Case studies

Centrul USH Pro Business, a elaborat studii de piață, atât la solicitaree mediului de afaceri cât și inițiate de centrul nostru: 

Valorificarea masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a statului pe întregul lanț valoric de procesare, de la lemnul pe picior/ fasonat, până la produsul finit, în România, comparativ cu modalitățile practicate pe piața europeană și modalități de creștere a competitivității industriei mobilei - studiul a fost efectuat de USH Pro Business la solicitarea Asociației Producătorilor de Mobilă din România (APMR) și doreste să contribuie la fundamentarea unor inițiative îndreptate spre creșterea competitivității firmelor producătoare de mobilă. 

Perspective de internaționalizare a IMM-urilor din România - studiu realizat pe un eșantion de firme exportatoare din rețeaua Consiliului de Export, care evidențiază percepțiile antreprenoriale privind procesele de internaționalizare, nevoile și constrângerile antreprenorilor, care adecvate în mod corect vor conduce la creșterea competitivității la export.

• Percepții și tendințe antreprenoriale în rândul studenților Universității Spiru Haret - studiu realizat pe un eșantion reprezentativ de studenți din cadrul facultăților universității, evidențiază înclinațiile, abilitățile, percepțiile și tendințele antreprenoriale, precum și perspectivele de orientare a pregătirii și nevoilor studenților. 

• “Cercetare de piață în domeniul exportului de servicii de procesare de date de tip GIS”, studiu de piață în domeniul serviciilor de procesare de date GIS (Geographic Information System) Lucrarea reprezintă un studiu de piață în domeniul serviciilor de procesare de date GIS (Geographic Information System) elaborat de Centrul Antreprenorial Universitar USH Pro Business, entitate a Universității Spiru Haret, la solicitarea firmei Heveco S.R.L., România. Importanța și necesitatea studiului reies din obiectivul stabilit, ca oferta de servicii a firmei Heveco România să devină una regională sau chiar globală. Aceasta reprezintă practic, una dintre cele mai bune tactici de creștere a firmei. 

Majoritatea firmelor nu au însă curajul de a accesa noi piețe, considerând că există obstacole descurajante în atingerea obiectivului de internaționalizare: taxe vamale, diferențe de limbă și de sisteme culturale, necunoașterea condițiilor de accesare a piețelor noi, incapacitatea de a dedica timp efortului de a observa, cerceta, și a înțelege noua piață, incapacitatea de a obține informații statistice corecte în legătură cu componentele noii piețe, de a define corect clienții, de a adapta mixul de marketing la cerințele pieței, sau de a oferi servicii adecvate nevoilor clienților externi și de a găsi parteneri strategici potriviți. 

Activitatea de export nu înseamnă numai riscuri și obstacole greu de depășit. Intrarea pe piețe străine înseamnă și câștiguri. În primul rând, firma nu mai depinde doar de piața țării în care s-a dezvoltat și în care produsele sau serviciile oferite pot indica o piață matură, în timp ce în alte țări piața poate să fie într-o etapă de creștere. De asemenea, expansiunea poate însemna și o rampă de stimulare în îmbunătățirea produselor, dezvoltarea de noi produse. Reușita deplină apare atunci când, prin cercetare de piață, firma depistează o piață țintă ale cărei nevoi nu sunt satisfăcute de firmele existente în piață și printr-un efort de marketing susținut, aceasta poate genera noi valori pentru noua piață, poate oferi avantaje noi sau un preț mai mic, greu de imitat de concurență. Pornind de la aceste argumente pro-export, studiul efectuat prezintă avantajele utilizării acestui sistem ca un factor de competitivitate pentru mediul economic în general, având efecte directe asupra noii paradigme organizaționale în era digitalizării.

Newsletter