VIITORUL HORIZON EUROPE, 4 DECEMBRIE 2018

Publicat 04 Decembrie 2018

Managementul inovării şi dezvoltarea afacerilor prin internaționalizare sunt concepte-cheie pentru înțelegerea politicilor și utilizarea instrumentelor de sprijin disponibile, în special IMM-urilor și antreprenorilor, prin programele Uniunii Europene de cercetare-dezvoltare și inovare.

Chiar dacă unele dintre aceste concepte ar putea părea familiare antreprenorilor, managerilor IMM-urilor sau personalului organizațiilor de cercetare, există în continuare neînțelegeri sau concepții greșite despre cadrul conceptual al politicilor UE privind inovarea, toate acestea subminând încercările de a utiliza pe deplin oportunitățile disponibile.

Dezbaterea se axează pe subiectele menționate mai sus într-o manieră non-tehnică, cu explicarea termenilor utilizați în documentele UE, precum și clarificarea unora dintre cele mai populare neînțelegeri sau confuzii.

De asemenea, urmărim să înțelegem cadrul UE de planificare și implementare a inovării și după 2020, cu experți specializați în domeniu.
AGENDĂ EVENIMENT
  • Căi de creștere sau de menținere a profitului companiei prin inovare și administrarea inovării,
  • Utilizarea resurselor de dezvoltare a afacerii oferite de Horizon 2020, precum şi de stimulare și sprijin pentru desfășurarea proceselor orientate în vederea creșterii profitului,
  • Clarificarea semnificației inovării pentru planificatorii UE și întreprinderi, introducând și prezentând standardele CEN TS 16555 și efectele acestora asupra competitivității IMM-urilor,
  • Privire detaliată asupra oportunităților oferite antreprenorilor români, IMM-urilor și companiilor mari prin aceste programe.
  • Cum tratăm eficient cantitatea mare de informații disponibilă și numeroasele utilizări ale acestora, de la obținerea unui sprijin financiar până la înțelegerea mai bună a piețelor și susținerea exercițiilor de planificare a dezvoltării afacerilor.
  • Prezentarea viitorului oportunităților de finanțare a inovării prin prezentarea unor informații de planificare ale Comisiei Europene privind sprijinului planificat pentru perioada 2021-2027. Cum putem obține din timp și utiliza aceste informații pentru planificarea și dezvoltarea afacerii,
  • Prezentarea oportunităților reale de dezvoltare a afacerilor. Analizarea viitorului sprijin al UE pentru inovare, aflat în prezent în planificare, în perioada 2021-2027.

Evenimentul va avea loc la sediul  USH Pro Business, Str. Nicolae Iorga, nr. 34-36, etaj 1, sector 1, Bucureşti (fosta Ambasadă a Canadei/zona Piața Romană), în data 4 decembrie 2018, începând cu ora 10.00


Distribuie acest anunt

Newsletter