Case studies

USH PRO BUSINESS - MEMBRU ACTIV ÎN STRUCTURI DE TIP CLUSTER 

În perioada 2015-2017, prin participare directă în structuri de tip cluster, USH Pro Business a împlicat Universitatea Spiru Haret, ca partener activ, în crearea, dezvoltarea, și promovarea a opt clustere regionale și naționale. USH Pro Business asigură managementul științific al acestor clustere, participând activ în cadrul componentei CDI, având calitatea de membru fondator pentru cinci clustere. 

1. Bio Danubius este un cluster orientat către bioeconomie, biodiversitate și certificarea organică în regiunea Deltei Dunării. Clusterul își propune abordarea sistematică a lanțului valoric regional pentru identificarea optiunilor strategice de creare, captare, sau retinere de valoare si dezvoltarea prin specializari inteligente pornind da lantul valoric prezent, a unor noi lanturi valorice conexe (eco-sectoare sau specializari ale bio-economiei combinand nu numai turismul cu produsele bio dar si alte zone insuficient explorate prec um industria bio masei,noi resurseregenerabile, industria de tratament si sanatate, parcursuri de sanatate si sport si industrii cele pot genera, gastronomie si traditii culinare ca poarta de intrare spre multiculturalism si indistrii creative, tehnologiile bio si cercetarea bio s.a., bio parcuri si zone logistice verzi). 

2. Clusterul CERMAND urmărește asigurarea sustenabilă a microgenerării de energie la nivel Regional cu impact național, macroregional și european. Se va avea în vedere utilizarea resurselor proprii, având ca obiectiv central și asigurarea ocrotirii mediului și diminuarea pierderilor si a poluării prin integrarea conceptelor inovative de tranziție energetică în politicile de dezvoltare locală, urmărind și susținerea IMM-urilor din sectorul surselor de energie regenerabilă. 

3. Clusterul Bio Concept Valea Prahovei a apărut ca o necesitate regională care poate servi atât capitala cât și consumatori internaționali, fiind unic prin diversitatea și specificitatea activităților sale în domeniul alimentației bio și promovarea unui mod de viață sănătos. Urmărește dezvoltarea competitivității si durabilității sectorului ecologic, bio și naturist prin înființarea de firme specializate: Bio Tehnologie, Bio Medical, Bio Agro și alte industrii conexe. De asemenea, clusterul susține înființarea unui ecoparc industrial, de procesare, logistic, de export. Acest parc va valorifica interesul investitorilor străini de crearea unor unități moderne de procesare a materiilor prime ecologice. În acest scop, clusterul va dezvolta servicii specifice de cercetare, dezvoltare și inovare, internaționalizare, marketing și branding, învățământ și va asigura o guvernanță tip cluster, pe baza obiectivelor descrise mai jos. 

4. Clusterul Danube Engineering Hub reunește actorii publici și privați din domeniul tehnologiilor și aplicațiilor spațiale și oferă un cadru eficient în jurul temelor de interes comun pentru a consolida avantajul competitiv al membrilor săi, în scopul dezvoltării unor tehnologii și aplicații spațiale, cu o vizibilitate sporită la nivel internațional, capabile să dezvolte și să atragă activități de cercetare, dezvoltare și inovare, precum și activitățile de afaceri 

5. Creative Bucharest Cluster Clusterul Bucureștiul Creativ s-a înființează din dorința unor firme și universități din domeniul industriilor creative, interesate să-și unească eforturile pentru a fi mai competitive pe piața internă și pe piețele internaționale. Este o alianță strategică care și-a asumat pentru regiunea Sud și București – Ilfov, rolul de organizator și promotor al industriilor creative, punând la un loc universități și centre de cercetare, cu reprezentanții industriei și cu autoritățile publice. Rolul acestei alianțe este acela de găsire a celor mai performante tehnologii și tehnici de producție, adaptarea producției creative la așteptările publicului potențial, creșterea competitivității pe plan internațional, găsirea de parteneri interni și externi pentru proiectele creative. Grupurile tematice ale clusterului sunt: advertising, arhitectură, arte şi piaţa de artă, meşteşuguri, design, modă, film, video şi fotografie, software şi computer games, muzică, arte vizuale şi performing arts, publishing, televiziune , radio. 

În cadrul acestor clustere, USH Pro Business s-a implicat activ în activități de dezvoltare și promovare clustere: certificări, misiuni economice, târguri și expoziții, evenimente interne și internaționale: 
• Certificări: Prin participarea directă și activă în cluster, USH Pro Business a facilitat obținerea certificatului de bronz pentru clusterul Bio Danubius ( European Cluster Excellence Initiative Bronze Label Certificate) 
• Misiuni economice, târguri și expoziții Prin participarea directă și activă în cluster, USH Pro Business a facilitat participarea clusterelor Bio Danubius, CERMAND și Danube Engineering Hub la expoziții internaționale (Expo Astana 2017, Kazahstan) 
 Organizare de evenimente interne și internaționale - Întâlnire cluster Bio Tech Valea Prahovei, 12 mai 2017, Ploiești - ”Importanța agriculturii ecologice în România, Moldova și Ucraina pentru agricultura ecologică (organică) europeană și globală (Tulcea), 3 iunie 2017 - ”Ecosisteme ale inovării în regiunea Sud Muntenia, Ploiești, 20 iulie 2017 - Clustere în regiunea Sud Muntenia în context regional și internațional, 5 decembrie 2017, Ploiești - Creative Bucharest Cluster, 7 decembrie 2017 

Centrul USH Pro Business a dezvoltat parteneriate și cu alte clustere: 
1. SMART ALLIANCE Misiunea clusterului Smart Alliance este de a crea valoare directă pentru toate părțile interesate - companii membre, instituții de învățământ, autorități centrale și locale, prin colaborare și în scopul creșterii marjelor competitive în competiția regională (UE) și globală. Smart Alliance Cluster și USH Pro Business Center sunt implicate în crearea unui accelerator de afaceri. 
2. ROMANIAN TEXTILE CONCEPT Scopul principal al Romanian Textile Concept este de a crea un mediu în care membrii săi să-și poată susține și dezvolta activitatea, precum și să creeze, să dezvolte și să implementeze programe care să conducă la dezvoltarea durabilă a industriei textile. Clusterul este o platformă naturală pentru parteneriatul public-privat în industria textilă, care include membri din industrie (producători), sectorul cercetării și dezvoltării (universități, instituții de cercetare), autorități publice și companii cu rol catalitic (firme de consultanță, marketing - publicitate, transport, etc.). Obiectivele specifice stabilite de cluster sunt legate de creșterea competitivității în ceea ce privește produsele, forța de muncă, distribuția și accesul pe piețe noi prin inovație, cercetare, instrumente de marketing și metode de comunicare, formare - educație pentru forța de muncă implicat. 
3. CONSTRUCT CLUSTER OLTENIA Construct Cluster Oltenia operează în sectorul construcțiilor și în sectoarele conexe: design, inovare, cercetare, training și dezvoltare, producție și logistică a materialelor de construcție. 

Principalele obiective ale clusterului sunt următoarele: 
• cooperarea pentru dezvoltare și creșterea relațiilor comerciale dintre membri pentru dezvoltarea economică și socială a regiunii; 
• facilitarea intrării economice regionale pe noi piețe prin acțiuni complexe de internaționalizare și participare la evenimente de afaceri; 
• tractarea investițiilor străine în regiune prin desfășurarea misiunilor de identificare a partenerilor de afaceri și atragerea de misiuni comerciale pentru stabilirea de parteneriate de afaceri și investiții cu capital străin; • respectarea principiului egalității de șanse și a dezvoltării durabile; 
• dezvoltarea afacerilor în sud-vestul Olteniei prin crearea de centre de afaceri, parcuri industriale și logistice, centre intermodale pentru oameni și bunuri în confluența rețelelor de transport, dezvoltarea unei platforme pentru cercetare și dezvoltare-inovare și facilitarea transferului de tehnologie și inovării către sector privat. 
• atragerea fondurilor europene pentru dezvoltarea activităților și serviciilor de producție; 
• calificarea, formarea și specializarea forței de muncă în sectorul construcțiilor și sectoarele conexe, în principal în producția de materiale de construcție.

Newsletter