Evenimente USH Pro Business

Event preview image

Soluții digitale și interoperabilitate pentru regiunea Sud-Muntenia - 29 ianuarie 2021, ora 10:00 - online

 

Event preview image

DRONE, CONVERGENȚA TEHNOLOGICĂ ȘI MODELE DE AFACERI DUALE -10 Decembrie 2020, ora 11:00-

 

Event preview image

Provocări ale digitalizării în sectorul public și mediul privat. Posibilități de finanțare în domeniul digitalizării - 11 decembrie 2020, ora 10:00 -

 

Event preview image

Noua Strategie de Competitivitate a României. Tranziția industrială Provocări și Implicații ale digitalizării în întreprinderi. Industrie 4.0 - 24 noiembrie 2020, ora 10:00 -

 

Event preview image

ATRAGEREA DE CAPITAL PRIN BURSĂ ȘI DRUMUL CĂTRE REUȘITĂ - 24 Noiembrie 2020, ora 10:00

 

Event preview image

Curs ACHIZIȚII PUBLICE VERZI

Publicat 09 Noiembrie 2020

Evenimentul își propune ca prin exemplele de bune practici să ofere achizitorilor alternative viabile la prețul cel mai scăzut, criteriile verzi fiind promovate de Comisia Europeană în pregătirea și derularea achizițiilor.

Piaţa ACHIZIȚIILOR PUBLICE VERZI este dominantă, cu reguli stricte, iar procesul de achiziții este unul complex și dinamic.
Majoritatea cursurilor de până acum au tratat subiectul achizițiilor numai  prin prisma achizițiilor publice.
Fără a neglija importanța achizițiilor publice verzi cursul prezent vizează  sfera largă a acestor tipuri de operații economice, incluzând în cursul de  pregătire, domenii precum achiziții private și teme de achiziții la nivel  internațional.

TEMATICĂ

 • Istoric
 • Green deal
 • Achiziții inovative, sustenabile, circulare
 • Consultarea pieței ca parte a noii viziuni (achiziții colaborative)
 • Documentația de atribuire, proceduri
 • Întocmirea ofertei pentru o ofertă competitivă
 • Eticheta ecologică ca mijloc de diferențiere a produselor verzi
 • Competențe profesionale în achiziții
 • Impactul tranziției verzi și transformării digitale asupra modelelor de afaceri. Oportunități CDI
 • Definirea noțiunilor de standarde, sisteme de certificare și etichetări
 • SSEE la nivel european, impact pe achiziții publiceKEY NOTES SPEAKERS:

Gabriela ILIN

Are o experiență de peste 25 ani în managementul firmelor. Mediator autorizat, expert în analiza conflictelor, acreditată internațional (U.S.A.), manager de spital, doctorand al Universității de Farmacie și Medicină „Victor Babeș” din Timișoara.

A participat din anul 2015, la fiecare Forum Anual al Strategiei Uniunii Europene a Regiunii Dunării (S.U.E.R.D.), în vederea creării unui cadru de analiză/dezbatere și realizarea de proiecte aplicate S.U.E.R.D. nu numai în Regiunea de Vest a României, în general ci în mod special și în arealul medical, geografic, economic, european, un accent deosebit fiind pus pe cooperarea cu zona asiatică, China, Taiwan ca și concept al Pieței Unice.

În calitate de președinte al Clusterului Inovativ și Excelență în Sănătate, Educație, Turism și Afaceri- ROVEST – Trademark Dunărean (Cluster ROVEST), a fost Organizatorul Forumului Internațional ROVEST, în anul 2018-Primul Forum Internațional din România cu participanți și speakeri din 5 țări europene România, Marea Britanie, Olanda, Polonia, Franța și S.U.A, dedicat Achizițiilor Circulare Inovative.

În colaborare cu Universitatea de Vest Timișoara, Academia Română, Academia de Advocacy și Lobby, Asociația Clusterelor din România CLUSTERO, a realizat în anul 2015, Seminarul Internațional de Formator, Facilitator SUERD cu o durată de 18 ore, la Timișoara, cu participarea extraordinară din Austria, Viena, a domnului Dr. Kurt Puchinger, Coordonatorul Ariei Prioritare 10 a S.U.E.R.D.

Costin LIANU

Prof. dr. Costin Lianu, Prorector Relații Internaționale la Universitatea Spiru Haret și director general al USH Pro Business, centru antreprenorial al universității dedicat dezvoltării unui ecosistem regional de inovație în București și alte cinci mari orașe ale României: Brașov, Craiova, Constanța, Ploiești și Câmpulung. De asemenea, este președinte al INTER-BIO, asociația profesională a ramurilor sectoriale în produsele alimentare organice.

Coordonează activități precum: transferul de cunoștințe către companiile de export și internaționalizare prin intermediul centrelor regionale de export în cadrul programului de cooperare guvernamental elvețiano-român unde este expert în centrele pentru produse ecologice, lector și coach în strategii de export; coordonarea centrului tehnologic Pro Transfer; organizarea unor centre pentru servicii de digitalizare; proiecte de cercetare aplicată pentru diverse produse; facilitator în organizarea de clustere.

Experiență îndelungată în domeniul strategiei macro regionale pentru regiunea Dunării (SUERD), care i-a adus onorabila funcție de Coordonator Național SUERD

Alin IZVORAN

Putem afirma că este un profesionist în domeniul achizițiilor private și publice, sectorial și clasice, actualmente Director Direcție Oficiul național pentru Achiziții Centralizate (O.N.A.C.) din România, având experiență și de o parte și de alta a baricadei, iar esența este dată chiar de cuvintele domniei sale: “ Îmi place maxim Marin Preda: o furnică nu poate răsturna un munte, dar îl poate muta din loc încet, bucățică cu bucățică - pentru că despre asta e vorba în ceea ce trebuie făcut, legea și condiția României implică schimbări fundamentale în gândire. Altfel este în zadar, nu vom face achiziții sustenabile/verzi, nu vom descentraliza nimic, din păcate parcă noi încă suntem (din punctul de vedere al achizițiilor) oamenii din peșteri, vrem să facem, să ieșim din peșteri dar suntem blocați (mintal) în peștera noastră “

Menționăm că generozitatea cu care își împărtășește cunoștințele indiferent dacă este vorbitor, lector sau autor de articole publicate în prestigioase reviste de specialitate naționale sau internaționale, din care exemplificăm: „Making Socially Responsible Public Procurement Work: #WeBuySocialEU, May 2020, 71 Good Practice Cases”, case no 25: Centralised procurement of office furniture for Romanian public institutions: „The objective of this public procurement procedure ist o manage the centralised acquisition of office furniture in conditions of economic efficiency and at the same time to increase the awareness of the actors involved (contracting authorities and biddrs) about the social aspect".

Ovidiu SLIMAC

Specialist, expert în achiziții publice, acreditat național și internațional, formator (de formatori), manager de responsabilitate socială. Firesc, militează pentru profesionalizarea și liberalizarea profesiei de expert achiziții publice/consilier achiziții publice încă din anul 2012.

Fost Ambasador Procurement League, U.S.A., a fost cooptat ca Ambasador „Sustainable Procurement Pledge”, de recunoscuții inițiatori Thomas Udesen, EVP & Chief Procurement Officer at Bayer și Bertrand Conquére, CPO Henkel & President Henkel Global Supply Chain B.V.

În prezent este Global Partner at Above The Standard Procurement Group, U.S.A.

În colaborare cu Universitatea Spiru Haret a realizat, în premieră națională în anul 2014, cursul post-universitar, cu o durată de 180 ore, de Formare de Specialiști Experți în Achiziții Publice. Lector la Seminarul Managementul Contractelor tip FIDIC și la disciplina Pregatirea documentațiilor, particularități și aspecte practice în domeniul achizițiilor publice, autor publicat național în Revista de Achiziții Publice, Academia și Internațional în Buyers Meeting Point, U.S.A.


Event preview image

ZIUA MARITIMĂ EUROPEANĂ ÎN ROMÂNIA ”Inovarea Regiunii Bazinului Mării Negre-Dunării prin tranziția la Economia Circulară în contextul aplicării Pactului Ecologic European”

Publicat 04 Noiembrie 2020

Rețeaua Inovării Dunăre-Marea Neagră a luat ființă, la inițiativa Fundației EUROLINK-Casa Europei, încă din anul 2011 (Palatul Parlamentului), cu ocazia primei ediții a Zilei Maritime Europene în România, iar ulterior s-a dovedit utilă prin focalizarea pe diverse tipuri de inițiative, teme și oportunități de cooperare și finanțare. În acest an, când România deține și Președinția Organizației de Cooperare Economică la Marea Neagră, la nivel UE, reuniunea se desfășoară sub genericul ”Bridging shores through enhancing cohesion”. Evenimentul are loc și în marja celebrării anuale a Zilei Internaționale a Mării Negre.

Organizatorii vizează propunerea și generarea de soluții solide pe termen mediu și lung privind combaterea schimbărilor climatice și sprijinul acordat “Creșterii Albastre” și celei “Verzi” prin implementarea legislației și stimulentelor oferite de UE, privind economia circulară și întărirea interacțiunii partenerilor publici și privați la nivel macro-regional în vederea atingerii schimbărilor atât de necesare de abordare și acțiune.

TEMATICĂ

 • O conștientizare sporită a deținătorilor de interese și o explorare comună a noi modalități practice de limitare a schimbărilor climatice nocive preluând în mod concret bunele practici ale economiei circulare, inclusiv cele derivate din strategia României în domeniu, solicitată de Comisia Europeană.
 • Ținând cont că România este al treilea mare beneficiar financiar al Pactului Ecologic, conturarea parteneriatelor public-private în scopul asigurării accesului la finanțările europene.

GRUPURI-ȚINTĂ

 • lideri și decidenți din sectorul public și din mediul privat;
 • consultanți, inovatori și antreprenori din domeniul bio-economiei, economiei circulare, IC&T, turism;
 • militanți din organizațiile relevante ale societății civile;
 • mediul academic și de cercetare;
 • jurnaliști și observatori specializați;

INFORMAȚII EVENIMENT

 • Evenimentul se va desfășura în data de 4 Noiembrie 2020, începând cu ora 14.30, online în aplicația Go ToMeeting. Link-ul de accesare este: https://global.gotomeeting.com/join/269912541, Cod de acces : 269-912-541;
 • Datorită normelor de distanțare socială impuse de autorități pentru prevenirea îmbolnăvirii cu Coronavirus, participarea în sala de evenimente va fi posibilă doar organizatorilor în limita a 10 persoane.
 • Evenimentul va fi transmis live pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/houseofeurope.ro
 • Pentru solicitarea de informații suplimentare, ne puteți contacta la tel: 0736.527.415 /  0723699857, e-mail: office@ushprobusiness.ro, ciosuerd@gmail.com  sau puteţi să accesați http://ciosuerd.houseofeurope.ro/ziua-maritima-europeana-2020/

Event preview image

Seminarul „Provocările din agricultura ecologică” - 23 Octombrie 2020, Braşov

Publicat 08 Octombrie 2020

România are de recuperat decalajul faţă de alte state europene, sub aspectul adopției agriculturii ecologice și a suprafeței de numai 2% din  terenul agricol  exploatat și  certificat bio, trebuind să se alinieze la o țintă de 25% din suprafața agricolă totală, până în 2030.

Inter-Bio, asociație și consorțiu național de clustere, dedicate susținerii și promovării filierelor de  produse  ecologice, își  propune  să  atragă  și  să organizeze în jurul  său producători  și procesatori bio, consumatori, autorități, cercetători, mediul academic, susținători, experți, mass media, asociații de protecție a consumatorilor, distribuitori și pe toți cei interesați.

În cadrul seminarului organizat la  Tulcea, în data de 25 septembrie 2020, Asociaţia şi Consorţiul de clustere INTER-BIO, împreună cu USH Pro Business, au stabilit următoarele obiective strategice:

 • Creşterea interesului şi conştientizarea consumatorilor asupra avantajelor aduse sănătății de consumul de alimente bio;
 • Organizarea filierelor de produse bio, și conectarea cu  reţele de distribuţie (integrarea şi consolidarea exploataţiilor pe filiera de produs, care să  conducă la pătrunderea pe noi pieţe);
 • Elaborarea primului standard național pentru operatorii din agricultura ecologică din România, care să pună bazele unor standarde regionale private;
 • Dezvoltarea brandului şi a identităţii sectorului bio, pe pieţele  internaţionale;
 • Transferul tehnologiilor digitale în agricultura ecologică;
 • Creşterea accesului la achiziţiile publice verzi;

Această nouă întâlnire îşi propune aprofundarea subiectelor de mai sus, prin prezentarea unui nou plan de acţiune şi a unui calendar cu activităţi comune pe termen scurt și mediu.

De asemenea, în cadrul evenimentului se vor prezenta oportunităţi de training şi de accesare a unor cursuri de achiziţii publice verzi şi de digitalizare.

Vom continua prezentarea unor cercetări aplicate privind agricultura ecologică, digitalizarea în agricultură şi vom prezenta proiectul standardului naţional de agricultură ecologică. Nu în ultimul rând, vom analiza modul în care evoluția politicii U.E. privind exportul de produse ecologice poate afecta exportatorii români.

UNDE? CAND? CUM?

 • Întâlnirea va avea loc în data de 23 octombrie 2020 la Braşov, Bio Carpathia Cooperativa Agricola, Bloc C4, B-dl   Mihail Kogălniceanu, cam 500090.
 • Evenimentul se va desfășura și online în aplicația GoToMeeting: https://global.gotomeeting.com/join/604648405
 • Pentru confirmarea participări, vă rugăm să ne trimiteți mail pe adresa: office@inter-bio.ro, sau să ne contactați telefonic la numerele de telefon: 021.650.00.14 /021.794.35.18 sau 0740.521.967.
 • Vă rugăm să confirmați prezența, înaintea participării.
 • Pentru mai multe informații, consultați www.inter-bio.ro

Event preview image

Seminarul - dezbatere „Provocările din agricultura ecologică” 25 septembrie 2020, ora 11:00, Tulcea

Publicat 25 Septembrie 2020

România are de recuperat o mare rămânere în urmă sub aspectul adopției agriculturii ecologice și a suprafeței de numai 2% exploatate din teritoriu și certificată organic, trebuind să se alinieze la o țintă de 20% din suprafața agricolă totală, până în 2030. Avantajele acestui tip de agricultură sunt puțin cunoscute de fermieri și consumatori, puțin mediatizate și modest sau deloc susținute de autorități. Inter-Bio, asociație și consorțiu național de clustere, dedicate susținerii și promovării filierelor de produse ecologice, își propune să atragă și să organizeze în jurul său producători și procesatori bio, consumatori, autorități, cercetători, mediul academic, susținători, experți, mass media, asociații de protecție a consumatorilor, distribuitori și pe toți cei interesați. Ne propunem, în cadrul acestei întâlniri, să analizăm o serie de căi și oportunități de susținere a sectorului bio.

AGENDA ÎNTÂLNIRII
 • Organizarea filierelor de produse bio;
 • Oportunitatea elaborării unui catalog de prezentare a ofertei comune, pe filieră de produse;
 • Prezentarea obiectivelor strategice ale sectorului, în viziunea Inter-Bio;
 • Evoluții pe plan european și național privind oportunități de finanțare;
 • Prezentarea unor soluții inovative pentru agricultură, pentru veriga de procesare, bazate pe tehnologii digitale.
 • Modalități de promovare produse agroalimentare bio  pe piața SUA precum și a unor soluții inovative de fertilizatori organici , prezintă Marian Hirina, expert promovare produse alimentare, California SUA
INFORMAȚII EVENIMENT
 • Întâlnirea va avea loc în data de 25 septembrie 2020, ora 11:00, Tulcea, Hotel Esplanada.
 • Evenimentul se va desfășura și online în aplicația GoToMeeting: https://global.gotomeeting.com/join/965673109
 • Pentru confirmarea participări, vă rugăm să ne trimiteți mail pe adresa: office@inter-bio.ro, sau să ne contactați telefonic la numerele de telefon: 021.650.00.14 /021.794.35.18 sau 0740.521.967.
 • Vă rugăm să confirmați prezența, înaintea participării.
 • Pentru mai multe informații, consultați www.inter-bio.ro

Event preview image

WALLACHIAN HERITAGE - 21 septembrie 2020, ora 10:00

Publicat 21 Septembrie 2020

Wallachian Heritage este o platformă de discuții și dezbateri privind modalitatea de lucru a unui cluster având ca obiectiv dezvoltarea și păstrarea patrimoniului cultural al regiunii pe baza unor bune practici la nivel european.

TEMATICĂ EVENIMENT

 • Studiu de caz privind Venetian Heritage, clusterul patrimoniului cultural din regiunea Veneto - Italia, prezintă Adrian Vleju
 • Definirea conceptului de Wallachian Heritage și a componentelor sale de baza
 • Identificarea primilor pași în dezvoltarea acestui cluster

CÂND VA AVEA LOC

 • Evenimentul se va desfășura în mediul online pe platforma GoToMeeting în data de 21 septembrie 2020, începând cu ora 10.00.
 • Pentru a participa la eveniment intrați pe linkul: https://global.gotomeeting.com/join/145968901

Pentru confirmare participare și informații suplimentare ne puteți contacta la telefon 0722.596.476; email iri_radulescu@yahoo.com (Rădulescu Irina) sau 0740.521.967, email clianu@gmail.com (Costin Lianu).

Newsletter