Presă

Event preview image

Întâlnirea membrilor Danube Furniture Cluster la BIFE-SIM 2019

 

Event preview image

Rolul SUERD în combaterea sărăciei și dezvoltarea economico-socială în macro-regiunea Dunării

 

Event preview image

Cercetarea economică japoneză în slujba măsurării performanţei manageriale

 

Event preview image

”Danube Furniture Cluster” își dezvoltă capacitatea de acțiune pe piață

 

Event preview image

Supraviețuire prin inovare

 

Event preview image

Întâlnirea de lucru a membrilor CC SUERD

Publicat 19 Iulie 2019

În data de 16 iulie 2019, Secretariatul  Executiv al Consiliul Consultativ SUERD, reprezentat de  USH Pro Business, a organizat o nouă întâlnire de lucru a membrilor CC SUERD.

La dezbatere au participat reprezentanți ai autorităților publice: Ministerului Afacerilor Externe, Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, reprezentanți ai ADR Sud Muntenia, Agenția pentru Arii Naturale Protejate, Federația Societetea Civilă Românească, Clubul Fermierilor Români, World Wide Fund For Nature Romania, Asociația Profesională a Urbaniștilor din România, reprezentanți ai mediului academic și universitar, asociații profesionale din domeniul agriculturii, firme de consultanță și reprezentanți ai mediului de afaceri.

Obiectivul principal al dezbaterii a fost generarea unei pepiniere de proiecte pe ariile prioritare ale strategiei SUERD și difuzarea acestor propuneri în rândul membrilor Consiliului Consultativ și a reprezentanților GLI în vederea implementării celor mai bune idei de proiecte.

Ideile de proiect prezentate în cadrul evenimentului au venit ca soluții la probleme legate de mediu, respectiv la barierele împotriva exploatării eficiente a potențialului agricol al României. Astfel, proiectele propuse au vizat aspecte legate de comasarea și amenajarea terenurilor agricole și forestiere, adoptarea unor mijloace de transport electrice pe Dunăre, conversia ecologică a deșeurilor în energie pentru transport în vederea protejării ecosistemului Dunării și valorificarea stufului.

Pe lângă ideile de proiecte, în cadrul evenimentului au fost discutate și idei care au vizat crearea unui grup de lobby în cadrul SUERD (un număr de țări) care să promoveze obiectivele strategiei SUERD, crearea unui grup de reflecție asupra modalităților de reducere  a decalajelor și asigurare a convergenței economice, aspecte legate de mediatizarea strategiei, posibilitatea acordării de bonusuri acelor propuneri de proiecte care se dovedesc a fi eficiente la nivel național prin atingerea unor indicatori specifici strategiei. Alte aspecte aduse în discuție în cadrul evenimentului au fost legate de necesitatea existenței unor bune practici de etichetare a proiectelor SUERD, de implementarea unor mecanisme de susținere a firmelor pentru a aplica pe noile linii de finanțare, de elaborarea unei metodologii de redactare pentru Planul de acţiune local/regional pe componenta de învăţământ și de promovarea programului de studii - învățământ dual - în localitățile limitrofe Dunării.

În contextul în care, în România, există foarte puţine firme  cu experienţă în  scrierea și depunerea de proiecte direct la Bruxelles, a fost propusă implicarea Ministerului Fondurilor Europene  în finanţarea de  cursuri de informare pentru scriere de proiecte.


USH Pro Business

Evenimente, Comunicare și Internaționalizare

Str. Nicolae Iorga nr 34-36,

Sector 1, București

Tel: +40 216 500 014

E-mail : office@ushprobusiness.ro

www.ushprobusiness.ro

Event preview image

Inițiativa DUC- formarea alianței Dual Use Cluster

Publicat 11 Iulie 2019

În data de 8 iulie ac, la sediul USH Pro Business a avut loc întâlnirea de lucru la nivelul mediului de afaceri, a structurilor sale inovative și a mediului academic pentru formarea alianței Dual Use Cluster care are ca scop consolidarea și dezvoltarea industriilor cu tehnologii de utilizarea duală, civila și militară.

La eveniment au participat membrii unor patronate de ramură, mediu academic și firme activând în acest domeniu, consultanți și experți pentru a dezbate avantajele constituirii unui cluster în acest domeniu.

Cei prezenți si-au exprimat interesul în a contribui la materializarea acestei inițiative formându-se un grup de lucru care să permită analizarea celor mai bune opțiuni de identificare a domeniilor și  obiectivelor cheie precum și a viziunii unui astfel de cluster.

”În prezent ne aflăm în faza de lansare a inițiativei iar dezbaterile au insistat pe importanța acestei inițiative și valoarea sa adăugată în domeniul inovării  cu utilizare duală. Am analizat diverse scenarii și modele interne și internaționale și sperăm ca în câteva luni să avem o construcție inițială de cluster care să răspundă așteptărilor membrilor. Este evident că ne lipsește o astfel de inițiativă și Universitatea Spiru Haret, prin centrul său antreprenorial USH Pro Business, va facilita consolidarea ei” a declarat Costin Lianu, director general USH Pro Business.


USH Pro Business

Evenimente, Comunicare și Internaționalizare

Str. Nicolae Iorga nr 34-36,

Sector 1, București

Tel: +40 216 500 014

E-mail : office@ushprobusiness.ro

www.ushprobusiness.ro

Event preview image

Producătorii români insuficient pregătiți pentru export

Publicat 09 Iulie 2019

În cadrul unei conferințe ce a avut loc în data de 2 iulie ac cu ocazia închiderii Programului de Cooperare Elvețiano-Român, Servicii integrate de export pentru IMM-urile din România, un proiect de succes care a introdus în România cultura pregătirii minuțioase pentru a face export (sistem Passport to export),  putem afirma că nu există în prezent o abordare coerentă a continuării lui. Deși a coincis cu Zilele Diplomaţiei Comerciale, evenimentul nu a fost marcat de prezența reprezentanților comerciali ai României în exterior, cu excepția reprezentantului BPCE Berna .

Proiectul a dezvoltat module de training pentru elaborarea de strategii de export pentru 80 de exportatori, pentru a-i pregăti să meargă pe piețe externe, formându-se pentru aceasta centre regionale la Ploiești și Bacău pentru agricultură ecologică și mobilă.

Din păcate, acest mod de intervenție la nivelul exportatorilor cu potențial, dar care nu știu sa abordeze piețele externe, nu poate fi continuat la parametrii optimi, centrele având în continuare nevoie de susținere pentru a oferi servicii integrate atât primului lot de exportatori cât și altora care ar trebui să urmeze.

Un astfel de instrument denumit Pașaport de export, în alte țări (vezi cazul Marii Britanii), are nevoie de un instrument național de intervenție integrat în politica publică de susținere și promovare a  exportului.

Singura încercare de a prelua această inițiativă aparține USH Pro Business, centru antreprenorial al Universității Spiru Haret, prin crearea Centrului de Afaceri pentru Export București-Ilfov, dar aceasta este  o inițiativă privată, finanțată 100% de această universitate.

Pentru a veni în consonanță cu Strategia Națională de Export care pune accent pe extinderea bazei de exportatori, integrarea formulei Pașaport de export în sistemul de instrumente de sprijin ar fi o soluție salutară, dar nu există o fundamentare a unei astfel de scheme.

Schema Pașaport de export  este una din neîmplinirile Strategiei Naționale de Export, alături de crearea Centrului de Promovare a Comerțului, posibilitatea utilizării de personal autohton la Birourile Consulare/ Birourile de Promovare Consulare Economice (BPCE), susținerea clusterelor de export, campanii de branding sectorial, ș.a.

Programul de Cooperare Româno-Elvețian,  este o picătura într-un ocean deoarece sunt sute de firme, daca nu mii, care au potențial de export dar nu pot beneficia de un training consistent până când o astfel de schemă nu va funcționa la nivel național.

           

Costin Lianu

 

Coordonator al Strategiei Naționale de Export 2004-2015

Președinte Asociația Centrelor de Afaceri pentru Export (ACEX)

Director General USH Pro Business


USH Pro Business

Evenimente, Comunicare și Internaționalizare

Str. Nicolae Iorga nr 34-36,

Sector 1, București

Tel: +40 216 500 014

E-mail : office@ushprobusiness.ro

www.ushprobusiness.ro

Event preview image

Managerii IMM-urilor, actori cheie pentru depășirea decalajelor de inovare

Publicat 05 Iulie 2019

În continuarea turneului la filialele USH Pro Business din țară, la Constanța, a fost organizat la data de 1 iulie ac, al treilea workshop ”SME Instrument Masterclass”, eveniment organizat în parteneriat cu Applied Research Solutions-ARS.

Și la acest eveniment au participat firme din domenii diverse din toată țara, interesate să acceseze un instrument unic și total diferit față de ce se oferă  prin fondurile cu finanțare din România.

Alături de expertul internațional Evgheni Kossev, fondator Applied Research Solutions, s-a aflat și Florin Păun, fondator Agilising Innovation și Start-up Xvaluator.com, membru al Joint European Disruptive Initiative și unul din  membrii în juriul Consiliului European de Inovare.

Ca și la evenimentele anterioare, mediul academic local al Universității Spiru Haret și studenți au fost prezenți la eveniment pentru a se iniția în modalitatea de implicare pentru dezvoltarea cercetării aplicate.

”Suntem plăcut impresionați de faptul că managerii români încep să înțeleagă valoarea acestui instrument de sprijin. De la începerea acestei forme de transfer de cunoștințe avem deja o companie participantă la curs care a accesat fonduri pe o soluție inovativă. Ne bucurăm pentru această firmă, dar nu uităm că numărul celor ce accesează este extrem de mic, fapt pentru care vom continua acest workshop și în alte localități.

Secretul constă în tenacitate, creativitate, asumare de riscuri și capacitatea de a convinge un juriu internațional exigent că folosești până la 2,5 milioane de euro pentru o soluție de piață pe care nimeni nu a utilizat-o înainte. Nu este ușor dar  vom fi alături de cei care vor să încerce” a declarat Costin Lianu, director general USH Pro Business și Prorector Relații Internaționale, Universitatea Spiru Haret.


USH Pro Business

Evenimente, Comunicare și Internaționalizare

Str. Nicolae Iorga nr 34-36,

Sector 1, București

Tel: +40 216 500 014

E-mail : office@ushprobusiness.ro

www.ushprobusiness.ro

Event preview image

Strategia UE pentru Regiunea Dunării are nevoie de o revizuire mai amplă

Publicat 28 Iunie 2019

În cadrul audierilor publice care s-au desfășurat în cadrul celui de-al 8-lea Forum anual al Strategiei UE pentru regiunea Dunării, reprezentantul Universității Spiru Haret, instituție care coordonează secretariatul Consiliului Consultativ UE, a prezentat în numele mai multor membri ai consiliului o serie de observații critice la adresa modului în care a funcționat strategia pana în prezent, fără a genera efecte semnificative asupra reducerii decalajelor economice și fără a conduce la o convergență economică reală a regiunilor mai puțin dezvoltate din bazinul inferior al Dunării, a județelor imediat limitrofe fluviului. De asemenea, a fost evidențiat faptul că strategia nu este cunoscută prea bine la nivelul cetățenilor și nu beneficiază de o implicare susținută din partea autorităților care trebuie sa asigure guvernanța strategiei.

În plus, a fost remarcat faptul că și la actuala revizie a documentului sunt prezentate ca prime obiective strategice “schimbările climatice” sau “dezvoltarea sustenabilă”. S-a susținut că obiectivul strategic primordial este sănătatea umană, căruia și schimbările  climatice i se subsumează. Abordarea integrală a sănătății umane, așa cum este el acceptată în mișcarea Europeană One Health, cuprinde și alte obiective precum consumul sănătos de alimente, securitatea alimentară, infecțiile microbiene, poluarea cu antibiotic și multe altele.

În ceea ce privește obiectivul dezvoltării sustenabile s-a precizat că acesta trebuie redefinit ca sustenabilitate prin convergența economică și reducerea decalajelor, pentru că altfel nu putem vorbi de prosperitate și sustenabiliate odată cu co-existenta decalajelor și sărăciei.

În dezbatere s-a evidențiat faptul că strategia nu ar fi un vehicul de reducere a decalajelor și România are la îndemână în acest sens fonduri de coeziune. În opinia  consiliul consultativ  însă o strategie care emană din politica de coeziune nu poate să trimită la alte strategii și politici pentru reducerea decalajelor.

“Consiliul Consultativ SUERD Romania a propus în acest sens crearea unui grup de reflecție privind rolul politicii de coeziune și al  SUERD în special  în eradicarea decalajelor și convergența economică, punct de vedere împărtășit de participanții din România și alte țări dunărene. Ideea participării societății civile la mecanismul de consultare SUERD la revizia documentului a fost reluată și în cadrul unei sesiuni special dedicată acestui subiect, propunând în calitate de contributor la dezbatere  crearea unui ghid care să conducă la o practică acceptată de toți privind monitorizarea strategiei de către societatea civila. În cadrul dezbaterii a devenit evident că în viitor rolul societății civile în monitorizare strategiei va crește și va trebui să ne implicam mai activ în solicitarea către guvernanți a informațiilor publice necesare pentru a cunoaște dacă într-adevăr se fac pași concreți, se adresează problemelor reale sau se mimează implicarea. Strategia UE pentru Regiunea Dunării trebuie să fie și a cetățenilor unde parcursul Dunării este cel mai lung, respectiv România” a declarat conf. univ. dr. Costin Lianu, coordonator secretariat Consiliul Consultativ SUERD, prorector Universitatea Spiru Haret.


USH Pro Business

Evenimente, Comunicare și Internaționalizare

Str. Nicolae Iorga nr 34-36,

Sector 1, București

Tel: +40 216 500 014

E-mail : office@ushprobusiness.ro

www.ushprobusiness.ro

Search

Filter by

Newsletter