea sărăciei și a excluziunii sociale.

Pe lângă disfuncționalitățile legislative și lipsa unor instrumente eficiente și operaționale de politici sociale, dezbaterile au scos în evidență și lipsa unei viziuni clare care să orienteze actorii sociali, precum și importanța, rolul antreprenoriatului și implicarea clusterelor în dezvoltarea socială și a modelelor inovatoare, exemplificând activitatea clusterelor Bio Danubius Tulcea și Danube Engineering Hub Ploiești.

De asemenea, contribuția educației primare, secundare și terțiare va fi esențială în eliminarea acestui flagel” a declarat Conf. univ. dr. Costin Lianu, Director General USH Pro Business și Prorector Relații Internaționale -Universitatea Spiru Haret.


USH Pro Business

Evenimente, Comunicare și Internaționalizare

Str. Nicolae Iorga nr 34-36,

Sector 1, București

Tel: +40 216 500 014

E-mail : office@ushprobusiness.ro

www.ushprobusiness.ro

Event preview image

Întâlnirea membrilor Danube Furniture Cluster la BIFE-SIM 2019

Publicat 18 Septembrie 2019

În data de 13 septembrie 2019, a avut loc întâlnirea membrilor Danube Furniture Cluster, eveniment ce s-a desfășurat la standul firmei ARTA LEMNULUI, membru al clusterului și expozant în cadrul târgului ”BIFE-SIM 2019, Târg internațional de mobilă, echipamente și accesorii”, prilej cu care membrii au putut viziona noua linie de produse ”Softart - confort & style”

Cu ocazia întâlnirii, membrii clusterului au discutat posibilități și alternative de dezvoltare a unei linii comune de design pentru membrii clusterului.

De asemenea, membrii clusterului Danube Furniture Cluster au vizionat produsele expuse în cadrul târgului și au participat la ceremonia de decernare a diplomelor în cadrul Concursului Național de Design.

”Unul din obiectivele asumate de Danube Furniture Cluster este promovarea colectivă la evenimente naționale și internaționale precum cel prezent. Am analizat modul de prezentare al altor clustere la acest eveniment și ne vom formula o strategie proprie de internaționalizare care va începe în 2020” a declarat Costin Lianu, director general USH Pro Business și membru fondator Danube Furniture Cluster.


USH Pro Business

Evenimente, Comunicare și Internaționalizare

Str. Nicolae Iorga nr 34-36,

Sector 1, București

Tel: +40 216 500 014

E-mail : office@ushprobusiness.ro

www.ushprobusiness.ro

Event preview image

Rolul SUERD în combaterea sărăciei și dezvoltarea economico-socială în macro-regiunea Dunării

Publicat 12 Septembrie 2019

La data de 10 septembrie 2019, USH Pro Business a organizat, în calitate de Secretariat al Consiliului Consultativ SUERD, o întâlnire de lucru care și-a propus gruparea unor inițiative ale membrilor societății civile în jurul priorităților și ariilor tematice ale strategiei.

 La întâlnire au participat reprezentanți ai Academiei Române, ADR Sud Muntenia, Camerelor de Comerț, mediului de afaceri, societății civile, institutelor de cercetare, ș.a. care au propus teme care să constituie un punct de plecare al priorităților naționale ce pot fi realizate prin intermediul acestei strategii.

De asemenea, la întâlnire au fost prezenți și reprezentanți ai grupurilor de lucru interministeriale (GLI) care au preluat aceste inițiative pentru formularea propriilor lor priorități sau care au expus priorități, preluate ulterior de societatea civilă.

Tematica întâlnirii a vizat subiecte precum conectivitate, bunăstare, competitivitate, inovare, protecția mediului, învățământ, agricultură, securitate socială, etc.

”Mesajul principal al întâlnirii este acela că proiectele trebuie să se subsumeze ideii de reducere a decalajelor economico-sociale și combaterea sărăciei. Inițiatorii de proiecte au interacționat cu cei prezenți iar la finalul lucrărilor au aderat la una din grupele de lucru care s-au constituit. La fiecare proiect propus avem un coordonator de proiect care să poată dezvolta pe mai departe proiectul în vederea obținerii unei finanțări” a declarat Costin Lianu, director general USH Pro Business, coordonator Secretariat Consiliu Consultativ SUERD.

În acest moment sunt constituite mai multe grupe de lucru care acționează pentru a aprofunda proiectele, urmând să aibă loc, până la sfârșitul anului, o noua întâlnire în plen. În cadrul acestei întâlniri cei care și-au asumat responsabilitatea coordonării proiectelor vor prezenta stadiul măsurilor întreprinse.


USH Pro Business

Evenimente, Comunicare și Internaționalizare

Str. Nicolae Iorga nr 34-36,

Sector 1, București

Tel: +40 216 500 014

E-mail : office@ushprobusiness.ro

www.ushprobusiness.ro

Event preview image

Cercetarea economică japoneză în slujba măsurării performanţei manageriale

Publicat 20 August 2019

În cadrul seminarului "Doing science with personnel data", organizat de USH Pro Business la sediul din Ploiești în data de 19 august 2019, auditoriul s-a familiarizat cu cercetările de ultimă oră ale Prof. Shingo Takahashi de la Universitatea din Hiroshima, legate de măsurarea efectelor abilităţilor şi competenţelor manageriale, subiect specific unei ramuri economice aparte, economia resurselor umane. Au fost prezentate într-o analiză econometrică trei tipuri de efecte, respectiv:

·         Efectele schemelor de stimulente acordate angajaţilor;

·         Efectele comportamentului  managerilor asupra performaţelor subordonaţilor;

·         Folosirea senzorilor pentru măsurarea performanţelor manageriale.

Materialele s-au bazat pe studii de caz şi măsurători laborioase care dovedesc că analiza ştiințifică a datelor despre personal  poate aduce beneficii factorilor de decizie la nivel de organizaţii.  Concluziile prezentărilor profesorului japonez sunt urmatoarele:

-       Stimulentele îmbunătăţesc productivitatea la locul de muncă, nu numai prin stimulentul efectiv, dar şi prin migrarea muncitorilor spre organizaţii care practică astfel de scheme;

-       Managerii tineri şi predispuşi la acumularea de experienţă sunt mai productivi în zona managementului mediu, sectorial;

-       Nu exista date empirice care să demonstreze efectul “learing by doing” la managerii lipsiţi de experienţă şi aptitudini;

-       Există mari diferenţe între performanţele managariale sub aspectul productivităţii;

-       Folosirea senzorilor ne poate ajuta să înţelegem de ce un manager este mai performant decât altul.

“În economie, orice pârghie de stimulare a angajaţilor poate avea şi efecte perverse pe termen mediul sau lung, dincolo de ce se întâmplă pe termen scurt dacă analizezi numai productivitatea. Dezbaterile au evidenţiat faptul că  managerii se pot confrunta şi cu efecte negative pe termen lung, precum pierderea unor clienţi, dacă goana după rezultate afectează calitatea şi valoarea aduagată a serviciilor. Analiza producativităţii manageriale a fost extrem de bine documentată, iar utilizarea de senzori care să permită înţelegerea mai bună a efectelor performanţelor manageriale face noi deschideri asupra modului în care digitizarea poate îmbunătăţi competitivtatea firmelor. Fiind la al doilea seminar de acest gen, USH Pro Business are deja experienţă în înţelegerea acestor procese antreprenoriale moderne şi puţin cunoscute în România. Vom crea un colectiv de cercetare care să vizeze activitatea managerială din România şi efectele ei pornind de la tematica pusă în lumină de distinsul nostru oaspete, profesorul Shingo Takahashi” a delcarat conf. univ. dr. Costin Lianu, Prorector Universitatea Spiru Haret şi Director General USH Pro Business.


USH Pro Business

Evenimente, Comunicare și Internaționalizare

Str. Nicolae Iorga nr 34-36,

Sector 1, București

Tel: +40 216 500 014

E-mail : office@ushprobusiness.ro

www.ushprobusiness.ro

Search

Filter by

Newsletter