Centru de Transfer Tehnologic

Centrul de Transfer Tehnologic – Pro Transfer - (CTT Pro Transfer)

 

Dezvoltarea Centrului antreprenorial USH Pro Business, s-a concretizat și prin atingerea unui obiectiv important din planul de dezvoltare,  extinzând aria de servicii și în zona serviciilor specializate și de asistență pentru entitățile care desfășoară activități de cercetare – dezvoltare, prin intermediul „Centrului de Transfer Tehnologic Pro Transfer”.

În anul 2017, USH Pro Business a obținut autorizarea Centrului de Transfer Tehnologic – Pro Transfer” – certificat de autorizare provizorie nr. 76/15.03.2017, emis de Ministerul Cercetării și Inovării, București, în baza ordinului nr.150 din data 15.03.2017.

CTT – Pro Transfer este constituit ca departament în cadrul Centrului USH Pro Business – Universitatea Spiru Haret, conform aprobării Rectorului Universității Spiru Haret,  nr.531/06.12.2016.

      CTT Pro Transfer  oferă următoarele tipuri de servicii specializate şi de asistenţă pentru entităţi publice şi private:

Ø  servicii de asistenţă în afaceri pentru inovare şi transfer tehnologic;

Ø  servicii de cercetare-dezvoltare;

Ø  servicii de informare tehnologică, audit tehnologic, veghe şi prognoză tehnologică;

Ø  servicii de asistenţă şi consultanţă pentru realizarea de modele experimentale şi prototipuri;

Ø  servicii de asistenţă şi consultanţă pentru exploatarea drepturilor de proprietate intelectuală;

Ø  servicii de asistenţă şi consultanţă în domeniul legislativ la nivel naţional, european şi internaţional.

Ø  servicii de asistenţă pentru obţinerea de fonduri în cadrul unor programe naţionale şi internaţionale;

Ø  servicii de asistenţă pentru identificarea partenerilor din mediul universitar şi de cercetare;

Ø  servicii de asistenţă pentru asigurarea accesului la baze de date specializate;

Ø  servicii de asistenţă pentru  informare cu privire la priorităţile naţionale, regionale şi locale.

Ø  servicii de dezvoltare a spiritului antreprenorial la nivelul creatorilor din domeniul industriilor creative

Ø  servicii de dezvoltare de start-up-uri care aplică tehnologii noi în domeniul industriilor creative

Ø  servicii de dezvoltarea a clusterelor

Ø  servicii de procesare, editare, multiplicare materiale promoţionale;

Ø  servicii de  proiectare şi design pentru prezentări pe Internet.

Beneficiarii serviciilor oferite de CTT Pro Transfer sunt:

·         entităţi publice care desfăşoară activităţi de CD, universităţi, institute publice de CD din domeniul industriilor creative etc.

·         entităţi private care desfăşoară activităţi de cercetare – dezvoltare, firme de tip start-up, spin- of, clustere, din domeniul industriilor creative etc.

Zona ţintă pentru serviciile oferite de CTT Pro Transfer vizează: Bucureşti - Ilfov, toate regiunie de dezvoltare ale ţării, la nivel naţional, european şi internaţional, pentru  industriile creative, sectoare ale  activități economice care urmăresc generarea sau exploatarea  cunoștințelor și informațiilor (publicitate,

arhitectură, artă, meșteșuguri, design, modă, film, muzică, artele scenei, editare (publishing), cercetare-dezvoltare, software și computer games).

 

Activitățile întreprinse de CTT Pro Transfer de la deschidere până în prezent sunt:

 

Ø  Servicii specializate de asistență pentru inovare și transfer tehnologic (priorități naționale, regionale și locale)

·         Depunere Scrisori de intenție, în cadrul apelului de proiecte aferent Axei Prioritare 1 “Promovarea transferului tehnologic” a programului Operațional Regional 2014-2020, la  ADR Sud Muntenia, ADR Centru, pentru CTT Brașov, Câmpulung, Craiova, Ploiești.

·       Lansarea Clusterului Creative Bucharest Cluster în cadrul seminarului ”Creative Bucharest Cluster”, 7 decembrie 2017,București

 

Ø  Servicii de asistență – identificarea partenerilor din mediul universitar și de cercetare

·         Semnarea Acordului cadru de colaborare cu Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală (INCFC) în vederea elaborării și implementării unor programe și/sau proiecte comune  în domeniul educației și culturii, industriilor creative (acord cadru de colaborare nr.10/11.05.2017, înregistrat cu nr. 643/16.05.2017).

 

Ø  Servicii specializate de cercetare – dezvoltare

·         Elaborare studiu de piață: Cercetare de piață în domeniul exportului de servicii de procesare de date de tip GIS (geographic information system)” - Contract de cercetare-dezvoltare și consultanță, nr.481/16.12.2016, valoare contract: 53.550,01 lei, Beneficiar - SC HEVECO SRL, Ploiești, Prestator: Centrul Antreprenorial USH Pro Business

 

Ø  Servicii  de marketing și promovare 

·         În baza protocolului de colaborare nr.852/10.08.2015, semnat cu Smart Aliliance - Innovation Technology Cluster, în data de 23 noiembrie 2017, Hotel Intercontinental, Sala Ronda, USH Pro Business, în calitate de partener a promovat evenimentul Smart Alliance Innovation Summit,  cel mai mare eveniment dedicat prezentării soluțiilor create de specialiști români din sectorul IT&C pentru rezolvarea problemelor pe care sectorul de business le întâlnește în societatea românească, dar și la nivel european.

Evenimentul a reunit experți, antreprenori și idei inovatoare în industria IT&C (SMART Education Debate, SMART City Debate, SMART GDPR Debate, SMART Innovative Technologies și SMART Innovation – „Romanian Innovation Train”) – care au pus în lumina reflectoarelor companiile membre care au dezvoltat soluții inovatoare Cross Industries cu ajutorul tehnologiilor de top la nivel global.

 

Ø  Servicii de transfer de cunoștințe, trainership - Programul Erasmus+

·       Organizare workshop-uri cu rol de conectare, schimb de experiență, transfer de cunoștințe:

- ”Bottom-up Urban Requalification - Bucharest and Palermo: Comparing two realities”, 26 iunie 2017, București

Prezentare studiu: Martina Costa, licențiată în Științe Politice la Universitatea din Palermo, aflată în stagiu de pregătire la centrul USH Pro Business, prin programul Erasmus+ „Universities for EU projects”, inițiat de EuGen (European Generation) și SEND Italia, în care Universitatea Spiru Haret participă ca instituție gazdă pentru trainership.

- Bune practici în educația antreprenorială în Uniunea Europeană și Regiunea Mediteraneană”,  14 decembrie 2017, București

Serena Cannavò, Alexandru Merfu, ”Entrepreneurship education: European Union approach and a short review of the EuroMed region” (studiu)

Prezentare studiu: Merfu Alexandru, Serena Cannavò - aflată în stagiu de pregătire la centrul USH Pro Business, prin programul Erasmus+ „Universities for EU projects”, inițiat de EuGen (European Generation) și SEND Italia, în care Universitatea Spiru Haret participă ca instituție gazdă pentru trainership.

Rezultatele studiului și recomandările vor fi transmise studeților și cadrelor didactice din Universitate.

 

Ø  Organizare evenimente

-          “Beneficiile transferului de cunoștințe din mediul universitar pentru dezvoltarea afacerii”, 7 februarie 2017

-          "Drumul spre finanțarea afacerilor inovative în regiunea Sud Muntenia" - Lansare USH Pro Business Câmpulung, 17 mai 2017

-          "Drumul spre finanțarea afacerilor inovative în regiunea Centru" - Lansare USH Pro Business Brașov, 22 mai 2017

-          "Oportunități de dezvoltare a afacerilor prin intermediul Sistemului Informațional Geografic (GIS), 26 mai 2017

-          ”Ecosisteme ale inovării în regiunea Sud Muntenia, Ploiești, 20 iulie 2017

-          Smart Alliance Innovation Summit”, 23 noiembrie 2017

-          ”Antreprenoriat social – ICESBA”, 25 noiembrie 2017

-          Creative Bucharest Cluster”, 7 decembrie 2017

ro

ro

ro

Newsletter